Vimpelin kuntajakoselvitykselle jatkoaika

Valtiovarainministeriö on 7. tammikuuta päättänyt jatkaa Vimpelin kuntaa koskevan erityisen kuntajakoselvityksen ja kuntajakoselvittäjä Eero Laesterän toimikautta 29. helmikuuta saakka. Laesterä esitti toimikauden jatkamista valtiovarainministeriölle, jotta Vimpelin kunnan ja Alajärven kaupungin ennakolliset tilinpäätöstiedot voidaan ottaa kuntajakoselvittäjän esityksessä huomioon.

Kaikki osapuolet pitivät tärkeänä varmistaa sen, että varsinkin Vimpelin toimintakate olisi todellisuudessakin vahvistumassa niin paljon kuin mitä ennakollinen tilinpäätös näyttää. Alajärven osalta tiedot näyttävät melko hyviltä.
- Selvitystilanteesta lopullinen lausuntoni valmistuu heti, kun saan varmistuksen tilinpäätöksestä. Tällä on suuri merkitys sille, kuinka asia viime kädessä käsitellään, Eero Laesterä totesi.
Vimpelin ja Alajärven välillä tehdään parhaillaan yhdistymissopimuksen luonnosta perustuen Laesterän päätökseen. Kuntajohtajista ja johtavista luottamushenkilöistä koostuva erityisen kuntajakoselvityksen ohjausryhmä kokoontui 7. tammikuuta neuvottelemaan sopimuksesta, jota noudatetaan, mikäli kuntaliitos toteutuu. Ohjausryhmä kokoontuu vielä ainakin kerran kokoukseen, jossa varmistetaan sopimusluonnoksen lopulliset sanamuodot. Tällöin myös Laesterä esittelee rakenneasiakirjan, jossa on hänen lopullinen esityksensä ja perustelut, miksi hän on tähän päätynyt.
Laesterän esityksen valmistuttua asiasta keskustellaan Vimpelin ja Alajärven yhteisessä valtuustoseminaarissa, ja kummankin kuntalaisille järjestetään avoimet kuulemistilaisuudet.
Lisäaika ei muuta valtioneuvoston lopullista päätöksenteon takarajaa, joka on 30. kesäkuuta.

Jaa juttu: