Vimpelin seurakunta vuokraa Neovalle maata tuuli- ja aurinkovoimahankkeen toteuttamiseen

vimp_kirkko_6 (1)
vimp_kirkko_6 (1)
VIMPELIN kirkkovaltuusto päätti joulukuun kokouksessaan vuokrata Neova Oy:lle Rauhankartano -nimisestä tilasta 197,9 hehtaarin suuruisen maa-alueen tuuli- ja aurinkovoimalaa varten ja alistaa päätöksen Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Neova Oy eli entinen Vapo otti toukokuussa yhteyttä seurakuntaan yhteyttä koskien Korpisalonnevan tuuli- ja aurinkovoimahanketta. Yhtiö omistaa Korpisalonnevan turvetuotantoalueella reilut 800 hehtaaria maa-alueita, joilla turvetuotanto on osittain jo päättynyt, ja suunnittelee alueelle jälkikäyttönä tuuli- ja aurinkovoimahanketta. Tällä hetkellä Vimpelin seurakunta on jo vuokrannut kyseiseltä alueelta Vapolle noin 137 hehtaarin alueen, jonka vuokra-aika päättyy 31.12.2035.

Suunniteltu Korpisalonnevan hankealue on tunnistettu esiselvitysten perusteella hyvin potentiaaliseksi kohteeksi tuuli- ja aurinkovoiman rakentamiselle. Tehdyssä esiselvityksessä kartoitettiin tuulivoiman kannalta merkittävimpiä tekijöitä, joita ovat muun muassa alueen tuulisuus, sähköverkkoyhteyden saavutettavuus sekä riittävät etäisyydet asutukseen, suojelualueisiin, petolintujen pesäpaikkoihin ja arvokkaisiin maisema-alueisiin. Aurinkovoiman kannalta oleellista on ollut selvittää säteilyn määrä ja alueen turvekerroksien paksuudet.

Suunniteltu tuuli- ja aurinkovoimahanke koostuu enintään noin 29 tuulivoimalasta ja useammasta aurinkopaneelikentästä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 200 hehtaaria. Rakennettavaksi suunnitellaan tuulivoimaloita, joiden yksikköteho eli tuulivoimalan enimmillään tuottama teho on 7–10 MW. Alustavassa hankesuunnitelmassa on huomioitu vähintään 1,5 kilometrin etäisyys tuulivoimaloiden ja asuinrakennusten välillä.

Tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelikenttien lopulliset rakentamispaikat ja tiestöreitit tulevat tarkentumaan suunnittelualueella tehtävien luontoselvitysten ja osayleiskaavoituksen myötä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on osoittanut Korpisalonnevan tuuli- ja aurinkovoimahankeen todennäköisimmäksi verkkoliityntäpisteeksi Vimpelin kunnan itäpuolelle rakennettavan Jylkkä-Alajärvi-suurjännitteisen ilmajohdon.

Neova Oy on käynyt keskustelua hankkeesta Vimpelin kunnan kanssa. Kunta näkee tuuli- ja aurinkovoiman rakentamisen kunnan maille hyvin positiivisena, sillä hanke tuo mukanaan työpaikkoja, kiinteistöverotuloja kunnalle ja maanvuokratuloja maanomistajille sekä lisää koko alueen elinvoimaisuutta. Kunnan näkemyksen mukaan hankkeen toteutuessa alueen tiestöä tullaan parantamaan ja ylläpitämään läpi vuoden, eivätkä tuulivoimalat estä alueen muuta rinnakkaista käyttöä, kuten maa- ja metsätaloussa tai metsästystä. Aurinkopaneelikentät sijoitetaan lähtökohtaisesti käytöstä poistetuille turvesoille, jolloin alueen maa- ja metsätalous eivät häiriinny.

Mainos

Neova Oy kertoo tarjoavansa kilpailukykyisen vuosivuokran, joka on sidottu tuulivoimalan yksikkötehoon ja vuokra-alueen pinta-alaan. Aurinkovoiman osalta maksetaan vuokraa sille kiinteistön pinta-alalle, jolle aurinkopaneeleja tullaan rakentamaan.

Tuulivoiman osalta hankekehitys kestää normaalisti useita vuosia ennen kuin luvitus on saatu vietyä loppuun ja rakentaminen voi alkaa. Neova aikoo korvata maanomistajille hankkeeseen sitoutumisesta jo hankekehitysvaiheen aikana ja aloittaa vuokranmaksun jo osittain hankkeen rakennusvaiheessa.

Mikäli hanke ei etene odotusten mukaisesti, on vuokranantajalla mahdollista irtisanoa sopimus. Sähköntuotannon päättyessä tuulivoimayhtiö vastaa tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelien purkamisesta. Neovan maanvuokrasopimuksiin sisältyy purkuvakuus.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ Tuula Luoma toi tiedoksi, että seurakunnan talousarvion toteutuma on lokakuun jälkeen 40 500 euroa plussalla.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.