Sivutiet ovat usein surkeassa kunnossa, tiekunnille tukea tarjoavat ELY ja kunnat

Vimpelin kunnan kotisivuilla on tiekartta, josta näkee asemakaavan ja tiestön kunnossapidon kohdalta: punainen kunnan te eli kaavatie, sininen on yksityistie (tienhoitokunta) ja vihreä on valtion eli ELY:n tie, vinkkaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Juho Savola.
Vimpelin kunnan kotisivuilla on ASuminen ja ympäristö-valikossa kohdassa Kaavat karttapalvelu, josta näkee asemakaavan ja tiestön kunnossapidon kohdalta: punainen kunnan te eli kaavatie, sininen on yksityistie (tienhoitokunta) ja vihreä on valtion eli ELY:n tie, vinkkaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Juho Savola.

VIMPELISSÄ on otettu käyttöön uudet yksityistieperiaatteet. Uudistuksella on pyritty selkeyttämään sanamuotoja sekä tiekuntien että teknisen lautakunnan toiminnan helpottamiseksi sekä päivitetty tietoja vuoden 2019 alussa muuttuneen yksityistielain mukaisesti.

–Isoin muutos on siinä, että saadakseen korjausavustusta tiekunnan on järjestäydyttävä uudelleen, ellei ole sitä vuoden 2019 jälkeen tehnyt, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Juho Savola.

 –Suurin osa kunnan teistä on yksityisteitä, vain kaava-alueilla keskustassa ja Lakaniemessä on kunnan teitä. Näin ollen iso merkitys kunnan teiden kunnolla on siinä, kuinka aktiivisesti tiekuntien osakkaat toimivat teiden kunnostamisessa. Suurin osa yksityisteistä ei ole järjestäytynyt uudelleen. Kuitenkin jotkut saman tien varrella olevien poikkiteiden pienet tiekunnat ovat liittyneet yhteen, mikä on järkevä tapa saada lisää harteita asian hoitamiseen.

ELY tukee isompia tierakennushankkeita, kunta avustaa

ELY:n avustus isompien tiehankkeiden mahdollistamisessa on suuressa roolissa. ELY:ltä voi saada tukea 70 prosenttia tien perusparannuksen kustannuksista. Hankkeiden minimikoko siellä on 10 000 euroa. Kunta puolestaan voi tukea tiehankkeita, jotka ovat hakeneet avustusta ELY:ltä, jos rakennettava tie on vähintään 200 metriä pitkä ja sen varrella sijaitsee ainakin yksi vakituisesti, ympärivuotisesti asuttu kiinteistö, josta maksetaan verot Vimpeliin. Kunta korvaa maksimissaan 60 prosenttia ELY:n korvauksen jälkeen maksettavaksi jäävistä kuluista, määrärahan puitteissa.

Tukea on haettava kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä, että talousarvioon voidaan varata sopiva määräraha.

–Tähän mennessä ensi vuodelle on tullut vain yksi isompi hakemus. Toinenkin hanke on ehkä tulossa. Tänä vuonna toteutettiin yksi isompi hanke.

Savola muistuttaa, että tienrakennushankkeiden kanssa kannattaa olla ajoissa asialla. ELY:n käsittelyssä menee oma aikansa. Tiekunnalla on hyvä olla myös omaa käsikassaa, sillä ELY maksaa 40 prosenttia ennakkomaksua ja loput toteutuneiden kustannusten mukaan pikkuhiljaa. Mikäli ELY:ltä haluaa ennakkomaksua, tulee se hakea ennen ensimmäistä avustuserän maksua.

–Korvaukset voivat viipyä, ja urakoitsijoille pitää silti maksaa. Moni tiekunta kerääkin osakkailta vuosimaksua, jolla voidaan rahoittaa myös muita tienhoitokustannuksia. Tekniseltä lautakunnalta voi toki hakea avustuksia myös sorastukseen ja muuhun; se sitten päättää tapauskohtaisesti, avustaako.

Savola on havainnut, että usein mitä enemmän on asukkaita teiden varsilla, sitä hankalampi on saada ihmisiä mukaan.

