Päätöksenteon avoimuus puhututti Vimpelin valtuustossa

Vimpelin kunnanvaltuusto kokousti huhtikuussa hybridimallilla - osa valtuutetuista oli mukana etäyhteydellä.
VIMPELIN kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4. huhtikuuta uuden kuntastrategian, määrärahojen muutoksia sekä keskusteli pitkään kunnan kiinteistöjen sisäilmaongelmien hoidosta sekä kunnan tiedotuspolitiikasta.

Kokouksen aluksi tuotiin tiedoksi, että valtuustoon on perustettu uusi, Avoimuuden aika -valtuustoryhmä, jonka jäseniä ovat Matti Latvala ja Anni Puumala.

KUNNANJOHTAJA Sam Leijonanmieli esitteli valtuustolle ja striimiä seuranneille uutta kuntastrategiaa, joka toimii valtuustokauden ajan pohjana kaikelle toiminnalle ja talousarviosuunnittelulle. Vimpeli tähtää järkevään kasvuun ja kuntakentän edelläkävijyyteen. Taseeseen halutaan saada neljän miljoonan euron ylijäämä.

–Ei tämä mitään haihattelua ole, van täysin mahdollista tehdä.

Strategian pohjana ovat kunnan arvot: yhteisöllisyys, sitoutuneisuus sekä avoin, vastuullinen ja kuntalaisia osallistava päätöksenteko.  

–Negatiivisiakin asioita tulee avoimesti käsitellä.

Yhtenä tavoitteena on henkilöstön optimointi, että kuntapalveluita voidaan toteuttaa laadukkaasti.

–Tällä hetkellä henkilöstöä on melko vähän, mikä näkyy jaksamisessa.

VALTUUSTO sitoutui 19 800 euron maksuosuuteen Kraatterijärven Geoparkin toiminnan vakiinnuttamiseksi. Sen jälkeen, kun Soini päätti jättäytyä pois hankkeesta, hankkeen rahoitussuunnitelmaa on pienennetty 19 000 eurolla. Kunnanvaltuuston joulukuussa hyväksymässä päätöksessä osuus oli 20 000 euroa.

Jukka-Pekka Uusitupa (ps) esitti, että Perhoa kysyttäisiin mukaan kustannuksia jakamaan, ja että esitys jätettäisiin pöydälle odottamaan heidän mahdollista mukaan tuloaan.

Tero Lassila kannatti esitystä. Eija Rannanpää (vas.) ja Anita Ammesmäki (kesk.) esittivät keskustelun jatkamista. Rannanpään esitys voitti äänestyksen 16–5 ja määräraha päätettiin myöntää kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

–Perhon mukaantulosta on keskusteltu, se on täysin mahdollinen. Kuntajohdon näkökulmasta on ilmaistu kiinnostus, mutta suunnittelutyöryhmän kanssa on tehty mittava geologinen kartoitus ja pohjatyö, jolloin geologista yhtenäisyyttä ja kohteita tulisi alkaa uudestaan selvittämään. Se olisi oma prosessinsa, joka pitkittäisi statuksen hakemista ja nyt näen tärkeäksi päästä hakemaan statusta. Neuvotteluja jatketaan, kun Perhon kunnanhallitus tulee vierailulle Vimpeliin, voidaan avata keskustelua yhteistyöhön. Heillä löytyy kansallispuistoa ja eräopaskoulutusta. Tällä porukalla päästään hakemaan statusta ilman, että prosessi häiriintyy pitkällä aikavälillä, kertoi Leijonanmieli.

TALOUSARVIOON päätettiin varata 15 000 euron määräraha pakolaisten majoitusta varten. Leijonanmieli kertoi, että Järviseudun sairaalan Intervalli-kerros ja Lähteen kiinteistö on ilmoitettu mahdollisiksi hätämajoitustiloiksi. Tilanteen pitkittyessä Ukrainassa ja naapurimaiden resurssien pakolaisten majoittamiseen alkaessa olla täynnä varaudutaan siihen, että Suomessa Migrin resursseja jatketaan kuntien toimesta.

