Ari Anttila Paavolan koulun rehtoriksi

Ari Anttila on valittu Paavolan koulun rehtoriksi 1.8.2024 alkaen.
Ari Anttila on valittu Paavolan koulun rehtoriksi 1.8.2024 alkaen.
Ari Anttila on valittu Paavolan koulun rehtoriksi 1.8.2024 alkaen.
Ari Anttila on valittu Paavolan koulun rehtoriksi 1.8.2024 alkaen.

Ari Anttila on toiminut Paavolan koulun rehtorin viransijaisena viime syksystä alkaen. Arkistokuva.
Ari Anttila on toiminut Paavolan koulun rehtorin viransijaisena viime syksystä.

ALAJÄRVEN sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan 24. huhtikuuta Paavolan koululle uuden rehtorin. Pentti Rentola siirtyi muihin tehtäviin 26. syyskuuta 2023 alkaen, ja virkaa on hoitanut viransijaisena Ari Anttila. Virka oli haettavana helmi-maaliskuussa ja siihen haastateltiin viisi hakijaa, joista haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää valittavaksi KM Ari Anttilaa. Sivistyslautakunta hyväksyi Anttilan valinnan rehtorin virkaan 1. elokuuta alkaen.

ALAJÄRVEN yläkoulun apulaisrehtorin tehtävään on valittu 1. elokuuta alkaen yläkoulun erityisluokanopettaja Rebekka Saukko. Samalla apulaisrehtorin toimenkuvaan lisätään sivistystoimen erityisopetuksen ja opiskeluhuollon koordinaattorin tehtävät.

Opettajien palkkaamiseen on haettu ministeriöltä avustusta

SIVISTYSLAUTAKUNTA käsitteli neljä Alajärven Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän tekemää valtuustoaloitetta.

Ensimmäisessä niistä esitettiin resurssiopettajan viran perustamista. Henkilö olisi käytettävissä lyhyisiin ja tarvittaessa pidempiinkin sijaisuuksiin kaikilla luokka-asteilla. Vastauksena aloitteeseen todetaan, että virkaan ei ole osoitettu määrärahoja kuluvan vuoden 2024 talousarviossa, eikä viran perustaminen näin ollen ole mahdollista. Kaupunki on kuitenkin hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa vuosille 2024–2027. Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön palkkakustannuksiin esimerkiksi opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin ja avustajien palkkaamiseen. Päätöstä valtionavustuksesta odotetaan toukokuun 2024 aikana. Mahdollista avustusta ei käytetä sijaisten palkkaamiseen. Lisähenkilöstön avulla pystytään paremmin vastaamaan lasten ja nuorten tuen tarpeisiin eri luokka-asteilla ja varhaiskasvatuksessa.

Maaliskuussa 2023 tehty aloite kolmen päivän sijaiskiellosta kouluissa merkittiin loppuun käsitellyksi. Sijaiskielto otettiin käyttöön osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä 2015 eikä se ole enää voimassa. Aloitteessa toivotaan alajärveläisten opiskelijoiden haastamista lyhyisiin sijaisuuksiin. Sivistystoimenjohtaja Vesa Kantola toteaa vastineessaan, että opetushenkilöstön rekrytoinneissa on yleisesti nähtävissä kasvavaa haastetta. Toistaiseksi avoinna oleviin rekrytointeihin on vielä ollut kohtuullinen määrä muodollisesti kelpoisia hakijoita. Kelpoisten hakijoiden lukumäärä on kuitenkin ollut laskussa. Kasvava osaajapula näkyy erityisesti aineenopettajien rekrytoinneissa vähäisinä hakijamäärinä. Julkisesti avoinna olevia paikkoja on osin markkinoitu myös opettajaksi opiskelevien tiedotuskanavissa. Markkinointia pyritään jatkossa edelleen tehostamaan kaikkien potentiaalisten osaajien tavoittamiseksi.

Älylaitteiden käytöstä koulussa tulossa yhtenäinen ohjeistus

Toukokuussa 2023 tehty aloite selkeiden kännykän ja älylaitteita koskevan sääntöjen saamiseksi koulujen järjestyssääntöihin toteutuu, sillä sivistystoimenjohtaja vastaa: Kaikkien koulujen järjestyssääntöjä päivitetään lukuvuodeksi 202–2025 siten, että matkapuhelimiin liittyvä ohjeistus on yhtenäinen. Lainsäädäntöön mahdollisesti tulevat tarkennukset otetaan jatkossa huomioon järjestyssääntöjä päivitettäessä. ”Matkapuhelin ei saa häiritä tunnilla omaa eikä muiden oppimista. Jos oppilas ei kehotuksesta huolimatta laita laitetta pois, opettaja voi sen poistaa. Opettajan kehotusten vastaisesta toiminnasta voidaan käyttää kasvatuskeskustelua tai muita koulun kurinpitokeinoja. Tämän ohjeistuksen mukaisesti toimitaan myös Alajärven sivistystoimen kaikissa yksiköissä.”

Elokuussa Kristillisdemokraatit tekivät aloitteen, jonka mukaan koulun on annettava tieto koteihin riittävän aikaisin niissä tapauksissa, joissa opetusta antaa koulun ulkopuolinen taho. Niissä tapauksissa, joissa oppilas on vakaumuksensa tai muun syyn vuoksi estynyt osallistumaan opetukseen, on hänelle järjestettävä vaihtoehtoinen tapa opetuksen sisältöjen oppimiseen.

Aloite kumpusi tapauksesta, jossa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi toteutti osassa alajärveläisiä kouluja pilottihankkeena Yhdenvertaisuus todeksi ja moninaisuus näkyväksi -teemaisen oppitunnin. Sateenkaarioppitunnin nimellä tietoisuuteen noussut tunti nostatti vanhempien vastalauseita, sillä heitä ei ollut asiasta riittävästi informoitu.

–Oppilaiden työjärjestyksistä poikkeavasta ohjelmasta, mukaan lukien mahdolliset vierailijat, tiedotetaan aina myös huoltajia koulujen omia tiedotuskanavia hyödyntäen. Koulujen toiminnassa noudatetaan tarkasti opetussuunnitelman sisältöjä, arvopohjaa ja vallitsevaa lainsäädäntöä, toteaa sivistystoimenjohtaja Vesa Kantola lausunnossaan.

Sinua saattaisivat kiinnostaa nämä uutiset

Mainos
Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.