Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pärjäsi erinomaisesti THL:n tekemässä hyvinvointialueiden välisessä vertailussa kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyssä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pärjäsi hyvin vertailtaessa hoitoon pääsyä kiireettömässä erikoissairaanhoidossa.
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pärjäsi hyvin vertailtaessa hoitoon pääsyä kiireettömässä erikoissairaanhoidossa.
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pärjäsi hyvin vertailtaessa hoitoon pääsyä kiireettömässä erikoissairaanhoidossa.
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pärjäsi hyvin vertailtaessa hoitoon pääsyä kiireettömässä erikoissairaanhoidossa.

Terveydenhuoltolaissa on säädetty enimmäisajat kiireettömään hoitoon pääsylle eri terveydenhuollon osa-alueilla. Erikoissairaanhoidossa kiireettömään hoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta, ja tarvittavat tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa.

Jos potilaan todetaan tarvitsevan erikoissairaanhoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. Psykiatrian erikoisaloilla alle 23-vuotiaiden tutkimukset ja arviointi on toteutettava kuudessa viikossa, ja hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Hyvinvointialueen on julkaistava tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista vähintään neljän kuukauden välein verkkosivuillaan.

Johtajaylilääkäri Kirsti Kähärä on tyytyväinen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sijoitukseen THL:n tekemässä hyvinvointialueiden välisessä vertailussa. Erikoissairaanhoidon palvelujen hyvällä saatavuudella on myönteinen vaikutus koko Etelä-Pohjanmaalle. Se edistää alueen yleistä terveyttä ja hyvinvointia.

–Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella on vain 292 potilasta, jotka ovat odottaneet yli puoli vuotta hoitoon pääsyä. Tämä luku on neljänneksi vähiten väkilukuun suhteutettuna kaikkien hyvinvointialueiden välisessä vertailussa. Kiitos kuuluu työntekijöille, jotka ovat mahdollistaneet tämän tuloksen.

Erikoislääkäritilanne on ollut hyvä

Operatiivisen alueen palvelualuejohtaja Saku Leinonen nostaa esiin tekonivelleikkaukset.

–Polven tai lonkan tekonivelleikkauksen yli puoli vuotta pääsyä on odottanut meidän potilaistamme 15,7  prosenttia (4 henkilöä), kun koko maan keskiarvon mukaan yli puoli vuotta odottaneita oli 36,6 prosenttia. Tästä voidaan todeta, että onneksi meidän potilaiden ei näytä tarvitsevan hakeutua muualle hoitoon.

Leinonen korostaa yhteistyön tärkeyttä ja kiittää kaikkien erikoisalojen henkilöstöä hyvästä työpanoksesta.

Medisiinisellä palvelualueella on pysytty hyvin hoitotakuussa johtuen siitä, että verrattuna moniin muihin keskussairaaloihin erikoislääkäritilanteemme on ollut kohtuullisen hyvä.

–Lisäksi omaa palvelua on tuettu ostopalveluilla, kertoo medisiinisen alueen palvelualuejohtaja Heli Hiekkanen.

Lisää uutisia hyvinvointialueelta

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.