torstai, 29 syyskuu 2016

Joutsen lensi Tuonen puolelle

Viime viikolla Kuivaslahdella Lappajärven Kärnässä nuori laulujoutsen sai voimajohdoista sähköiskun ja kuoli. Lento-onnettomuudelle löytyi silminnäkijä.
Kuolleesta linnusta ilmoitettiin asianmukaisesti Pohjanmaan poliisilaitokselle, minkä jälkeen raato hävitettiin.
Laulujoutsen on rauhoitettu eläinlaji. Luonnonsuojelulaissa säädetään, että kuolleena tavattua rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun.

torstai, 29 syyskuu 2016

Leppäniemi tekniseksi johtajaksi

Vimpeliläinen rakennusinsinööri Markku Leppäniemi nousee varasijalta Vimpelin tekniseksi johtajaksi. Hän aloittaa virassaan 17.10.

Teknisen johtajan virkaan valittu tamperelainen Raimo Pirhonen ilmoitti maanantaina Vimpelin kunnalle, ettei hän ota tehtävää vastaan. Pirhonen valittiin äskettäin Virtain kaupungin tekniseksi johtajaksi.

Vimpelin teknisen johtajan virkaa haki määräaikaan kahdeksan henkilöä. Virkaa valmistellut työryhmä kutsui viisi hakijaa haastatteluun. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja siinä on kuuden kuukauden koeaika.

Kunnanhallitus katsoi jo kesäkuussa, että teknisen toimen tehtävien siirto takaisin Vimpelin kunnan omaksi toiminnaksi ensi vuoden alusta lähtien edellyttää teknisen johtajan palkkaamista jo kuluvan vuoden aikana, jotta palvelurakenne ja tehtävien organisointi ovat valmiita ensi vuoden alussa. Teknisen johtajan tehtäviin kuuluvat muiden muassa teknisen osaston osastopäällikkönä toimiminen, tila-, kiinteistö-, ruokahuolto- ja siivouspalveluiden sekä kunnallisteknisten palveluiden kehittäminen, oman toimialan talouden ja toiminnan suunnittelu ja esittely tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Tekninen johtaja vastaa myös kunnan rakennusvalvonnasta ja toimii kunnan rakennustarkastajana sekä kunnan johtoryhmänjäsenenä.

Luottamushenkilöillä pidennetty toimikausi
Nykyisten valtuustojen ja valtuuston valitsemien kunnallisten luottamushenkilöiden toimikausi on normaalia pidempi, kun uuden kuntalain mukaan kuntavaalien ajankohta muuttuu lokakuusta huhtikuuhun. Edelliset kuntavaalit järjestettiin lokakuussa 2012 ja seuraavien kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 9. huhtikuuta 2017. Uuden valtuusto toimikausi alkaa 1.6.2017.
Valtuuston ja valtuustokaudeksi valittujen kunnan muiden toimielinten toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valitsee heidän tilalleen uudet luottamushenkilöt. Koska toimikausi muodostuu nyt pidemmäksi, on luottamushenkilöillä oikeus erota luottamustoimesta vuoden 2016 lopussa, eikä erolle vaadita erityistä syytä.
Eronneen valtuutetun tilalle kutsutaan varavaltuutettu ja muun eronneen luottamushenkilön tilalle valitaan uusi luottamushenkilö. Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai muulle valinnan suorittavalle toimielimelle, joka päättää eron myöntämisestä. Eroilmoitus on tehtävä viimeistään 30.11.2016.

Ensi kesäkuussa toimikautensa aloittavan Vimpelin uuden kunnanvaltuuston paikkamäärä on säilymässä nykyisen suuruisena eli 21 valtuutetussa. Uusi kuntalaki mahdollistaa muiden muassa sen, että valtuuston koko on kunnan harkinnassa. Valtuutettuja valitaan pariton määrä kunnan asukasluvun perusteella siten, että asukasluvun ollessa enintään 5 000, valtuutettuja valitaan vähintään 13.

Vimpelin kunnanhallitus perustelee valtuuston päätettäväksi tulevaa 21 valtuutetun määrää sillä, että tekninen lautakunta palautuu kunnan omaan organisaatioon ensi vuoden alussa. Sivistystoimen osalta yhteistyö jatkuu edelleen Alajärven kanssa. Perusturvayhteistyö Alajärven kanssa jatkuu näillä näkymin vain vuoden 2018 loppuun. Hallitus katsoo kunnan toimialan muuttuvan sisällöllisesti 1.1.2019 alkaen suunniteltujen sote- ja maakuntahallintoon liittyvien muutosten takia. Hallituksen mielestä muutosvaiheessa on päätöksenteon hyväksyttävyyden ja edustuksellisen demokratian kannalta perusteltua jatkaa nykyisellä 21 valtuutetun lukumäärällä.

Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä tai aiemman muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Valtuuston koon pienentämistä on tarvittaessa mahdollista arvioida myöhemmin uudelleen ja tehdä päätös ennen vuonna 2021 käytäviä kuntavaaleja.

Sivu 1 / 159