–Saatetaan sanoa, ettei makseta osakkaan vuosimaksua, mutta jos tiekunta päättää sitä kerätä, se on ulosottokelpoinen maksu.

Sivutiet ovat paikoin huonokuntoisia ja niiden kunnostaminen vaatii sekä aikaa ja paneutumista että pääomaa. Kuva: Juho Savola.
Sivutiet ovat paikoin huonokuntoisia ja niiden kunnostaminen vaatii sekä aikaa ja paneutumista että pääomaa. Kuva: Juho Savola.

Osa teistä on huonolla kelillä lähes ajokelvottomia

TEIDEN kunto Vimpelissä on Savolan mukaan varsin vaihteleva, mutta etenkin hiekkateiden osalta pääsääntöisesti huono.

–Sateiden aikana tiellä voi olla jopa parikymmentä senttiä vettä ja huonoimmilla pätkillä en itse ainakaan mielelläni autolla ajaisi. Teiden huonolle kunnolle on useita selityksiä, mutta usein tie painuu ajan myötä, ojanpenkat nousevat ja ojat kasvavat umpeen. Silloin soran ajaminen päälle on turhaa – tie pitäisi kuoria auki pohjia myöten.

Kunta tekee yksityisteille huoltoa; alkukesällä suolattiin ja lanattiin pölyn sitomiseksi.

–Kerran vuodesta, yleensä loppukesästä lanataan tiet koulujen alkamista ja liikenteen lisääntymistä ajatellen. Talvikunnossapito järjestetään kaava-alueilla sekä yksityisteillä, joille on perustettu tiekunta ja jotka ovat yleisessä käytössä sekä muuten täyttyvät samat kriteerit kuin rakentamisavustusten osalta. Jos tie on lyhyempi kuin 200 metriä, kannattaa ottaa suoraan alueen urakoitsijaan yhteys ja tehdä oma sopimus. Urakoitsijoiden tiedot ovat joulukuun kuntatiedotteessa.

Aiemmin kun kunta järjesti perusturvan palvelut, se maksoi niin sanotun ambulanssiuran auraamisen kotihoidon asiakkaiden pihoihin. Perusteluna oli muun muassa työntekijöiden turvallisuus. Valtuusto päätti maanantaina aloittaa uudelleen kotihoidon asiakkaiden pihojen auraamisen kunnan laskuun, kunnes asia selvitetään hyvinvointialueella. 

Urakoitsijat lähtevät liikkeelle, kun keskustassa on viisi senttiä lunta, muualla kahdeksan.

–Hiekoitusta toteutetaan tarpeen ja tilanteen mukaan.

Sateet ja korkea vedenpinta koettelevat teiden kuntoa

KORKEALLA pysyttelevät pohjaveden sekä järven ja jokien pinnat vaikuttavat erityisesti lähellä rantoja sijaitseviin, mataliin teihin, joiden kerrokset ovat kuluneet.

–Tie ei pääse kuivumaan ja vettä täynnä olevat ojat syövät tien reunoja. Nämä ovat ongelmia, jotka eivät johdu kunnostuksen puutteesta, mutta voivat yllättää autoilijan ja tiekunnan osakkaat. Tie saattaa murtua, yhdestäkin hiekkatiestä oli lähes puolet murtunut. Tie voi murentua myös rummun kohdalta, kun vesi jynssää ja myllää siinä rummun tukkeuduttua. Myös esimerkiksi pajukko voi vaikuttaa veden virtaamaan ojassa. Ojat pitäisi laittaa aina ensin kuntoon ennen muita toimenpiteitä.

Myös kovat sateet osaltaan syövät tien pintaa ja saattavat aiheuttaa reunojen murenemista.

–Teiden kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota ajellessaan ja ilmoittaa havaitsemistaan ongelmista suoraan minulle, ettei pahoja vahinkoja pääsisi käymään.

Juttua päivitetty 19.12. klo 9.55: täydennetty tieto Vimpelin kunnanvaltuuston päätöksestä koskien ikäihmisten pihateiden aurauksia.

Lisää uutisia Vimpelistä

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.