Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyivät jälleen Alajärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä

Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan viimeisen toimintavuoden talousarvioylitykset.
Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan viimeisen toimintavuoden talousarvioylitykset.
Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan viimeisen toimintavuoden talousarvioylitykset.
Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan viimeisen toimintavuoden talousarvioylitykset.
Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan viimeisen toimintavuoden talousarvioylitykset.

ALAJÄRVEN kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24. huhtikuuta lautakuntien talousarvioiden ylityksiä viime vuoden osalta.

PERUSTURVALAUTAKUNNAN muutettu talousarvio ylittyi 1 591 984 eurolla. Alajärven osalta poikkeama on 1 329 663 euroa.

Lautakuntatasolla terveyspalveluissa ylittyivät erikoissairaanhoito 1 398 601, suun terveydenhoito 154 650 euroa sekä kuntoutus 17 826 eurolla. Viime vuonna ihmisten palvelutarve on kasvanut johtuen todennäköisimmin niin sanotusta hoitovelasta. Hoito- ja hoivapalvelut/ikäihmisten palvelut ylittivät muutetun talousarvion 513 890 eurolla. Kotihoidon tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja monet ikäihmiset ovat joutuneet siirtymään palveluasumisen tai piiriin.

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto puolestaan alittui 159 805 eurolla, syynä vaikeus saada palvelua, samoin vastaanotto- ja terveysneuvonta 592 063 eurolla.

Alajärven sosiaalipalvelut ylittyivät muutetun talousarvion 397 300 eurolla. Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset eli työmarkkinatuen kuntaosuudet laskivat edellisestä vuodesta 153 997 euroa.

Perhepalvelut alittivat muutetun talousarvion 6 005 eurolla Alajärven osalta. Sijoituksia on päättynyt edelliseltä vuodelta ja ammatilliseen perhehoitoon siirtyminen on kustannustehokkaampaa. Kustannuksissa näkyy myös tukihenkilö- ja perhetoiminnan vaikutus.

Vammaispalvelut ylittivät muutetun talousarvion 672 897 eurolla. Kustannusten kasvu johtuu edelleen erityisesti vammaispalvelulain mukaisten palvelutarpeiden ja avustusten kasvusta. Henkilökohtaisen avun kustannukset nousivat 178 000 euroa edellisestä vuodesta, koska on jouduttu käyttämään myös yksityisiä palveluntuottajia. Myös kuljetuspalveluiden kustannukset ovat kasvaneet.

Varhaiskasvatuksessa asiakasmäärä kasvoi

SIVISTYSLAUTAKUNNAN kokonaismenot olivat 22,7 miljoonaa euroa, josta Lappajärven osuus 519 185 euroa ja Vimpelin 4,7 miljoonaa euroa. Alajärven kaupungin osalta tilinpäätös ylittyi 134 043 eurolla, Lappajärven 181 004 eurolla ja Vimpelin ylitys oli 51 148 euroa.

Alajärven suurimmat ylitykset tulivat varhaiskasvatus- ja lukio-opetuspalveluista, 112 827 ja 126 335 euroa, kun suurimmat alitukset taas kuraattoritoiminta-, 47 024, kansalaisopisto-, 69 211, ja museotoimintapalveluista, 30 054 euroa. Varhaiskasvatuksen ylitykset johtuvat henkilöstön poissaoloista sekä asiakasmäärän kasvusta erityisesti alle kolmivuotiaiden osalta.

Lappajärven varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion ylitys, 181 004 euroa, johtuu alibudjetoinnista, koska kuluja oli vaikea ennakoida toiminnan siirtyessä Kauhavalta Alajärvelle.

Vimpelin suurimmat ylitykset olivat varhaiskasvatus-, 94 569, ja kirjastopalveluissa, 23 669 euroa. Varhaiskasvatuspalveluiden ylitys johtuu pääosin lisääntyneistä tukipalvelukustannuksista ja talousarviossa huomioimattomien vuokrakulujen lisäyksestä. Kirjastopalveluiden ylitys johtuu sisäilmaongelmasta, joka nostaa tukipalvelukustannuksia.

Teiden kunnossapito ja rakentaminen kallistuivat viime vuonna

TEKNISEN lautakunnan yleisten alueiden käyttötalous ylittyi 415 025 euroa. Suurimmalta osin ylitys tulee liikenneväylien kunnossapidosta: yksityisteiden hoidossa kuluja tuli 135 655 ja kaavateiden osalta 109 717 euroa arvioitua enemmän. Liikuntapaikkojen hoidossa talousarvio ylittyi 125 885 eurolla ja puistojen osalta 77 617 eurolla. Syynä on materiaalien, työvälineiden sekä konetöiden hintojen nousu sekä kunnossapidettävien alueiden lisääntyminen.

Investointiosassa ylitystä tuli yhteensä 254 411 euroa. Pirkkalanlahden kunnostus tuli 50 564 euroa arvioitua kalliimmaksi. Ruoppausurakan lisäksi suoritettiin vesikasvillisuussaarekkeiden poistoa lahden keskialueelta. Kunnostustoimia jatketaan tänä vuonna.

Kaavateiden investoinnit ylittyivät 437 029 eurolla. Niihin sisältyvät tie- ja katualueiden rakentaminen, peruskorjaaminen ja asfaltointi, liikenneturvallisuushankkeet ja katuvalaistuksien rakentaminen.

Urheilu- ja ulkoilualueissa ylitystä tuli 122 123 euroa. Suurin yksittäinen kohde oli urheilukeskusalueen rakentaminen, joka sisälsi muun muassa pesäpallokentän uusinnan, jääkiekkokaukalon rakentamisen ja pumptrackradan. Hoiskon koululle rakennettiin lisäksi lähiliikuntapaikka. Kaikkia avustuksia näihin liittyen ei ole vielä saatu, mikä näkyy toteutumassa.

Viemärilaitoksella on uusittu tietokoneisto, prosessiohjelmistoa ja järjestelmään liittyviä instrumentteja. Uusinnan tarpeet ovat osoittautuneet arvioitua suuremmiksi ja myös laitteistojen hinnat nousseet. Ylitystä oli 32 696 euroa.

Muistatko nämä

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.

ILMAINEN

ISOJAKO

JA