Neoenin tuuli- ja aurinkovoimapuisto lyömässä Vapo Terran laudalta

Vimpelissä kaavaillaan Neonin tuuli- ja aurinkovoimahankkeen kaavoittamisen aloittamista. Arkistokuva.

VIMPELIN tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Neoenin suunnittelualue Ruissaarennevalla etenisi kaavoitukseen ja että Vapo Terran kaavoitusaloitehakemus hylättäisiin.

Aloitteen kaavoituksesta on kunnalle jättänyt kaksi yhtiötä, Neoen sekä Vapo Terra, jonka suunnittelualue on Korpisalonnevalla sekä Perkkiönkalliolla. Kuitenkaan Vimpelin kunnassa ei voi käynnistyä kuin yksi tuulivoimakaavoitushanke. Syynä tähän on ilmatieteenlaitoksen säähavaintoasema sekä osittaiset päällekkäiset kaavoitusalueet. Lisäksi alueita rajoittaa hankevaiheessa oleva Alajärven kaupungin puolella sijaitseva Suolasalmenharjun tuulivoimahanke. Perusteluna tekninen lautakunta esittää kokonaistaloudellisuutta.

Tuulivoimarakentamista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos (134/2011) tuli voimaan 1.4.2011. Muutoksen myötä yleiskaavaa on mahdollista käyttää aikaisempaa useammin tuulivoimarakentamisen suunnitteluvälineenä. Lakimuutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille tietyin edellytyksin suoraan yleiskaavan perusteella.

Neoenin suunnittelemalle hankealueelle on ilmatieteenlaitoksen alustava hyväksyntä 24 tuulivoimalalle sekä 450 hehtaarin suuruiselle aurinkovoimapuistolle. Maanvuokraus/omistusaste yrityksellä on tällä hetkellä 85 prosenttia. Kunta voi odottaa tuulivoimaloiden osalta 822 651 euron vuosituottoa sekä aurinkovoimasta 979 290 euroa.

Mainos

Vapo Terran hankesuunnitelman mukaan Korpisalonnevan alueelle on mahdollista toteuttaa 13 tuulivoimalaa sekä Perkkiönkalliolle seitsemän tuulivoimalaa. Aurinkovoimalaa on heidän selvitysten mukaan mahdollista toteuttaa 230 hehtaarin suuruiselle alueelle. Korpisalonnevan alueella Vapo Terralla on maanomistus ja vuokrausaste 80 prosenttia ja Perkkiökallion alueella 39 prosenttia. Toteutuessaan kunta saisi tuulivoimaloista 685 543 euron vuosituoton sekä aurinkovoimasta 587 547 euroa.

Hankkeiden esiselvitys on käynnistynyt kummankin yrityksen toimesta. Kaavoitushankkeen käynnistyttyä yritys aloittaa muun muassa luonto-, tuuli-, melu- ja välkeselvitykset. Tehtävien selvitysten, maanvuokrausten saatujen lupien sekä muiden toteuttamien hankkeiden perusteella hankkeen kokonaiskapasiteetti voi muuttua suuntaan tai toiseen. Hankkeita on esitelty valtuutetuille kevään ja syksyn aikana kahdessa valtuustoseminaarissa.

Kunnanhallitus on esittämässä kunnanvaltuustolle, että Ruissaarennevan (Hallapuro/Sääksjärvi) alueelle
laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava tuulivoima- ja aurinkovoimapuistolle ja että valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään laadittavan kaavoitussopimuksen Neoen Renewables Finland Oy:n kanssa sekä hyväksymään samassa yhteydessä kaavoituskonsultin.
Neoen Renewables Finland Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan ja selvitysten kustannuksista sekä kuulutuksesta aiheutuvista ja muista vastaavista kuluista. Kunnalle
aiheutuvista kustannuksista ja niiden jakamisesta sovitaan kaavoitussopimuksessa.

Aiheesta meillä aiemmin julkaistua

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.