–Lainsäädäntöä valtion korvauksista kunnille ei vielä ole, mutta kunnat voivat hakea korvauksia takautuvasti. Tällä summalla päästään alkuun, saadaan pakolaisten perusasiat kuntoon.

Valtuutetut pitivät pakolaisten hyvää vastaanottoa tärkeänä asiana ja nopean kielen opiskelun mahdollistaminen nostettiin esille kynnyskysymyksenä.

VALTUUSTO hyväksyi Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan tilinpäätöksen, jossa Vimpelin osalta ylitys on 223 798 euroa.

Määrärahojen ja investointien ylitykset ja alitukset hyväksyttiin. Investointien osalta ylitys oli 28 662,07 euroa. Teknisen osalta toimitila- ja vuokrauspalveluiden menot ylittyivät 354 326,55 eurolla johtuen As. Oy Veeranpihan rahoitusvastikkeen poismaksusta, sisäilmatutkimuksista, korjauksista ja laitevuokrista, ennakoimattomista pienistä kiinteistöremonteista, väistötilavuokrista sekä arvioitua suuremmista lämmityskustannuksista. Puhdistus- ja ravitsemuspalveluissa menot alittuivat 48 221,80 euroa, koska aikaan saatiin säästöjä tavaroiden ja tuotteiden hankinnassa. Vesihuoltolaitoksen osalta menojen ylitys oli 33 893,74 euroa, koska toteutettiin laskutusohjelman päivitys, korjaukseen liittyviä muutoksia järjestelmään, neuvotteluja ja koulutuksia, ja viemäreiden tulvimisesta ja tukkeutumisesta johtuvia korjaustoimenpiteitä oli ennakoitua enemmän.

PERUSSUOMALAISET jättivät valtuustoaloitteen, että Aapiskujan kiinteistöstä pyydetään korjaussuunnitelma ja kustannusarvio päätöksenteon tueksi. Toinen aloite koski hulevesikanavan rakentamista keskuskiinteistön ja K-Market Vedon välistä Vimpelin Lämmön tontille rakennettavan pump track -radan ohitse. Kiinteistöt ovat luvanneet ottaa osaa kustannuksiin.

KYSELYTUNNILLA Anni Puumala nosti esille kunnan tiedottamisen.

–Somessa käy keskustelu aika kuumana koskien hybridikeskusta, Aapiskujan koulua ja oppilaita/henkilökuntaa. Kuntalaiset ovat näreissään, eivätkä koe, että tiedotus toimisi: lukevat maksumuurin takana olevia otsikoita ja toivovat, että kunta tiedottaisi paremmin. Etteivät strategian hyvät teemat jäisi sanahelinäksi, esitän, että kun vaihtoehdot on selvitetty, järjestettäisiin kuntalaisille info ja kyselytunti.

–Aina yritetään toimia avoimesti, mutta tärkeitä asioita ei aina voi tuoda julki, koska se voi vaikuttaa (asioiden valmisteluun) haitallisesti. Ne kyllä julkaistaan, kun se on mahdollista, tiivisti kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Särkinen.

–Kouluasian ja kaavan päivityksen suunnittelu käynnistyy ensi viikolla, enkä näe poissuljetuksi, etteivät perheet pääsisi osallistumaan infoihin, totesi Leijonanmieli.

Matti Latvala toivoi valtuutetuille tilaisuutta, jossa sivistystoimi ja terveystarkastaja olisivat mukana.

–Olisi helpompi suunnitella asioita, kun kaikilla olisi sama tieto.

–Kouluasioissa mennään nyt kaksilla raiteilla: Aapiskujan väistöasiat toisilla ja hybridikeskusasiat omillaan. Sivistystoimi laati viikonlopun aikana kolme eri vaihtoehtoa, joita käsitellään ensi viikolla teknisessä lautakunnassa ja niiden pohjalta tullaan valtuutetuille järjestämään tilaisuus.

Sirpa Salomäki (kesk.) toivoi, että syyllisten etsimisen sijaan tulisi hakea yhteistä säveltä vyyhdin purkamiseksi ja niin, että kuntalaiset voisivat luottaa valtuustoon äänestämiinsä henkilöihin.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.