Maahanmuuttajia kyläyhdistysten vapaaehtoistoimintaan

Viranomaisvetoinen kotouttaminen on hidasta ja oleskeluluvan saamisen jälkeen maahanmuuttajien keskuudessa voi esiintyä toimettomuutta. Maaseutu tarvitsee väkeä, jotta se pysyy elinvoimaisena, mutta maahanmuuttajilla ei välttämättä ole verkostoa, mikä auttaisi heitä kotoutumaan ja jäämään paikkakunnalle – tai he eivät ole löytäneet tietänsä sinne.

Elokuussa 2018 aloitetun Suomen kylät ry:n KOTI KYLÄÄN – maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön hankkeella on tarkoitus nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista. Aktivoinnin välineenä käytetään kyläyhdistyksiä ja vapaaehtoistoimintaa. Kotouttamisprosessi on hidas ja pitkä, joten hankkeessa vaikutetaan maahanmuuttajien arkeen ja kotoutetaan maahanmuuttajia yhteiskunnallisen toiminnan kautta.

Ikäihmisten kunnioitus on monille maahanmuuttajille luontaista. Kotona asuvat ikäihmiset saavat apua arjessa selviytymiseen, kun he kohtaavat hankkeen parissa toimivia maahanmuuttajia.

Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Jaa juttu: