Omaishoidon hoitopalkkion määrä ja myöntämiskriteerit muuttuivat vuoden alusta 

Omaishoidon tuen kriteerit ja määrä yhdenmukaistettiin Etelä-Pohjanmaalla vuoden alussa.
Omaishoidon tuen kriteerit ja määrä yhdenmukaistettiin Etelä-Pohjanmaalla vuoden alussa.Kuva on luotu tekoälyn avulla.

Hyvinvointialueelle siirryttäessä omaishoidon tuen palkkiot ja myöntämisperusteet Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella yhtenäistettiin.   

–Järviseudulla oli aikaisemmin ollut käytössä niin sanottu ennaltaehkäisevä tukiluokka, joka tässä kohdin jäi pois, kertoo palvelualuejohtaja Mirva Ämmälä ikäihmisten palveluista. 

Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidettavan toimintakyvyn, hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä kokonaisarvion ja harkinnan perusteella. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ensimmäisessä palkkioluokassa tuki on 468,80, toisessa 716,30, kolmannessa 849,20 ja neljännessä 2 000 euroa. Neljäs palkkioluokka on tarkoitettu vain hoidollisesti raskaaseen siirtymävaiheeseen ja sitä maksetaan vain 1–3 kuukauden ajan.  

–Ikäihmisten palveluissa käyttöön otettiin lakisääteinen RAI-toimintakykymittari. Lasten, nuorten ja muun aikuisväestön kohdalla RAI-mittaria ei ole käytössä. Arviointi perustuu asiakkaalle tehtävään, yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin ja muun muassa lääkärinlausuntoon. Omaishoidontuen tarve arvioidaan kotikäynnillä, jonka yhteydessä haastatellaan sekä hoitajaa että hoidettavaa. Omahoidontuen saamisen edellytyksenä on aina hoito ja huolenpito. Pelkästään valvonnan tarpeen vuoksi ei voida omaishoidontukea myöntää.   

Mainos

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat palkkio, lakisääteiset vapaat sekä mahdollinen muu tuki hoidettavan hoidon onnistumiseksi.  

–Tilanteet ovat yksilöllisiä ja työntekijän antama neuvonta- ja ohjaus tärkeässä roolissa. Alueen eri yhdistyksillä tai muilla toimijoilla on myös merkittävä rooli omaishoitoperheiden tukemisessa, toteaa palvelualuejohtaja Kristiina Keppo vammaispalveluista.  

Myöntämisperusteet ovat nähtävillä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen nettisivuilla. 

OMAISHOITAJIEN lakiin sisältyviä ilmaisia hyvinvointi- ja terveystarkastuksia on aiemmin toteutettu alueella eri tavoin. Nyt maakuntaan on suunniteltu yhtenäinen toimintamalli ja asiasta informoidaan alueen omaishoitajia tarkemmin, kun työ on saatettu loppuun. Ajat tarkastuksiin varataan aikuisneuvoloista. 

Lue omaishoidosta lisää täältä

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.