Etätyöstä ja paikkariippumattomasta työstä tehdään totta

Kuva: Petteri Koskinen

PELKÄT seinät eivät tee etätyöpisteestä toimivaa tai houkuttelevaa. Jotta etätyöstä saadaan pysyvä tapa tehdä töitä, tulee sen olla mielekästä sekä työntekijälle että työnantajalle.

Lisääntynyt etätyö ja tarve yhteisöllisille etätyötiloille on saanut tuekseen valtakunnallisen verkostohankkeen nimeltä Etätyöpisteet elinvoiman kasvualustoina. 270 000 euron hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallisia alueidenkehittämisen teemaverkostoja. Sitä toteuttavat Leader Aisapari, Kaustisen seutukunta sekä Seinäjoen ja Centria-ammattikorkeakoulut.

–Etätyötilojen ylläpitäjien ja kehittäjien tulee miettiä yhdessä, miten he voivat parhaiten palvella asiakkaitaan ja lisätä alueen elinvoimaa. Kun paikkariippumaton työ yleistyy entistä enemmän, tulee suomalaisten yritysten ja kuntien pystyä vastaamaan kansainväliseen kilpailuun osaajista.  Mahdollisuus yhteisölliseen etätyötilaan kotikonttorin sijaan on yksi kilpailuetu, sanoo Leader Aisaparin projektipäällikkö Heli Talvitie.

ETÄTYÖPISTEIDEN teemaverkoston tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava etätyöpisteiden verkosto, jotta etätyöntekijöiden on helppo löytää ne ja että etätyöpisteiden kesken syntyy yhteistyötä. Etätyöpisteet ovat osa paikallista ja alueellista elinvoimaa, ne tuovat paikallisen osaamisen näkyväksi ja toimivat osaamisen jakamisen ja kehittämisen paikkoina. Etätyöpiste voi olla myös kasvualusta uudelle elinkeinotoiminnalle.

–Etätyön ja paikkariippumattoman työn mahdollistaminen on luonteva osa alueemme kuntien yhteisen digistrategian tavoitteita ja valtakunnallisessa verkostossa mukana olemisella varmistamme, että saamme parhaat vinkit ja tuen koko maassa tapahtuvista etätyön kehitysaskelista, toteaa Kaustisen seutukunnan kehittämisjohtaja Petri Jylhä.

TEEMAVERKOSTON tavoitteena on, että etätyöpisteiden kehittäjillä ja aluekehittäjillä on käytössään parhaimmat työvälineet ja tieto tarjota hyvä työpäiväkokemus etätyöntekijöille ja työnantajille. Paremmat puitteet monipaikkaiseen työhön auttavat suomalaisia työntekijöitä jaksamaan paremmin ja työnantajia vastaamaan työelämän muutoksiin.

Etätyöpisteiden kehittämistä mallinnetaan hankkeessa mukana olevilla paikkakunnilla ja tiedot jaetaan valtakunnallisesti kaikille etätyöpisteiden kehittämisestä kiinnostuneille.  Hankkeen tavoitteena on synnyttää myös uusia hankkeita paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti etätyön kehittämiseksi.

ETÄTYÖPISTEIDEN verkostohankkeessa autetaan etätyöpisteitä huomioimaan, myös miten ne voivat auttaa asiakkaitansa etätyön tekemisessä ja osaamisen kehittämisessä. Etätyöpiste voi olla myös paikallinen tukikohta etäopiskelulle.

–Etätyön merkitys kasvaa koko ajan, ja toisaalta tietotyö asettaa uusia vaatimuksia työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. Me haluamme, että etätyöntekijän ura on antoisa niin ammatillisesti kuin osana elämääkin. Aiommekin seuraavien vuosien aikana yhdessä kartoittaa parhaita, yhteisöllisiä sekä antoisia tapoja tehdä töitä muuttuvilla työmarkkinoilla, sanoo TKI-koordinaattori Leena Toivanen Centria-ammattikorkeakoulusta.

Koronan myötä hybridi- ja etäopiskelu ovat lisääntyneet.

–Etätyöpiste voi toimia myös etäopiskelijan tärkeänä tukena ja turvana. Hankkeessa onkin tarkoitus kokeilla ja mallintaa etätyöpisteiden ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että etätyöpisteillä olisi tiedossa ne toimet, joille he voivat palvella parhaiten myös etäopiskelijoita. Näin etätyöpisteet vastaavat omalta osaltaan jatkuvan oppimisen haasteisiin, sanoo Seinäjoen ammattikorkeakoulun korkeakouluasiamies Marjo Vistiaho.

HANKKEEN toiminta jakautuu neljään teemakokonaisuuteen: etätyöpisteiden kehittämisen tukeen ja verkoston luomiseen, etätyön tekemisen valmiuksien vahvistamiseen, etäopiskelumahdollisuuksien avaamiseen ja paikallisen tason keskustelun herättämiseen paikkariippumattoman työn mahdollisuuksista lisätä alueellista elinvoimaa.

Hanke tuottaa tietoa kaikille etätyöpisteiden kehittäjille tukimateriaalia ja sparrausta. Verkostokumppaneiden kanssa hankkeessa kokeillaan ja mallinnetaan uusia toimintamalleja ja palveluita etätyöpisteille. Hankkeen verkostokumppaniksi voi hakea mukaan elokuuhun 2022 saakka. Hankkeen tuloksia ja ajankohtaisia asioita tullaan kokoamaan www.etatyotilat.fi -sivustolle.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.