Vimpelin tekninen lautakunta: Sääksjärven rantaosayleiskaava nähtäville

Julkaistu:

Kategoria:

,

Valmisteluvaiheen asiakirjat ja kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville MRL:n ja MRA:n mukaisesti 30.3.–3.5.2021 väliselle ajalle kunnan ilmoitustaululle ja kunnan kotisivuille. Mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 3.5.2021 kello 15.00 mennessä sähköpostitse tai postitse.

Sääksjärven rantaosayleiskaava rajautuu teiden 7370, 7371 ja 750 väliseen Sääksjärven alueeseen.  Alueelta on tehty luontoselvitys 2018. Tekninen toimi on järjestänyt info- ja keskustelutilaisuudet kuntalaisille 31.1.2018, 8.3.2019 sekä 13.8.2019. Toteutuksesta vastaa FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

KATAJALAHDEN jääradalle ei myönnetty lupaa. Jarmo Arpala (ps.) esitti, että lupa myönnetään. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja esitti, että pykälä siirretään jatkovalmisteluun ja alueen asemapiirros päivitetään jääradan mukaiseksi. Esitystä kannatettiin yksimielisesti. Asia siirrettiin jatkovalmiste-luun.

Autoliiton Järviseudun osasto ry haki maastoliikennelain 30. pykälän mukaista lupaa Vimpelin Katajalahdelle. Kielteistä päätöstä perusteltiin sillä, että luvan hakijalla ei ole alueen omistajan lupaa toimia kyseisellä alueella. Alueen asukkaat ovat ilmaisseet huolensa melu- ja virkistyskäytön häiriöistä sekä alueen roskaamisesta.

Hakemuksesta kuulutettiin Vimpelin kunnan virallisella ilmoitustaululla 15.1.2021–15.2.2021. Ympäristöviranomainen järjesti 4. helmikuuta kuulemistilaisuuden, johon oli kutsuttu kilometrin etäisyydellä kohteesta olevien kiinteistöjen omistajat. Paikalla oli hakijan edustajia sekä alueen asukkaita. Tilaisuudessa esitettiin hankkeen vastustavia ja puoltavia näkökulmia. Vimpelin osakaskunnan (kalastuskunta) hoitokunta ei myönnä lupaa jääradan rakentamiseen Katajalahdelle. Jäärata häiritsee talvikalastusta Katajalahdella. Lisäksi määräaikaan mennessä tuli kolme muistutusta ranta-asukkailta.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.