Alajärvellä ja Vimpelissä 28 oppilasta lähiopetuksessa

HALLITUKSEN linjauksen muutos pienten koululaisten lähiopetuksen osalta ei tehnyt Alajärven sivistystoimen toimialueella merkittävää muutosta oppilaiden määrään.

Paavolan koululla Alajärven keskustassa opiskelee tällä hetkellä lähiopetuksessa 11 oppilasta, Taimelan koulussa Lehtimäellä kuusi oppilasta ja Aapiskujan koulu Vimpelissä 11 oppilasta.

Hallitus poisti 20.3.2020 ehdon, jonka mukaan lähiopetukseen saivat osallistua vain ne oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Etäopetus on edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön vahva suositus pienimmillekin koululaisille, jos se vain on perheille mahdollista.

Lapsi osallistuu joko lähi- tai etäopetukseen, vuorottelu eri opetusmuotojen välillä ei kuljetus- ja muiden järjestelyiden vuoksi ole mahdollista. –Pyrimme siihen, että samat opettajat eivät anna samanaikaisesti sekä lähi- että etäopetusta. Lisäksi noudatamme suositusta, jossa lähiopetusryhmässä on alle kymmenen henkilöä opetus- ja ohjaushenkilöstö mukaan lukien, kertoi sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto.

ALAJÄRVEN sivistyslautakunta päätti hyvittää varhaiskasvatuksen kaikki ennalta ilmoitetut poissaolopäivät ajalla 18.3.2020-13.4.2020. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä esioppilaiden aamu- ja iltapäiväkerhon maksut peritään käytettyjen päivien mukaan.

Jaa juttu: