Kuntien päätöksenteosta tiedottamista aiotaan jatkossa parantaa

Järviseudun kunnissa tiedostetaan, että kuntalaisten palvelemisessa tiedottamisen osalta on parannettavaa. Kuva: Eija Pippola.
Järviseudun kunnissa tiedostetaan, että kuntalaisten palvelemisessa tiedottamisen osalta on parannettavaa. Kuva: Eija Pippola.
Järviseudun kunnissa tiedostetaan, että kuntalaisten palvelemisessa tiedottamisen osalta on parannettavaa. Kuva: Eija Pippola.
Järviseudun kunnissa tiedostetaan, että kuntalaisten palvelemisessa tiedottamisen osalta on parannettavaa. Kuva: Eija Pippola.

JÄRVISEUDUN kunnissa tiedotusta kuntalaisten suuntaan tehdään rajallisin resurssein, mutta tahtotila on lisätä ja parantaa päätöksenteosta ja muista kuntalaisia koskettavista asioista tiedottamista. Viesti on samansuuntainen kaikissa kunnissa: parannettavaa on.

Kotisivut ovat kuntien pääasiallinen tiedottamisen kanava koskien palveluita ja päätöksentekoa. Kotisivut ovat kaupungeilla ja kunnilla melko samantyyppiset ja sisältävät samantapaista tietoa. Tiedottamista tapahtuu myös somekanavilla sekä paikallismedioissa. Alueen kuntien yhteisellä Kesäasukaskirjeellä palvellaan paikallisten asukkaiden lisäksi myös runsaslukuista mökkiläisten ja täällä lomailevien joukkoa.

Kuntalain pykälässä 29 todetaan, että kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Evijärvi saa uudet kotisivut

EVIJÄRVEN KUNTA jakaa sosiaalisessa mediassa lähinnä tapahtumatiedotuksia ja alueen toimijoiden, kuten hyvinvointialueen ja yhdistysten infoja.

Päätöksenteon avoimuutta aiotaan Evijärvellä lisätä tiedottamalla päätöksistä tänä vuonna aiempaa aktiivisemmin.

–Uudistuneen asiakirjahallinnan ja vuoden aikana toteutettavien nettisivujen myötä päästään kehittämään viestintää. Myös PTV:n käytön lisäämisen ja aktiivisemman somekanavaotteen myötä on mahdollisuus kehittää kunnan ulkoista viestintää paremmaksi ja tehdä kunnassa tehtävästä työstä näkyvämpää ja konkreettista. Jatkossa Evijärvellä julkaistaan myös lautakuntien ja muiden toimielinten liiteasiakirjat, kertoo kehittämiskoordinaattori Sanna Kivimäki.

Lappajärvelle viestintästrategia

LAPPAJÄRVEN kunnan somessa kunnan tapahtumista ja ajankohtaisista asioista kerrotaan melko laajasti ja monipuolisesti, mutta suoraan päätöksentekoon liittyviä asioita ei siellä jaeta valtuuston kokousten YouTube-linkkejä lukuun ottamatta.

–Aina voisi kaikesta tiedottaa enemmän ja paremmin, mutta nykyisellä resurssilla tiedotamme parhaamme mukaan. Viestintästrategia on validoimatta, se tulee elinvoimalautakunnan hyväksyttäväksi tämän vuoden aikana. Haluamme siinä tuoda esille muun muassa kuntaviestinnän prosessia; mikä on kunnan rooli, mikä yhdistysten rooli, kuvailee viestintä- ja hankekoordinaattori Annie Laitila Lappajärveltä.

Lappajärvi ei julkaise kaikkia kunnan päättävien elinten pöytäkirjojen liitteitä. Hallintojohtaja Päivi Huhtala kertoo, että vaikka asiakirja on julkinen, ei kaikkia asiakirjoja tarvitse julkaista netissä, asiakirjasta saa kyllä tietoa pyytämällä. Esimerkiksi kaava-asiakirjat ovat usein valmisteluasiakirjoja, joten ne julkaistaan vasta valtuuston hyväksymisen jälkeen netissä (ja toki silloin, kun ne ovat yleisesti nähtävillä lausuntoja varten) oheismateriaalia, jonka oleellinen päätöksen tekoon tarvittava tieto sisältyy pykälätekstiin, ei julkaista, mutta jos pykälä ei sisällä riittävästi infoa, voidaan asiakirja laittaa nettiin.

–Jos liite sisältää ei-julkista tietoa, sitä ei julkaista netissä. Kuitenkin, jos pykälän liite on pysyvästi säilytettävä asiakirja, liitetään se nettiin.

Valiokuntien pöytäkirjojen julkaisemisen viive kokouksesta on Lappajärvellä usein kaksikin viikkoa.

–Pöytäkirjat julkaistaan netissä vasta sen jälkeen, kun kaikilta asianosaisilta on saatu allekirjoitus. Esityslistathan julkaistaan heti, kun ne saadaan valmiiksi.

