Lappajärven kunta tiedottaa

Julkaistu:

Aihe:

Valtioneuvoston tiedote

Lappajärven kunta peruuttaa kaikki kunnan tiloissa järjestettävät tapahtumat 13.4.2020 asti. Lisäksi Lappajärven kunta peruuttaa kaikki kunnan organisaation järjestämät yleisötilaisuudet 13.4.2020 asti. Kunnanvirasto suljetaan ajaksi 18.3.-13.4.2020; yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen toiminta ja sisäinen toiminta ei ole yleisötilaisuus tai tapahtuma eli toiminta niissä tapahtuu erillisen ohjeistuksen mukaan.

Linjaukset henkilöstön käytöstä ja asemasta, lomauttamisesta ja lomien käytöstä ja työntekijöiden siirtämisestä eri hallintokuntiin eri tilanteissa selvitetään ja tiedotetaan mahdollisimman pian. Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Kunnanhallitus tulee käsittelemään lähiaikoina yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä koronaviruksen johdosta.

Sivistystoimi, varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestetään ainoastaan niille lapsille, joiden huoltajilla ei ole mahdollisuutta hoitaa lapsia muualla. Varhaiskasvatuksesta ollaan yhteydessä huoltajiin Päikky-ohjelman kautta, jota kannattaa seurata nyt tarkkaan. Rajoitukset varhaiskasvatuksen käyttöoikeutta koskien astuvat voimaan 18.3.2020 alkaen.

Esi- ja perusopetus

Kaikki Lappajärven esi- ja perusopetuksen yksiköt suljetaan 18.3.2020 alkaen. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeillä tai kriittisillä aloilla. Lappajärvellä näiden lasten opetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Lappajärven yhteiskoulussa – todennäköisesti Kivikoululla. Huoltajille on tehty kysely Wilman kautta, jotta huoltajat voivat ilmoittaa lapsensa kuuluvan edellä mainittuun ryhmään. Huoltajien tulee vastata Wilma-viestiin 17.3.2020 tai lähettää sähköpostia päivän aikana perusopetuksen rehtorille (rehtori@lappajarvi.fi). Järjestelyistä ilmoitetaan mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Esi- ja perusopetuksen opettajille on jaettu etäopetusohjeet ja ne toimitetaan huoltajille. Ensisijaisena tiedotusvälineenä koulun ja kodin välillä käytetään WILMAA. Mikäli sinulla ei ole WILMA-tunnuksia tai tarvitse apua WILMAN käytössä, ota yhteys numeroon 044 3699 415. Etäopetuksen aikana opetushenkilökunta voi työskennellä oman yksikkönsä tiloissa tai kotona. Rehtori ja koulusihteeri työskentelevät yhteiskoululla ja avustavat tarvittaessa koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Opettajat voivat tarvittaessa tulla yhteiskoululle valmistelemaan ja antamaan etäopetusta.

Koulunkäynninohjaajat sijoitetaan tarpeen mukaan muihin tehtäviin (aamu- ja iltapäivätoiminta, pienten opetuksen avustaminen, varhaiskasvatus).

Sivistystoimen kuraattori tukee kotona opiskelevien oppilaiden henkistä hyvinvointia ja tarjoaa mm. keskusteluapua sekä välineitä mahdollisten pelkojen ja epävarmuuksien käsittelyyn. Myös opinto-ohjaaja neuvoo ja tukee oppilaita koko ajan. Ohjeet tulevat niin pedanet-sivuille kuin Wilmankin kautta. Erityistä tukea tarvitsevien lasten oppimisen ja koulunkäynnin tuesta huolehditaan myös etäopiskelun aikana.

Lukio-opetus

YO-kirjoitukset viedään loppuun Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistuksen mukaan. Muu opetus tapahtuu etäopetuksena 18.3.2020 alkaen. Perusopetuksen kanssa yhteiset opettajat hoitavat edelleen molempia tehtäviä. Lukion kanslia on toiminnassa. Opettajat voivat tarvittaessa tulla omaan yksikköönsä valmistelemaan ja antamaan etäopetusta.

