Dialyysihoitoa ei olla saamassa Järvi-Pohjanmaalle

JÄRVI-POHJANMAAN perusturvalautakunta sai kokouksessaan 19. huhtikuuta tiedokseen useiden valtuustoaloitteiden käsittelyä koskevia pykäliä.

Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien aloite dialyysilaitteen hankkimisesta Alajärven terveyskeskukseen ei etene toistaiseksi. Asiaa on selvitetty sairaanhoitopiirin kanssa. Dialyysipisteen perustaminen Alajärvelle vaatisi sille erikseen varatun tilan, jota terveyskeskuksessa ei ole tarjolla. Hoitohuoneiden varaaminen dialyysikäyttöön olisi pois muusta toiminnasta. Perusturvan palveluksessa ei myöskään ole munuaisten vajaatoimintaan perehtynyttä hoitohenkilökuntaa. Järvi-Pohjanmaan alueen asukkaista dialyysihoitoa saa vain muutama potilas. Asiaa on käsitelty Alajärven valtuustossa jo vuonna 2018.

Aloite PSA-testien tarjoamisesta iäkkäille miehille vuosittain ei toteudu, sillä tällä hetkellä eturauhassyövän kansallinen Käypä hoito -suositus ei suosittele rutiininomaista seulontaa eturauhassyövän löytämiseksi.

Aloite Kaiku-korttiin liittymisestä siirrettiin sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Mainos

Valtuustoaloite riittävistä resursseista lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi koski sosiaalipalveluiden ja kotihoidon resurssivajeen täyttämistä määrärahalla. Aloitteen tekijät olivat huolissaan siitä, että sosiaalipuolella kaikkia lain osoittamia tehtäviä ei voida hoitaa resurssien vähyyden takia, ja kotihoidon pariin tulee viikoittain jopa 5–10 uutta asiakasta. Myös tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus edellyttää kasvavaa hoitohenkilökunnan määrää. Laaditussa selvityksessä todettiin, että kotihoidon asiakkaita siirtyy vastaavasti asumispalveluyksiköihin ja toiminnanohjausjärjestelmä sekä etähoivajärjestelmä auttavat hoidon toteuttamisessa. Talousarvioon on tehty henkilöstölisäyksiä sosiaalipalveluihin, esimerkiksi psykiatrisen kotihoidon vahvistamiseen. Perusturvalautakunta esitti maaliskuussa henkilöstöjaostolle 14 varahenkilön toimen lisäämistä, millä turvattaisiin myös lakisääteisten tehtävien toteutumista.

Aloite järjestöjen toimintaedellytysten varmistamisesta sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa totesi, että monet Suomen kunnat eivät vielä tiedä, miten ne aikovat jatkaa järjestöjen avustamista sen jälkeen, kun soten ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti, että kaupunki laatisi yhdessä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa toimintaperiaatteet järjestöjen tukemisesta tämän vuoden aikana ja määrittelisi vastuutahot, joille järjestöjen tukeminen kuuluu jatkossa. Asiaa kuuluu hyvinvointialueen yhdyspintajaoston tehtäviin.

PERUSTURVALAUTAKUNTA valitsi vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan virkaan 1.5. alkaen sosionomi (AMK) Kaisa Katajamäen. Eveliina Nurmen valinta Kultakämmenen palveluvastaavan virkaan sekä Johanna Keltikankaan valinta sosiaalityöntekijän virkaan vahvistettiin.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.