Leikkaukset uhkaavat Aisaparin alueen elinvoiman kasvua   

Aisapari vetoaa päättäjiin: Alueiden elinvoimaa ei tule heikentää.
Aisapari vetoaa päättäjiin: Alueiden elinvoimaa ei tule heikentää.
Aisapari vetoaa päättäjiin: Alueiden elinvoimaa ei tule heikentää.
Aisapari vetoaa päättäjiin: Alueiden elinvoimaa ei tule heikentää.

LEADER AISAPARI on alueella tunnettu ja luotettu toimija, jonka puoleen osataan hankerahoitusasioissa kääntyä. Aisapari tuntee kenttänsä hyvin ja osaa ottaa toiminnassaan huomioon alueensa erityispiirteet.  

Vuosina 2014–2022 Aisapari puolsi yhteensä 545 toimenpiteen rahoittamista. Kokonaisrahoitus hankepäätösten osalta oli 28,7 miljoonaa euroa, josta yritystukiin ohjautui 42,8 prosenttia, kehittämishankkeisiin 29,1, yleishyödyllisiin investointeihin 20,9 ja toimintarahaan 7,2 prosenttia.    

Vahva ja välittävä Suomi -hallitusohjelmassa esitetään maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle leikkauksia alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen vuosille 2025–2027. Esityksen mukaan leikkaus olisi 137,5 miljoonaa euroa kansallisista varoista. Kaikkiaan leikkaukset olisivat yhteensä yli 240 miljoonaa euroa, EU-rahoitus mukaan lukien, eli liki puolet maaseudun kehittämiseen varatuista varoista.  

Esitettyjen säästöjen vipuvaikutus on kuitenkin huomattavasti suurempi, liki 1,5 miljardia euroa. Näin siksi, että kaikkiin kehittämistoimiin sitoutuu mittava määrä yksityisrahoitusta ja vapaaehtoistyötä.   

–Maaseuturahoitus on osa EU-rahoitteista Suomen CAP27-suunnitelmaa, jonka kansallisesta osuudesta leikkaaminen pienentäisi Suomen EU-saantoa, kertoo Leader Aisaparin toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää

–Jos kansallista rahoitusta pienennetään, sitäkin isompi EU-rahoitusosuus palautuu takaisin EU:n yhteiseen kassaan. Suomen ei tule lisätä EU-jäsenmaksuosuuttaan leikkausten kautta. Lisäksi leikkaukset heikentäisivät Suomen elinvoiman kasvua tukevia toimia hetkellä, jolloin näitä ponnistuksia tulisi lisätä. Maaseuturahoituksen piirissä on yli puolet suomalaisista ja lähes koko Suomi suurimpien kaupunkien keskusta-alueita lukuun ottamatta.   

Mainos

Alueiden elinvoimaa ei tule heikentää

Aisaparin hankerahoituksen avulla alueelle on yritysten, yhdistysten ja asukkaiden aktiivisuudella vuosina 2014–2022 aikaansaatu 29 uutta yritystä. Uusia työpaikkoja syntyi 99 ja säilytettyjä työpaikkoja oli 401. Rahoitetut yritykset Aisaparin alueella kehittyvät ja kasvavat. Rahoitettujen yritysten liikevaihdot ovat kasvaneet keskimäärin 30,8 prosenttia.   

Vauhtia valokuituun -hanke on vauhdittanut merkittävästi valokuitusuunnitelmien tekemistä ja valokuiturakentamista alueella. Erilaisilla digitaalisuuteen liittyvillä hankkeilla on lisätty alueen asukkaiden ja yritysten osaamista, sanoo Niemi-Huhdanpää.  

–Hankkeilla on lisätty alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä, luotu viihtyisyyttä ja vetovoimaa muun muassa kunnostamalla ja rakentamalla luontoreittejä, yhteisöllisiä tiloja ja kylätaloja sekä parannettu harrastusmahdollisuuksia. Yleishyödyllisissä investointihankkeissa vapaaehtoistyönmäärä on huomattava. Talkootöitä tehtiin huikeat 118 695 tuntia.   

–Elinvoimainen maa- ja metsätalous tarvitsee toimiakseen turvallisen ja elinvoimaisen toimintaympäristön. Leader-hankkeilla on vahvistettu ja vahvistetaan arjen turvaa ja maaseudun monipuolista yritystoimintaa, vetovoimaa, asukkaiden viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä työvoiman saatavuutta. Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus edistää toimillaan maaseudun elinvoimaisuutta sekä torjuu alueiden eriarvoistumista.  

–Aisaparin hallitus vetoaa teihin arvoisat päättäjät, että olisitte osaltanne vaikuttamassa Suomen hallitukseen, jotta maaseuturahoituksen nykytaso turvataan CAP27- suunnitelmassa. Leader-rahoituksen osuus maaseudun kehittämisvaroista tulee säilyttää nykyisellä tasolla, vetoaa Niemi-Huhdanpää. 

Aisaparin myötävaikutuksella tapahtuneista toimista juttuja täällä

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.