Lamminnevalle tulossa noin 100 hehtaarin aurinkopuistoalue

Neovan Roope Vainio esitteli hanketta.
Neovan Roope Vainio esitteli hanketta.
Neovan Roope Vainio esitteli hanketta.
Neovan Roope Vainio esitteli hanketta.

NEOVA ja Lappajärven kunta järjestivät tiedotustilaisuuden Lappajärven kunnan eteläosassa Vaasa-Jyväskylä-tien läheisyydessä sijaitsevalle Lamminnevan entiselle turvetuotantoalueelle suunnitellusta aurinkovoimapuistosta. Mikäli hankesuunnitelma toteutuu arvioidusti, voimala voisi käynnistyä jo vuoden 2025 aikana.

Neovan projektipäällikkö Roope Vainio selosti hankkeen etenemistä. Vainio ei ollut tässä vaiheessa halukas arvioimaan, millainen työllistämisvaikutus hankkeen toteuttamisella voisi olla Lappajärvelle. Suunnitteluvaiheen jälkeen yhtiö tekee päätöksen, jatkaako se toteutukseen vai huolehtiiko rakennuttamisesta joku yhteistyökumppani.

Vainio painotti myös muita hankkeen positiivisia vaikutuksia. Aurinkovoima on puhdasta energiaa ja hanke tuo kuntaan lisää investointeja.

Lappajärvi saa Vainion mukaan suurimman hyödyn hankkeesta kiinteistöveron muodossa. Kokonaisinvestoinnin hintalappua ei vielä tiedetä, joten summat tarkentuvat myöhemmin. Yhteisövero on toinen tulovirta kunnalle perustettavan hankeyhtiön ansiosta. Kolmantena tulovirtana voi olla mahdollinen huoltotoiminta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ville Ala-aho totesi puheenvuorossaan, että hanketta on käsitelty kunnan hallinnossa, ja luottamushenkilöt suhtautuvat siihen myönteisesti.

VALITTU alue on hyvä hanketta ajatellen. Alueen eteläreuna rajautuu valtatie 16:een eli Vaasa-Jyväskylä-tiehen. Tien reunassa kulkevat valmiina voimajohdot, johon tuotettu sähkö johdetaan. Alueelta ei myöskään tarvitse kaataa puustoa. Koska kyseessä ei ole luonnontilainen alue, hankkeeseen suhtaudutaan myötämielisesti.

Hankealueen 125 hehtaarista noin 100 hehtaaria tulee aurinkovoimalaitoksen käyttöön. Neovaan kuuluva Vapo Terra Oy omistaa alueesta noin 60 hehtaaria. Turvetuotannon loputtua alue on ollut osittain maatalouskäytössä.

Mainos
Hankealue rajautuu Lappajärven kunnan eteläosassa Vaasa-Jyväskylä-tiehen.
Hankealue rajautuu Lappajärven kunnan eteläosassa Vaasa-Jyväskylä-tiehen.

RAKENNUSVAIHEESSA alueelle asennetaan paneelit ja sähkölaitteistoa sekä rakennetaan huoltorakennus. Tämä osa alueesta aidataan.

Aurinkovoimalaitoksen tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta. Käyttöikää voidaan jatkaa uusimalla aurinkopaneelit tai alue voidaan ennallistaa rakentamista edeltävään tilaan. Tällöin voimala puretaan, rakenteet poistetaan ja voimalan osat kierrätetään mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiö on tehnyt hankealueella esiselvityksen lisäksi viitasammakkoja ja sulfidiriskialueita koskevan selvityksen. Lisäselvityksiä suunnitellaan maaperäkartoitusten, peltoalueiden sulfidiriskien ja peltosirkkujen osalta.

Aino Alppinen

Hankkeen aikataulu

  • Luonto- ja maastoselvitykset tehtiin kesällä 2023.
  • Verkkoliitynnän esisuunnittelu alkoi vuoden 2023 lopulla.
  • Maapohjakartoitukset tehdään kuluvan vuoden aikana.
  • Hanketta koskevat luvat saadaan alustavan aikataulun mukaan kuluvan vuoden aikana.
  • Arvion mukaan voimala voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2025 aikana.

Riittääkö Suomessa aurinkoa voimalan käyttöön?

Neovan mukaan aurinkoenergian tuotanto on viime vuosina yleistynyt huomattavasti myös Suomessa. Vaikka aurinko paistaakin pääosin kesäaikaan, Suomessa on monia alueita, joissa koko vuoden säteilymäärät vastaavat Pohjois-Saksan säteilyarvoja. Neovan nettisivun mukaan entistä suuremmat aurinkovoimalat tulevat yleistymään lähivuosina.

Sinua saattaisivat kiinnostaa nämä jutut

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.