Evijärven teknisen lautakunnan päätöksiä

EVIJÄRVEN tekninen lautakunta päätti, että jatkossa vesijohdon katkaisemisesta aiheutuneet kustannukset peritään toteutuneiden korjauskustannusten mukaan.

Kunnan hallinnoimia runkovesijohtoja katkaistaan esimerkiksi kaivutöiden yhteydessä lähes vuosittain. Yleisin syy on se, että työn teettäjät eivät ole varmistaneet kunnan tekniseltä toimistolta runkovesijohtojen sijaintia.

Vesijohtojen katkaisut ovat pääsääntöisesti vahinkoja, mutta niistä aiheutuu usein pitkäkestoisia ongelmia talouksille sekä vesilaitokselle.

Katkenneen vesijohdon korjaamisesta aiheutuu pääsääntöisesti 300–600 euron kustannukset. Korjauskustannus voi joissain tapauksissa olla jopa yli 1 000 euroa.

Korjaustyön jälkeen vesi on usein likaista, jolloin sitä joudutaan juoksuttamaan maahan. Tästä aiheutuu jonkun verran hukkavettä. Suurempi ongelma kuitenkin on kiinteistöjen käyttäjille aiheutuva harmi likaisesta vedestä ja vesilaitoksen hoitajalta juoksuttamisiin kuluva työaika.

TILINTARKASTAJA ja tarkastuslautakunta ovat pyytäneet kuntaa kiinnittämään huomiota viemärilaitoksen alijäämäisiin tilinpäätöksiin.

Viemärilaitoksen ulkoiset ja sisäiset erät huomioiden toimintakate oli vuonna 2020 ennen poistoja ja arvonalentumisia 42 585 euroa alijäämäinen. Vuoden 2021 toimintakate oli 35 206 euroa alijäämäinen. Viemärilaitokselle kahtena viime vuonna tehdyt saneeraukset mukaan laskien tilikauden 2020 alijäämä oli yhteensä 115 093 euroa ja vuoden 2021 alijäämä 100 785 euroa.

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että viemärilaitoksen menojen kattamiseksi kulutusmaksua korotetaan 0,2 € / m³ (uusi kulutusmaksu 2,4€ / m³ + alv 24 %).

SIVISTYSLAUTAKUNTA on ehdottanut tekniselle toimelle, että tulevissa rakennushankkeissa toteutettaisiin taiteen prosenttiperiaatetta mahdollisuuksien mukaan jo määrärahavarauksessa.

Prosenttiperiaate on periaatteellinen päätös käyttää osa rakennus- tai yhdyskuntahankkeen määrärahasta taiteeseen. Valtakunnallisena suosituksena on, että prosentti julkisten rakennushankkeiden tai muiden rakennetun ympäristön hankkeiden kustannuksista käytetään taiteeseen.

Julkinen taide on tasa-arvoinen, hyvinvointia edistävä taidemuoto, joka on kaikille ilmaiseksi saatavilla esimerkiksi ulkotiloissa, kouluissa, kirjastoissa ja liikuntapaikoilla.

Taidehankinnat voivat tarkoittaa erillisiä teoksia tai monenlaisia rakenteisiin integroituja elementtejä. Prosenttiperiaate on laajentunut koskemaan myös aluekehittämisen malleja, joissa kaavoituksessa ohjaillaan taidehankintoja ja niiden määrärahoja. Suurimmat kaupungit toteuttavat tällä hetkellä prosenttiperiaatetta.

Marjaana Hinkka ja Antti Saari ovat aiemmin tehneet aloitteen Evijärven liikuntasalin laajennuksen yhteydessä toteutettavasta prosenttitaideteoksen hankinnasta.

Tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kunnassa otetaan tälle valtuustokaudelle käyttöön käytäntö, jonka mukaan kunkin taidehankinnalle soveltuvan investointihankkeen määrärahavarauksen yhteydessä määritellään, varataanko hankkeelle määrärahaataiteen hankkimiseksi ja kuinka paljon.

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Aihealueeseen liittyviä juttuja

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.