”Kaikki kiusaaminen on väkivaltaa”

Paavolan koulun teema oli viime vuonna "Riidat ratkotaan puhumalla".
Paavolan koulun teema oli viime vuonna "Riidat ratkotaan puhumalla".
Paavolan koulun teema oli viime vuonna "Riidat ratkotaan puhumalla".
Paavolan koulun teema oli viime vuonna "Riidat ratkotaan puhumalla".

Uutisoimme, kuinka Paavolan koulun vanhemmat halusivat nostaa esille koulun toimintakulttuurin puutteita liittyen koulussa tapahtuneisiin uhkaustilanteisiin sekä konfliktien selvittämiseen.

–Paavolan koulussa turvallisuusasiat on huomioitu koulun säännöissä sekä arvoissa monella tapaa. Koulussa on käytössä kiusaamiseen puuttumisen malli, kasvatuskeskustelut ongelmatilanteiden jälkeen, KiVa-koulumalli sekä Yhteispeli, jonka puitteissa luokissa opiskellaan tunnekasvatusta, vuorovaikutusta ja itsestä huolehtimista viikoittain luokkien arjessa, kertoo rehtori Pentti Rentola.

–Turvallisuus on koululla lähtökohta. Nykymaailmassa koulu edustaa pysyvyyttä ja huolenpitoa. Opettajan tulee olla turvallinen aikuinen. Jo ensimmäisenä koulupäivänä käytiin läpi koulun järjestyssäännöt sekä puhuttiin kiusaamisesta. Se voi olla fyysistä, sanallista tai hiljaista. Kiusaaminen on aina väkivaltaa, on se sitten huomiotta jättämistä tai pahoja katseita. Korostamme sitä, että nykyisin läpälläkään ei saa toisia uhkailla tai haukkua. Jos kiusaamisesta ilmoitetaan, tapaukset kirjataan ja asioista keskustellaan kaikkien osapuolten kanssa. Kiusaamista on kaikissa kouluissa. Lapset keksivät siihen aina keinoja, jos haluavat. Pelisääntöihin ja luottamukseen vetoaminen toimii useimmiten. Viime vuonna koulun teema oli, että riidat ratkotaan puhumalla.

Aina opettajien tietoon tulevat tapaukset eivät ole mustavalkoisia, Rentola muistuttaa.

–Olemme kaikki erilaisia ja jokainen opettaja joutuu aina tekemään osaltaan ratkaisun, millaiset seuraukset ristiriitatilanteilla kulloinkin on. Toimimme ohjeistusten mukaan ja tarvittaessa konsultoimme Ankkuritiimiä.

–Myös kiusaajilla on omat kokemuksensa, jotka aiheuttavat epätoivottua käytöstä, vaikka se ei annakaan lupaa toimia väärin. Temperamenttipiirteet sekä kotien tavat puhua ja toimia ovat erilaisia, mikä näkyy koulun arjessa.

Keinoja lisätä yhteishenkeä ja vähentää kielteisiä ilmiöitä voisivat olla myös oppilaskunta ja vanhempainyhdistys.

Työkaluja on

Paavolan koulun rehtori Pentti Rentola.

JOS lapsen arvellaan voivan satuttaa muita, mitä koulu voi tehdä?

–Kenenkään pään sisään ei näe, mutta ammattilaiset arvioivat, mikä on paras toimintatapa ja millaista tukea kukin tarvitsee. Tämä ehkä hieman vääristää sitä näkymää ja voidaan ajatella, ettei koulu tee mitään. Meillä on täällä kuraattori, joka laittaa tarvittaessa omat prosessinsa käyntiin. Jos uhasta on epäilyjä, voidaan oppilaan tavarat tarkistaa kouluun tullessa.

Tiedottamisen osalta haaste on, ettei oppilaita voida kevyin perustein yksilöidä.

–Yksilönsuoja on vahva. Ei kukaan vanhempi tykkää siitä, että jos lapsi töppää, siitä kerrotaan muille. Eristämiseen tai erikoiskohteluun ei voida lähteä koulussa.

PAAVOLAN koululla otettiin viime keväänä käyttöön FaceUp -sovellus, jossa kiusaamisesta voi ilmoittaa nimettömänä. Tavoitteena on paljastaa kiusaaminen ennen kuin siitä tulee näkyvää tai kiusaaminen kasvaa vakavaksi ongelmaksi.

–Vielä ilmoituksia ei ole tullut.

Kuraattorin ovi on auki

SIRPA Ojanperä pysäytetään Paavolan koulun käytävillä usein kysymyksellä ”voinko tulla käymään?”.

–Olen ollut täällä koulukuraattorina seitsemän vuotta, nyt neljä vuotta kokoaikaisesti ja tullut jo oppilaille tutuksi. He osaavat ja uskaltavat tulla juttelemaan. Aina ei tarvitse olla ongelmaa tai isoja murheitakaan.

Kiusaamiseen liittyvät asiat eivät ole yleisimpien syiden joukossa, miksi Ojanperän puheille tullaan.

–Toki niitäkin on. KiVa-koulutiimi käsittelee tapaukset ja sen jälkeen on seuranta-aika. Voin auttaa osaltani.

Koulukuraattori myös ohjaa oppilaita tarvittaessa eteenpäin joko perheneuvolaan tai yläkoulun ”psyykkarille” eli psykiatriselle sairaanhoitajalle, joka tarvittaessa ottaa vastaan viides-kuudesluokkalaisia.

–Jos lapsesta herää huoli, tehdään lastensuojeluilmoitus ja asiat etenevät myös sosiaalipuolen kautta.

Kouluväkivalta on globaali ilmiö

Kouluväkivallan lisääntyminen huolestuttaa myös Ojanperää.

–Se on globaali ilmiö, johon some ja netti peleineen varmasti vaikuttavat. Siellä väkivalta näyttäytyy erilaisena ja sen seuraukset ovatkin tosielämässä aivan toisenlaiset.

Ojanperä toivoo, että myös piiloon jäävä kiusaaminen tulisi näkyville ja heittää palloa myös vanhempien suuntaan.

–Kuunnelkaa lapsia herkällä korvalla ja olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä koululle. Myös somessa tapahtuva kiusaaminen voidaan ottaa koululla puheeksi.

Koulukuraattori Sirpa Ojanperä.

RESURSSIA oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi on lisätty viime vuosina. Paavolassa työskentelee lasten tukena kuraattorin lisäksi viisi erityisopettajaa, 14 ohjaajaa, kokoaikainen terveydenhoitaja sekä nyt uutena oppilashuollon asiantuntija sekä kouluyhteisötyöntekijä, jotka ovat oppilaita varten paikalla, kuuntelevina korvina ja aikuisina.

–Tuen tarpeen kasvu heijastelee yhteiskunnan tilaa. On niin paljon kaikenlaista, vaatimustaso nousee, pelimaailma vaikuttaa osaltaan. Kodeissakin tilanteet vaihtelevat. Toisten huomioiminen ja arvostava kohtelu ovat asioita, joita saamme harjoitella jatkuvasti. Huonoa esimerkkiä tulee eduskuntatasolta asti: toista tulisi kohdella samalla tavalla kuin haluaisi itseään kohdeltavan, toteaa rehtori Pentti Rentola.

Haastattelut on tehty torstaina 7. syyskuuta.

Uutisoimme eilen

Aiheesta meillä aiemmin

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.