Evijärvi ei hyväksy Kruunupyyn tuulivoimahanketta 

Evijärven kunnanhallitus otti kielteisen kannan Kruunupyyn tuulivoimahankkeeseen.
Evijärven kunnanhallitus otti kielteisen kannan Kruunupyyn tuulivoimahankkeeseen.
Evijärven kunnanhallitus otti kielteisen kannan Kruunupyyn tuulivoimahankkeeseen.
Evijärven kunnanhallitus otti kielteisen kannan Kruunupyyn tuulivoimahankkeeseen.
Evijärven kunnanhallitus käsitteli ympäristöasioita sekä nimesi suosikkinsa hallintojohtajan ja sivistystoimenjohtajan virkoihin.

ETELÄ-POHJANMAAN elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on pyytänyt Evijärven kunnan lausuntoa Kvarnbacken Vind Ab tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmaan. Kruunupyyhyn Småböndersin kylän eteläpuolelle suunnitellaan rakennettavan 7–8 voimalan tuulipuisto. Kunnanhallitus katsoi kokouksessaan 8. toukokuuta, että tuulivoimaloilla on merkittävä visuaalinen vaikutus järven yleisilmeeseen ja näin ollen koko kunnan imagoon. Tuulivoimaloiden rakentaminen järven läheisyyteen häiritsisi niin merkittävästi järven virkistyskäyttöä, että sitä ei voida hyväksyä. Kunnanhallitus on tehnyt 21.11.2016 linjauksen, että tuulivoimaloita ei tulisi sijoittaa alle neljän kilometrin etäisyydelle vakituisesta tai loma-asutuksesta. 

EVIJÄRVEN kunnan vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksestä Evijärven säännöstelyluvan muuttamisesta valmisteluluvasta tehdyn valituksen johdosta (VAHAO DRNO 106/2023) on, että järven kunto huomioiden asia on käsiteltävä hallinto-oikeudessa kiireellisesti. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 192/2022 tehty valitus tulee hylätä sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 192/2022 saattaa lainvoimaiseksi.  

VAASAN hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa koskien Evijärven kunnanvaltuuston päätöksestä 13.2.2023 § 11 ”Tilapäisen valiokunnan esitys teknisen lautakunnan toimintakyvystä, asemasta ja luottamuksesta”. Kunnanhallitus katsoi lausunnossaan kunnallisvalituksesta, että asiassa ei ole tarvetta suulliselle käsittelylle eikä täytäntöönpanon keskeyttämiselle. Evijärven kunnanvaltuuston päätös 13.2.2023 § 11 ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Asiaa koskeva valitus tulee hylätä. Kunnaninsinööri Tuomo Saari poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo 18.20–18.36.  

KUNNANHALLITUS ehdottaa valtuustolle, että hallintojohtajaksi valitaan Urho Möller ja varalle valitaan Johanna Kärkkäinen. Sivistystoimenjohtajaksi esitetään valittavan Leila Qvist-Pettersson ja varalle Tiina Kujala.   

Luitko jo nämä

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.