Vimpelin kunnanhallitus 19.4.: Jukkalan tontista 600 euroa

Arkistokuva.

Julkaistu:

Kategoria:

,

Tontista teki korkeimman tarjouksen, 600 euroa, Juha Kokkinen Ponnari Oy:n lukuun. Kunnanhallitus oikeutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

VALTUUTETTU Anne Niemi pyytää eroa kunnanvaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa valtuutettu Anne Niemen luottamustoimen päättyneeksi ja että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun varsinaiseksi valtuutetuksi. Valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan ja Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakuntaan jäsenet Niemen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle myös, että se valitsee jäljellä olevalle toimikaudelle Anita Ammesmäelle henkilökohtaisen varajäsenen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon.

VAPO Oy vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan aluehallintoviraston hylkäävän päätöksen ja palauttamaan Rahkanevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan sille uudelleen käsiteltäväksi. Vaasan hallinto-oikeus antoi tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen päätöksestä, mutta kunnanhallitus viittaa aikaisemmin 18.2.2019 antamaansa lausuntoon eikä anna nyt erillistä vastinetta valituksen johdosta.

KUNTALAISALOITE Kauniston talon siirtämisestä Vieresniemeen sekä pyörätien tekemisestä Hietojalta Vieresniemeen merkittiin loppuun käsitellyksi. Kauniston talon purku hoidetaan kuluvan vuoden aikana. Taloussuunnitelmassa ensi vuodelle on Vieresniemen kehittämiseen varattu 20 000 euron määräraha.

KUNNANHALLITUS esittää lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudelle, että Vimpelin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumääräksi vahvistetaan yksi lautamies.

VIMPELI ei lähde mukaan digitalisaatiohankkeeseen, jota Järvinetin osakaskunnat suunnittelevat. Hanketta hallinnoisi Soinin kunta. Hankkeeseen on mahdollisuus saada maksimissaan 85 prosenttia hyväksyttävistä ja toteutuneista kustannuksista.

KUNNAN työntekijöille maksettavan lomarahan maksun ajankohta muutetaan 1.5.2021 alkaen siten, että lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä, tai jos palvelussuhde päättyy tätä ennen, lomaraha maksetaan lomapalkan tai lomakorvauksen maksamisen yhteydessä.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.