Soinissa siirrytään tiukimmasta maisematyöluvasta maanomistajaystävällisimpään

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

Kunnassa on yli 160 järveä tai lampea ja lähes kaikkien rannat on kaavoitettu. Lisäksi alueella on yli 50 kilometriä retkeilyreitistöjä, joiden ympäristö on rantojen tavoin kaavamääräysten alla. Laajat kaavoitetut alueet metsävaltaisilla alueilla ja tiukat maisematyölupakriteerit johtivat tilanteisiin, joiden selventämiseksi kunta päätti siirtyä huomattavasti joustavampaan menettelyyn.

– Esimerkiksi 75 metrin suoja-alue rannoilla ja patikkareittien molemmin puolin kävi kohtuuttomaksi. Reitit alkoivat turhauttaa maanomistajia, koska moni ei ollut tiennyt sopimusta tehdessään sen myötä tulevasta kaavoituksesta ja rajoituksista metsänkäyttöön, kertoo kunnanjohtaja Juha Viitasaari.

Tiukan säännöstön lieventämiseksi Soinin kunta otti käyttöön tulkinnan, jonka mukaan vaikutuksiltaan vähäisiin metsätalouden toimenpiteisiin ei tarvita maisematyölupaa. Apuna työssä oli Metsätalouden kehittäjäorganisaatio Tapion, Suomen Metsäkeskuksen ja MTK:n yhteisprojekti.

Tällaisiksi vähäisiksi toimenpiteiksi määriteltiin muun muassa siemenpuiden ja ylispuiden poistot, taimikonhoitotoimenpiteet, harvennus- ja kasvatushakkuut, uudistushakkuut ja alle 0,3 hehtaarin pienaukkohakkuut. Lisäksi rannoilla on jätettävä 5-10 metrin puustokaistale rannasta tai rakentamiseen kaavoitetun kiinteistön rajasta. Ulkoilureittien yhteydessä alle 5 hehtaarin avohakkuuseen ei tarvita maisematyölupaa.

– Rajoituksia kuitenkin jätettiin sekä ulkoilureittien että rantojen hakkuutoimenpiteille. Esimerkiksi ulkoilureittien käytettävyyttä ja viihtyisyyttä tulee vaalia hakkuutoimenpiteidenkin aikana.

Valtakunnallinen tarve sujuvoittaa maisemalupamenettelyä

Maisematyölupamenettelyn sujuvoittamisen tarve metsätalouden toimenpiteille on noussut esille useissa selvityksissä. Siksi maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa 3-vuotista hanketta, jossa yhdessä kuntien kanssa ratkotaan maisematyölupamenettelyn kipupisteitä. Hankkeella on laaja-alainen ohjausryhmä, jossa on edustus maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Suomen kuntaliitosta sekä muutamista kunnista ja metsäalan organisaatioista.

– Hankkeessamme on mukana useita kuntia. Aivan mahtavaa on, että Soinin kunta kiinnostui yhteistyöstä. Se ehti ensimmäisenä tekemään kunnalliset päätökset maisematyölupamenettelyn sujuvoittamiseksi ja on oivana esimerkkinä muille, iloitsee metsäasiantuntija Airi Matila Tapiosta.

– Valtioneuvosto hyväksyi Kansallisen metsästrategia 2025:n vuonna 2015. Strategian yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin, että selkeytettäisiin metsälain ja maankäyttö- ja rakennuslain rajapintoja. Tällöin maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella voitaisiin tukea monipuolisen liiketoiminnan mahdollisuuksia metsissä, taustoittaa projektipäällikkö Mika Salmi Suomen metsäkeskuksesta.

Metsälakia ja maankäyttö- ja rakennuslakia sovelletaan päällekkäin kaavojen metsätalousvaltaisilla alueilla. Maisematyölupamenettely puu kaatamiselle koskee noin kahta tuhatta voimassa olevaa yleiskaavaa, jos kaavassa niin määrätään.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.