Kansalaisopisto

Kansalaisopistojen lähiopetus keskeytyy 13.4.2020 saakka. Järvilakeuden kansalaisopistossa kurssit keskeytyvät välittömästi. Etäopetusmahdollisuuksia kartoitetaan. Opiskelijoita ja opettajia tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston lähiopetus keskeytetään 18.3.2020-13.4.2020 väliseksi ajaksi. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena. Musiikkiopisto tiedottaa toiminnastaan omilla verkkosivuillaan.

Kirjasto

Kirjasto suljetaan ja kirjastoauton liikennöinti loppuu 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi. Sulkeminen koskee myös omatoimikirjastoa. Mahdollinen asiakasneuvonta hoidetaan puhelimitse kirjaston sivuilla annettuina aikoina.

Liikunta – ja nuorisotoimi

Kaikki liikunta- ja nuorisotilat ovat suljettuina 18.3.-13.4.2020 välisenä aikana. Tämä koskee myös avantouintipaikkaa (avanto on auki, mutta suihku- ja saunatilat ovat kiinni.) Etsivä nuorisotyö on suljettuina 18.3.-13.4.2020 välisenä aikana. Niiden asiakkaita palvellaan puhelimen ja muiden etäyhteyksien avulla.

Lappajärven kunnan johtoryhmä ja Järvi-Pohjanmaan pandemia-ryhmä seuraavat viranomaisten (mm. THL ja sairaanhoitopiiri) tiedottamista tilanteesta ja muuttuneessa tilanteessa nopeatkin muutokset ovat mahdollisia.

Perusturva

Järvi-Pohjanmaan perusturva seuraa päivittäin EPSHP:n tiedotuksia ja ohjeistuksia ja tiedottaa niistä henkilökuntaa ja eri hallintokuntia. Terveyskeskus on varautunut pandemian laajenemiseen eri tavoin mm. perustamalla pandemiapoliklinikan ja varautumalla tarvittaessa lisähoitopaikkoihin ja eristyshuoneeseen. Äitiys- ja lastenneuvolat toimivat entiseen tapaan. Osa työntekijöistä siirtyy tekemään etätyötä ja hoitaa asiakaskontaktit etäyhteyksin ja puhelimitse. Jos sinulla on flunssaoireita, vältä kaikkia henkilökohtaisia kontakteja. Tämän lisäksi noudatetaan valtioneuvoston päätöksiä. Ohjeita ja käytäntöjä täsmennetään sitä mukaa kuin Järvi-Pohjanmaan perusturva niistä tiedottaa. Kouluterveyden toiminnasta tiedotetaan erikseen.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Yleisiä ohjeita

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi. Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Mikäli henkilö epäilee koronavirustartuntaa, tulee henkilön pysyä kotona ja ottaa ensin yhteyttä puhelimitse Epshp:n päivystysapunumeroon 116117. Puhelimitse annetaan ohjeet hoitoon hakeutumisesta. Tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaiset kartoittavat henkilön kontaktit altistuneisiin.

Muissa yleisissä koronaviruskysymyksissä voi soittaa valtakunnalliseen numeroon 029 553 5535. Tästä linkistä löytyy THL:n ajankohtaista tietoa viruksesta sekä vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin.

Vapaaehtoinen auttaminen

Yli 70-vuotialle, riskiryhmiin kuuluville ja karanteeniin joutuneille on tarjolla vapaaehtoista apua. Väylänä toimii Lappajärven seurakunnan diakoniatyö. Seurakunnalle voivat ilmoittautua niin avun tarvitsijat kuin sitä tarjoavat vapaaehtoiset. Apua voi olla kauppa- tai apteekkikäyntejä. Ota yhteyttä seurakunnan diakoniatyö Eveliina Korkea-aho, 040 184 0644, eveliina.korkea-aho@evl.fi.

Lappajärven kunta
Lisätietoja antavat:

Kunnanjohtaja Sami Alasara, 044 3699 611
Hallintojohtaja Päivi Huhtala, 044 3699 414
Perusturvajohtaja Marita Ylilahti, 044 2970 265
Sivistysjohtaja Tarja Puro, 044 3699 211
Tekninen johtaja Anne Övermark, 044 3699 505
Vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela, 044 3699 440
spostit: etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.