Tuulivoimakaavoittaminen käynnistymässä Vimpelissä – Korpisalonnevalle ja Salmenkankaalle suunnitellaan 26 tuulivoimalaa

VIMPELIN tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 25. toukokuuta esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että se käynnistää oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan Korpisalonnevan ja Salmenkankaan alueille siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavojen perusteella. Samalla lautakunta esittää, että kunta solmii Vapo Terran kanssa kaavoitussopimuksen osapuolten yhteistyön ja kustannusvastuiden sopimiseksi. Kaavoituksesta aiheutuneista kustannuksista vastaa Vapo Terra. Myöhemmin … Jatka artikkelin Tuulivoimakaavoittaminen käynnistymässä Vimpelissä – Korpisalonnevalle ja Salmenkankaalle suunnitellaan 26 tuulivoimalaa lukemista