Alajärvi tiedottaa median välityksellä

ALAJÄRVEN kaupunki jakaa sosiaalisessa mediassa runsaasti päivityksiä kaupungin palveluihin ja sen toimintaan liittyvissä asioissa sekä myös kevyempää materiaalia, kuten kuvia kaupungin alueelta. Kuitenkin päätöksentekoon liittyvää tiedottamista siellä on varsin vähän.

–Alajärven kaupungin kaikkien toimielinten kaikki päätöspöytäkirjat löytyvät kaupungin nettisivuilta ja ovat kaikkien nähtävillä. Lisäksi nostamme eri asioita omilla tiedostuskanavilla esiin, järjestämme hallintokuntien tiedotustilaisuuksia ja laadimme myös tiedotteita. Kaikki päätökset ovat siis nähtävillä kaikille. Valmistelemme ostolaskujen julkituontia ja se on tarkoitus saada käyttöön ensi vuoden aikana, kertoo kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Mainos

Alajärven kaupunki lähestyykin toimituksia erilaisilla toimintaansa liittyvillä uutisilla ja tiedotteilla melko aktiivisesti.

Kuntatiedote palvelee vimpeliläisiä

VIMPELIN kunnan somessa jaetaan tapahtumatiedotteita, ajankohtaista infoa kunnan toiminnasta sekä kuntaa koskevia uutisia eri tiedotusvälineistä. Myös kaikkiin kunnan talouksiin jaettava kuntatiedote kertoo esimerkiksi tulevista tapahtumista ja kunnan palveluihin liittyvistä asioista. Tiedottamisen kanavia ovat myös palveluntuottajille järjestettävä hankintainfo sekä yhdistysten ilta, jossa tiedotetaan avustuksista ja hankerahoituksista.

–Tiedottamisessa parantamisen varaa on aina. Paljon olen omalta osaltani asiaa edistänyt, mutta vielä pitäisi parantaa, tuumii viime toukokuussa kunnan tiedotusvastaavana aloittanut viestintäsihteeri Hanna-Riikka Uusitalo

–Voisi esimerkiksi lisää aktivoida eri osastojen, esimerkiksi tekninen/puhdistuspalvelut, omaa suoraa tiedottamista. Kuntatason tiedottaminen on tarkkaa tasapainoilua asiallisen tiedottamisen, tiedon määrän ja asiasisällön kanssa. Tätä hoitamaan pitää löytää oikeat tahot. Mutta oikea-aikainen ja ehkä myös reaaliaikainen tiedottaminen on tätä päivää, johon pyrimme. 

Ennakoivasta tiedottamisesta Uusitalo vastuuttaa myös kuntalaisten äänestämiä kunnanvaltuutettuja.

–Heidän tehtävänsä on tuoda asioita esille ja nostaa kuntalaisten sanan kuuluviin. Onkin tärkeää käyttää äänioikeutensa, jotta päättävissä elimissä istuu oikeanlaisia henkilöitä.

Kauhava selvittää keskustelutilaisuuksien järjestämistä

KAUHAVAN kaupunki tiedottaa somesivuillaan laajasti ja monipuolisesti alueen palveluista ja tapahtumista sekä ajankohtaista asioista.

–Merkittävien asioiden vireilletulosta ja valmistelusta tiedotetaan ajantasaisesti, kertoo hallintojohtaja Liisa Salo Kauhavan tiedotusta.

–Viestintää kehitetään ja siinä hyödynnetään muun muassa some-kanavia ja kotisivuja. Selvitämme uusia viestintämahdollisuuksia, esimerkiksi keskustelu-/kyselytilaisuuksien järjestämistä kuntalaisille. Ja toki kaupunkiin saa aina ottaa myös suoraan yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, mikäli jossain asiassa tarvitsee lisätietoa.

Soini tiedottaa päätöksenteosta Facebookissa

SOININ kunnan somessa on tiedotteiden lisäksi sisältöä kunnan toiminnasta; viime viikolla puhdistuspalvelut kertoivat arjestaan, sekä uutena Hyvän arjen pienet teot -hyvinvointikampanja. Myös lautakuntien päätöksistä kerrotaan Facebookissa.

–Soinissa tiedottamisessa linjana on avoimuus ja hyvä hallintotapa. Tiedottamiseen ja viestintään on kiinnitetty erityistä huomiota viimeisen kahden vuoden aikana, kertoo hallintojohtaja Jari Salonen.  

–Monikanavaisuus on itseisarvo, jotta tavoitamme kuntalaiset ja muut asioista kiinnostuneet mahdollisimman kattavasti. Palautteen perusteella olemme onnistuneet ja oikealla tiellä.

–Valmistelua ja päätöksentekoa varten keräämme muun muassa tietoa kuntalaisilta, mukaan lukien kesäasukkaat, asiakaskyselyillä vaihtelevista aihealueista. Huomionarvoista on myös kuntalaisten kontaktipinta ja keskusteluyhteys valtuutettuihin sekä kunnan henkilöstöön, jota kautta uusia ideoita ja rakentavaa palautetta kertyy palvelutarjonnan laatuun ja suuntaamiseen. Osallistava päätöksenteko on Soinissa luontevaa ja luonnollinen tapa toimia.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.