200 miljoonan investointi poikii mahdollisuuksia paikallisillekin toimijoille

Ilmattaren Alajärven tuulivoimapuistot sijoittuvat kaupungin itäiseen osaan.
Alajärven tuulivoimahanke käynnistyi jo vuonna 2012, mutta valitusprosessi päättyi vasta kesällä, joten nyt on päästy hankintavaiheeseen. Ilmatar arvioi koko tuulivoimapuiston hinnaksi noin 200 miljoonaa euroa, joka jakaantuu neljään eri pääurakkaan. Rakennustyöt kestävät vuodesta kahteen ja intensiivisimmässä vaiheessa majoitus- ja ruokailupalveluita tarvitsee jopa sata henkilöä samanaikaisesti.

ILMATTAREN Alajärven Möksyyn ja Louhukankaalle rakennettavan tuulivoimapuiston hankintavaihe on käynnistynyt pääurakoitsijoiden kilpailuttamisella. Hankekehityspäällikkö Petri Niemi ja toinen Ilmatar Windpower Oyj:n perustajista, rakentamisesta vastaava Mikko Toivanen kertoivat tulevasta investoinnista Alajärven hankintavuoropuhelussa, joka käytiin etäyhteyksin keskiviikkona.

Ilmatar hallinnoi tällä hetkellä viittä toiminnassa olevaa tuulipuistoa. Louhukankaan ja Möksyn tuulivoimahankkeiden lisäksi Ilmatar on tällä hetkellä rakentamassa tai valmistautumassa rakentamaan neljää tuulivoimahanketta ja kolme tuulivoimahanketta on luvitusvaiheessa. Ilmattarella on kolmisenkymmentä työntekijää. Ensi vuonna valmistuu jo osittain käyttöön otettu Kajaanin ja Pyhännän välillä sijaitseva Piiparinmäen tuulipuisto, joka 41 turbiinillaan antaa hyvää osviittaa Alajärven 39 yksikköä käsittävän hankkeen rakentamisesta. Piiparinmäen hankkeen rakentaminen käynnistyi vuosi sitten.

Metsäiselle Louhukankaan alueelle tulee 26, ja nykyistä ja entistä turvetuotantoalaa enimmäkseen olevan Möksyn alueelle 13 voimalaa. Ne sijaitsevat valtatien (16) eteläpuolella, Louhukangas noin 15 kilometriä keskustasta itään ja Möksy siitä viitisen kilometriä eteenpäin, lähellä Kyyjärven rajaa. Niiden kokonaiskapasiteetti tulee olemaan yli 500 GWh, mikä on yli nelinkertainen kaupungin koko vuosikulutukseen nähden.

PÄÄURAKOITA on neljä: tuulivoimalat, perustus- ja maanrakennustyöt, sähköasemaurakka sekä huolto- ja kunnossapitokeskus.

–Pääurakoitsijat ovat tyypillisesti isoja toimijoita, jotka tarvitsevat myös paikallista kalustoa ja aliurakoita. Ilmatar kannustaa pääurakoitsijoita käyttämään paikallista työvoimaa mahdollisuuksien mukaan, valotti Niemi.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 200 miljoonaa euroa, josta Suomeen voi arvioida jäävän noin kolmasosan. Suurin kustannuserä ovat suurin urakka, voimalat, jotka tulevat Euroopasta. Ulkomaiset yhtiötkin tarvitsevat asennusvaiheessa paikallisia palveluita, joten majoitus- ja cateringyrityksillä on tässä tärkeä rooli.

–Rakennustyöt aloitetaan ensi vuonna puuston poistolla ja ne jatkuvat sen jälkeen murskaus- ja maanrakennustöillä sekä tiestön ja sähkönsiirtoverkon rakentamisella, kertoi Niemi. –Vuonna 2022 suurin työ on perustusten tekeminen. Silloin myös rakennetaan Louhukankaalle huolto- ja kunnossapitokeskus yhteistyössä Hoisko CLT:n kanssa, sekä sähköasema. Vuodelle 2023 jää voimaloiden nosto sekä käyttöönotto. Hallinnoimme voimaloita Ilmatar Servicen kautta. Ne ovat pystyssä vähintään 30 vuoden ajan.

Piiparinmäessä yksin voimaloiden huoltohenkilökunnan tarve on noin viisi henkilötyövuotta.

Piiparinmäelle nousi huoltorakennukseksi ekotalo, ja Louhukankaalle suunniteltuun clt-rakennukseenkin on tulossa turvekatto ja myös pihassa käytetään turvetta, koska se on alueelle luonteva materiaali.

RAKENTAMINEN on intensiivistä ja Piiparinmäellä on ollut jopa 100 muualta tullutta työntekijää samaan aikaan töissä.

–Yrityksille kannattaa tehdä asiat helpoksi, Toivanen vinkkasi paikallisille yrityksille. –Siivous- ja ruokapalveluita kannattaa tarjota esimerkiksi mökeissä asuville. Moni haluaa yöpyä kodinomaisesti, mutta ruuan laittaminen pitkän työpäivän jälkeen ei kiinnosta.

Tuulivoimapuiston valmistuminen ei ole nappikauppaa: kalliomurskaa ja moreenia tarvitaan kokoluokassa 800 000 tonnia ja yhteen valuun 140 autokuormaa betonia.

–Maa-ainesten osalta on jo käyty keskusteluja, kertoi Toivanen. –Olemme apuna mätsäämässä urakoitsijoita paikallisiin toimijoihin. Maanrakennustöissä moderni koneohjaus on edellytys mukaan pääsylle.

Hän kannusti paikallisia toimijoita olemaan aktiivisia. Myös Jpyp on apuna lähialueen yritysten sekä urakoitsijoiden välillä asioiden helpottamiseksi.

PYHÄNNÄN kunnanvaltuuston puheenjohtaja oli hehkuttanut blogikirjoituksessaan Piiparinmäen tuulipuiston olevan kunnalle lottovoitto: yksi voimala tuo noin 30 000 euron vuotuisen kiinteistöverotuoton. Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi Alajärven investoinnin olevan merkittävä.

–Ilmattarella on alusta asti ollut se hyvä lähtökohta, että tulette yhteisöömme ja käytätte paikallisia palveluita mahdollisimman paljon.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.