Koronalomautuksia Kauhavan seurakunnassa

KAUHAVAN kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12. toukokuuta, että seurakunta lomauttaa yhden kuukauden ajaksi seurakunnan siivous- ja keittiötyöntekijät, nuorisotyönohjaajat, lastenohjaajat, osan papeista, kirkkoherranviraston työntekijät ja taloustoimiston toimistosihteerin.  

Taustalla ovat koronan vaikutukset. Kirkkoherra Jyrki Jormakka ja talousjohtaja Esa Rämäkkö arvioivat, että kauhavalaisyrityksissä on lomautettu poikkeusolojen seurauksena todennäköisesti yli tuhat henkeä. Siitä seuraa, että myös seurakunnan verotulon odotetaan laskevan. He näkevät lomautukset ainoana tehokkaana ratkaisuna reagoida verotulon laskuun, sillä investoinnit on jo määritelty lähelle nollaa, ja kiinteistöihin sekä toimintaan kohdistuvat määrärahat ovat niin niukkoja, että leikkaukset eivät ole mahdollisia. 

Lomautuksilla tavoitellaan noin 56 000 euron säästöjä. Ne toteutetaan lokakuun loppuun mennessä. 

Jaa juttu: