Stea tukee Järviseudulla toimivia yhdistyksiä

STEA julkaisi avustusehdotuksensa 5. joulukuuta. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy veikkausvaroista jaettavat summat myöhemmin.

Järviseudun Omaishoitajat ja läheiset ry:lle esitetään omaishoitajien toimintakyvyn tukemiseen tiedottamisen, neuvonnan, vertaistoiminnan ja valmennusten avulla (OmaisOiva) 142 520 euroa.

Alajärven Päiväkeskusyhdistyksen kohtaamispaikkatoimintaan esitetään myönnettäväksi 61 080 euron tuki. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys on saamassa tukikeskuksen toimintaan ja muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemiseen (Muistiluotsi) 244 000, ikäihmisiä osallistavaan kulttuuripainotteiseen ryhmätoimintaan ja Kylille kulttuuria -toimintamallin siirtämiseen kaupunkien keskustoihin 129 000 sekä muistisairauksia, diabetesta ja sydän- ja verisuonitauteja ehkäisevän ryhmätoimintamenetelmän kehittämiseen 115 500 euroa.

Lehtimäen Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry:lle ollaan myöntämässä työttömien/osatyökykyisten nuorten palkkaamiseen 12 000, asumisvalmennusyksikkö 5:n perustamismenoihin 40 000 ja vammaisten opiskelijoiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen laaja-alaisen vapaa-ajan harrastus- ja kerhotoiminnan avulla 232 295 euroa.

Kauhavan seudun vanhustenkotiyhdistys on saamassa Aijjoos-kumppanuustoimintaan 231 000 euroa.

Lisäksi muutamien muiden, laajemmalla alueella toimivien yhdistysten toimintaa toteutetaan Järviseudulla Stean varoin.

Jaa juttu: