Vesimaksujen ja vuokrien korotukset etenevät päätöksenteon rattaissa – Vimpeli odottaa noin 25 000 euron lisätuloja vuosittain

Vimpelin tekninen lautakunta esittää vesimaksujen nostamista osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa.
Vimpelin tekninen lautakunta esittää vesimaksujen nostamista osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa.

VIMPELIN lautakunta hyväksyi 22. marraskuuta vesihuoltolaitoksen taksojen noston valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti ja vie hinnankorotuspykälän kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Talousveden käyttömaksu nousee 0,10 euroa, jolloin uusi hinta on 1,62 euroa, viemärilaitoksen käyttömaksu nousee 0,35 euroa, (uusi hinta 3,51 euroa), talousveden perusmaksu nousee 8,00 euroa (uusi hinta 75,74) ja jäteveden perusmaksu nousee 8,00 euroa (uusi hinta 75,74). Uudet hinnat tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen.

Vuokrat nousevat 10-20 prosenttia

MYÖS kunnan omistamien vuokra-asuntojen vuokrien korotuksia esitetään kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäviksi. Esityksen mukaan vuokria korotetaan keskimäärin 10 prosenttia. Vuokrankorotukset tulevat voimaan 1.4.2024.

Kiinteistöjen käyttövesi laskutetaan erikseen, todellisen kulutuksen mukaan niissä kiinteistöissä, joissa se on mahdollista. Niissä kiinteistöissä, joissa ei ole mahdollista laskuttaa käyttövettä käytön mukaan, aletaan periä vesimaksua 10 euroa henkilöltä kuukausittain. Alle 5-vuotiaista vesimaksua ei peritä. Kiinteistön käyttö- ja lämmityssähkö siirretään asukkaan sovittavaksi ja maksettavaksi niissä kiinteistöissä, joissa se on mahdollista.

Perusteluina todetaan, että Vimpelin kunnan omistamien vuokra-asuntojen vuokria ei ole korotettu lähes kymmeneen vuoteen. Vuokrien alhainen taso vääristää alueen vuokrakilpailua. Tämän hetken vuokra-asuntojen vuokratasolla ei pystytä myöskään pitämään kiinteistöistä huolta niin, että rakenne olisi kestävä. Tällä hetkellä kunnan vuokratalojen vuokrat ovat neliöltä 3,20–10,43 euron välillä.

Asunto-Osakeyhtiön Sanninlehto on remontoitu viimeisimpänä ja tämän vuoksi kiinteistön vuokraa on tarvetta tarkistaa noin 20 prosenttia remontointikustannusten kattamiseksi ja alueen tulevan vuokratason saavuttamiseksi. Vuokrankorotuksilla, vesimaksujen ja sähkönkulutuksen erikseen laskutuksella on mahdollista kasvattaa kunnan vuosituottoa yhteensä noin 25 650 euroa vuodessa.

Vesihuoltolaitoksen korvausperiaatteet yhdenmukaistetaan

VESIHUOLTOLAITOKSEN uudet korvausperiaatteet hyväksyttiin. Tekniselle toimelle on tullut useita korvaushakemuksia vesi- ja viemärimaksujen osittaisista hyvityksistä koskien pääasiassa kiinteistöissä olevia vesivuotoja. Kunta on vuosittain korvannut osan näistä hyvittämällä vesi/viemärimaksuja tapauskohtaisesti. Jatkossa kunta korvaa maksuja, jos vuoto on runkolinjassa tai sen liitoksessa, vuoto johtuu kunnan toiminnasta tai erikseen pyytämästä vesijuoksutuksesta tai kyseessä on muu ennalta arvaamaton kunnan omistamien laitteiden vuoto tai rikkoutuminen. Kunta ei korvaa, jos kyse on kiinteistön sisällä olevien laitteiden tai kalusteiden johdosta tapahtuneet vuodot, vesisimittarista johtuva vuoto, jos sen hankinta ja asennus on tehty kiinteistön omistajan toimesta tai kiinteistön laitteiden tai vuoto on seurausta kalusteiden huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä.

Rakennuskielto Ruissaarennevalle

RUISSAARENNEVAN tuuli- ja aurinkovoimahankealueille Hallapurolla ja Sääksjärvellä esitetään rakennuskieltoa liittyen osayleiskaavan laatimiseen. Rakennuskiellon tarkoituksena on estää alueen suunnittelun aikana sellainen rakentaminen, joka olisi ristiriidassa hankkeen suunnittelun tavoitteiden kanssa. Maanrakennuslain 128. pykälän mukaiselle toimenpiderajoitukselle lautakunta ei näe tarvetta eikä perusteita.

Sweco tekee korjauslaskelmat

LIITTYEN Perussuomalaisten huhtikuussa 2022 tekemään valtuustoaloitteeseen tekninen toimi on pyytänyt kustannusarviota Aapiskujan koulun kellaritilojen korjaussuunnitelmasta sekä suunnitelman mukaisen toteutuksen kustannusarvioista. Lautakunta hyväksyi Swecon tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana ratkaisuna.

Järviseudun sairaalan lämpölinjat uusitaan

TEKNISEN toimen investointiosassa on varattu 100 000 euroa Järviseudun sairaala-alueen kaukolämpöjärjestelmän päivittämiseen. Vanha kaukolämpölinjasto otetaan pois käytöstä ja vedetään uudet linjat Lähteeseen, Apajaan ja JS- sairaalan naisten osastolle. Samalla uusitaan vaihtimet ajantasaisiksi. Näillä toimilla pyritään pienentämään alueen energiankulutusta. Lautakunta päätti hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimpana Putkiasennus velj. Katajan tarjouksen.

Luitko jo nämä?

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.