Kaksineuvoisen hoitajavastaanotoista maksullisia

Maksu perittäisiin sairaanhoidollisista sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan käynneistä, kuten haavanhoidot, ompeleiden poistot, korvahuuhtelu, injektiot ja matkailijoiden rokotukset, itsenäisistä vastaanottokäynneistä, kuten päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto, sekä diabeteshoitajan tai astmahoitajan kaltaisen asiantuntijahoitajan vastaanotoista.

KAKSINEUVOISESSA otetaan käyttöön ensi vuoden alusta alkaen hoitajavastaanottomaksu avosairaanhoidossa tapahtuvista itsenäisistä hoitajavastaanotoista. Maksu on 11,40 euroa käynniltä ja se peritään enintään 45 kertaa vuodessa.

Kuntayhtymän yhtymähallitus päätti asiasta yksimielisesti 19. marraskuuta.

Maksullisia käyntejä ovat sellaiset avosairaanhoidossa tapahtuvat itsenäiset hoitajavastaanottokäynnit, jotka ovat lääkärikäynnistä erillisiä. Maksulliseksi muuttuu esimerkiksi sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotto, kuten haavanhoito, ompeleiden poisto, korvahuuhtelu, injektio ja tai kuulotutkimus. Maksu peritään myös päivystävän sairaanhoitajan vastaanotosta, kuten hoidon tarpeen arviosta, tutkimuksista, mittauksista, ohjauksesta ja neuvonnasta. Asiantuntijahoitajan, esimerkiksi diabeteshoitajan, astmahoitajan, reumahoitajan ja marevanhoitajan tai siedätyshoidon, vastaanotto on myös maksullista. Myös matkailijoiden rokotuksista ja silmänpohjakuvauksista peritään maksu.

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta tai sotaveteraaneilta, eikä terveyttä edistävän ja ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä tai mielenterveys- ja päihdekäynneistä. Myöskään muistihoitajan vastaanotolta, äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola- sekä opiskeluterveydenhuollon palveluista ei peritä maksua. Maksuttomina säilyvät myös tartuntatautilain mukainen hoito, työttömien terveystarkastukset, rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja työ- ja liikennetapaturmat.

Hoitajamaksua ei myöskään peritä, jos asiakas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä lääkärillä että hoitajalla. Hoitajakäynnin asiakasmaksut huomioidaan asiakkaan maksukatossa, mikä tällä hetkellä on 683 euroa vuodessa.

KAKSINEUVOINEN päätti ottaa hoitajavastaanoton maksun käyttöön taloudellisista syistä. Se on Etelä-Pohjanmaalla viimeinen perusterveydenhuollon toimija, jolla maksua ei ole ollut käytössä.

Kuntayhtymässä tehdään noin 30 000 hoitajakäyntiä vuodessa, mikä tarkoittaa sille noin 300 000 euron vuosittaista asiakasmaksutuottoa.

Jaa juttu: