Tutkimus paljastaa: Etelä-Pohjanmaan vapaa-ajan asukkaat ovat merkittäviä palveluiden käyttäjiä ja elinvoiman lisääjiä

Etelä-Pohjanmaan kunnat arvostavat vapaa-ajan asukkaitaan
Tutkimuksesta ilmeni, että Etelä-Pohjanmaan kunnat arvostavat vapaa-ajan asukkaitaan.

MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA 2022 – Vapaa-ajan asukkaiden palvelujen käyttö Etelä-Pohjanmaalla -tutkimuksen tulokset on julkaistu. Tutkimus valottaa muun muassa, kuinka paljon vapaa-ajan asuntoja käytetään, sekä millaisia palveluita ja miten paljon rahaa vapaa-ajan asukkaat käyttävät asunnon sijaintipaikkakunnalla ja lähialueella. SeAMKin toteuttaman tutkimuksen on rahoittanut Töysän Säästöpankkisäätion tutkimusrahasto.

Tutkimuksen tulokset perustuvat pääosin kahteen alkuvuodesta 2023 kerättyyn aineistoon; vapaa-ajan asukkaille toteutettuun kirjekyselyyn ja Etelä-Pohjanmaan kuntien edustajille tehtyyn verkkokyselyyn. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty vertailuaineistona vuonna 2013 toteutetun vastaavan tutkimuksen tuloksia sekä Tilastokeskuksen tietokantojen tietoja. Vapaa-ajan asukkaiden tutkimusta varten hankittiin Digi- ja väestötietovirastosta 1500 tutkimuksen kohderyhmään kuuluvan vapaa-ajan asukkaan yhteystiedot. Kyselyn aineisto kerättiin kirjekyselyllä tammi-helmikuussa 2023 ja vastauksia saatiin 580 kappaletta (vastausprosentti 39 %). Samaan aikaan toteutettuun kuntakyselyyn vastasivat kaikkien 18 Etelä-Pohjanmaan kunnan edustajat.

Tulokset osoittavat, että tutkimuksen kohderyhmästä vapaa-ajan asunnon Etelä-Pohjanmaalla omistavista, mutta vakituisesti toisessa kunnassa asuvista, valtaosa asuu kolmen maakunnan alueella. Noin 44 % asuu Etelä-Pohjanmaalla, 14 % Pohjanmaalla ja 17 % Uudellamaalla. Kohtuullisen lähellä, alle tunnin matkan päässä vapaa-ajan asunnolta, asuu noin 43 % vastaajista. Vapaa-ajan asuntojen omistajuus on keskittynyt pääosin vanhemmalle väestönosalle. Noin joka kymmenennen vapaa-ajan asunnon omistaja on alle 40-vuotias. Myös vapaa-ajan asuntojen käyttäjät olivat enemmän vanhempien kuin nuorempien ikäluokkien edustajia. Tosin nuorempia mökkien käyttäjiä oli moninkertainen määrä siihen verrattuna siihen, kuinka moni heistä oli omistaja.

Tutkimuksen kohteena olevilla vapaa-ajan asunnoilla vietettiin melko paljon aikaa; vuoden 2022 aikana näillä vapaa-ajan asunnoilla yövyttiin keskimäärin 61 kertaa ja tehtiin 14 päiväkäyntiä. Vapaa-ajan asunnon käyttö on jonkin verran lisääntynyt vuodesta 2013. Toisaalta vapaa-ajan asuntojen käyttö painottuu edelleen vahvasti kesäkuukausiin, yli puolet yöpymisistä ja päiväkäynneistä tapahtuu kesä-elokuun aikana.

Vastaajista 21 % arvioi vapaa-ajan asunnollaan olevan hyvät valmiudet etätyön tekemiseen ja 41 % kohtalaiset valmiudet. Noin joka neljännellä mökillä oli tehty etätöitä.

Vapaa-ajan asukkaat ostavat mökeille suunnattuja palveluja

USEIMMITEN vapaa-ajan asukkaat olivat ostaneet mökkiläisille tarjotuista palveluista lumien aurauspalvelua (35 %), pieniä korjaus- ja kunnostustöitä (16 %) sekä puiden kaato- ja pilkkomispalvelua (17 %). Vapaa-ajan asukkaat ovat kiinnostuneita jatkossa ostamaan enemmän palveluita kuin mitä ovat tähän saakka käyttäneet.

Mainos

Tutkimuksen vastaajista 2/3 kertoo, että ollessaan vapaa-ajan asunnolla, he haluavat oleilla ja puuhastella siellä, eivätkä kaipaa ulkopuolisia aktiviteetteja. Tästä huolimatta he ovat melko aktiivisia tapahtumien osallistujia ja mökki-alueiden palveluiden käyttäjiä.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat vapaa-ajan asukkaat kertoivat oman taloutensa käyttäneen rahaa viimeksi kuluneen vuoden 2022 aikana vapaa-ajan asunnon sijaintipaikkakunnalla tai sen lähialueella keskimäärin noin 3150 €. Tästä summasta käytettiin eniten uudisrakentamiseen ja korjauksiin (keskimäärin noin 1200 €) ja päivittäistavaroihin (noin 960 €). Rahan käyttö oli kasvanut jonkun verran vuodesta 2014, jolloin vapaa-ajan asukkaat käyttivät rahaa keskimäärin 2350 € per talous. Rahan käyttö oli kasvanut vajaassa 10 vuodessa noin 34 %.

Lähes puolet vastaajista aikoo panostaa vapaa-ajan asuntoonsa tekemällä siellä joko pieniä tai isompia remontteja.

Etelä-Pohjanmaan kunnat arvostavat vapaa-ajan asukkaitaan

PUOLET kunnista arvioi vapaa-ajan asukkaiden olevan erittäin merkittäviä ja neljännes melko merkittäviä kuntien elinvoimalle. Noin 70 % kunnista oli huomioinut vapaa-ajan asukkaat kuntien strategiassa tai kehittämissuunnitelmassa.

Tehty tutkimus antaa hyvän kuvan Etelä-Pohjanmaalla vapaa-ajan asunnon omistavien, mutta vakituisesti muualla kuin mökin sijaintipaikkakunnalla asuvien mökkeilystä ja palveluiden käytöstä vapaa-ajan asunnon lähialueella. Vapaa-ajan asukkaat ovat merkittäviä palveluiden käyttäjiä ja mökkien sijainti-kuntien elinvoiman lisääjiä. Noin kymmenen vuoden aikana mökkeily on myös piristynyt, ja mökkeilijöiden kasvaneet palveluiden tarpeet luovat lisää mahdollisuuksia näitä palveluita tuottaville yrityksille.

Hannu Tuuri, Seamk

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.