Maailman puhtaimmin tuotetut alumiiniprofiilit valmistuvat Etelä-Pohjanmaalla, salaisuutenaan suomalainen lämpöpumppujärjestelmä

Kumppanit. Yhteistyössä on kehitetty optimaalisesti toimiva energiajärjestelmä. Mäkelä Alun laatu- ja ympäristöpäällikkö Päivi Venesoja, prosessinhoitaja Sami Moilanen ja Calefan projektipäällikkö Joonas Palmi. Kuvat: Paula Harmaala.
Kumppanit. Yhteistyössä on kehitetty optimaalisesti toimiva energiajärjestelmä. Mäkelä Alun laatu- ja ympäristöpäällikkö Päivi Venesoja, prosessinhoitaja Sami Moilanen ja Calefan projektipäällikkö Joonas Palmi. Kuvat: Paula Harmaala.
Kumppanit. Yhteistyössä on kehitetty optimaalisesti toimiva energiajärjestelmä. Mäkelä Alun laatu- ja ympäristöpäällikkö Päivi Venesoja, prosessinhoitaja Sami Moilanen ja Calefan projektipäällikkö Joonas Palmi. Kuvat: Paula Harmaala.
Kumppanit. Yhteistyössä on kehitetty optimaalisesti toimiva energiajärjestelmä. Mäkelä Alun laatu- ja ympäristöpäällikkö Päivi Venesoja, prosessinhoitaja Sami Moilanen ja Calefan projektipäällikkö Joonas Palmi. Kuvat: Paula Harmaala.

Mäkelä Alussa ympäristöasioihin ja hiilidioksidipäästöihin herättiin jo paljon ennen, kuin aihe oli kaikkien huulilla. Perheyritys asetti itselleen kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2025. Aikaa tuohon määränpäähän on enää vain parisen vuotta ja hyvältä näyttää.

Käytännössä Mäkelä Alun anodisointilaitoksen energiajärjestelmä on viidessä vuodessa suunniteltu uudestaan pala kerrallaan, minkä ansiosta tehtaan hiilijalanjälki on kutistunut murto-osaan entisestä.

Aikaisemmin anodisointilaitos oli suuri nestekaasun kuluttaja. Kaasua kului noin 300 tonnia per vuosi, mutta energiainvestointien ansiosta käyttö on vähentynyt alle kymmenesosaan. Enää kaasua tarvitaan vain tietyissä prosessin käynnistyksissä ja kovilla pakkasilla.

–Tavoitteena on edelleen päästömielessä aivan nollaan pääseminen. Uskomme, että prosessia pystytään vielä optimoimaan ja loput vaihdamme biokaasuun, kehitysjohtaja Tomi Pilbacka Mäkelä Alulta kertoo.

Energia-asioissa eturintamassa eteneminen on ollut mahdollista maailman johtavaa asiantuntemusta edustavan kumppanin Calefa Oy kanssa. Yhteistyössä Mäkelä Alun tuotannollinen tietotaito yhdistyy Calefan energia-asiantuntemukseen.

Lopputuloksena on maailman puhtain sertifioitu alumiiniprofiilien tuotanto.

Vastuullista alumiinia. Toimimalla vastuullisesti ja minimoimalla omat ympäristövaikutuksensa Mäkelä Alu on osaltaan mukana mahdollistamassa siirtymää kohti energiatehokkaampaa ja vihreämpää tulevaisuutta.
Vastuullista alumiinia. Toimimalla vastuullisesti ja minimoimalla omat ympäristövaikutuksensa Mäkelä Alu on osaltaan mukana mahdollistamassa siirtymää kohti energiatehokkaampaa ja vihreämpää tulevaisuutta.

Lämpöä energiaa kierrättämällä

Yhteiskunnan sähköistyminen on meneillään oleva megatrendi, joka teknologisen kehityksen ansiosta on mahdollista myös teollisuudessa. 

Suomessa kehitettyjen kuumalämpöpumppujen myötä prosesseja on voitu siirtää fossiilisilta polttoaineilta uudistuville energianlähteille. Kuumalämpöpumpuilla voidaan tuottaa jopa 120 asteen lämpötiloja.

–Olemme tehneet todella mullistavaa työtä tällä saralla. Aiemmin kaikki lämmitykset hoidettiin nestekaasukäyttöisellä höyrykeskuksella, mutta ensi keväänä sekin on tarkoitus purkaa, Pilbacka kertoo.

Anodisointilaitoksen uusittu energiajärjestelmä perustuu pitkälti energian kierrätykselle. 

Tuotantolaitoksen eri kohteissa syntyviä hukkalämpöjä kerätään lämpöpumppujärjestelmälle, joka jalostaa lämpöä tehtaan prosesseille, kiinteistön ilmanvaihdolle sekä halliin lämmitykseen. 

Hyödynnettäviä hukkalämmönlähteitä on vuosien varrella lisätty ja samalla on kasvatettu lämpöpumppujen määrää. Viimeisin uudistus otettiin käyttöön kesällä 2023, jolloin tehtaan lämpöpumpputeho tuplaantui. 

­–Pumpuista ja lämmön talteenotosta on meillä iso apu pintakäsittelylinjojen ja hallien lämmityksen päästöjen vähentämiseen, mutta esimerkiksi profiilien pursotuksessa ja valimossa tarvitaan yli 400 asteen lämpötiloja ja siksi erilaisia ratkaisuja, Pilbacka kertoo.

Mäkelä Alun anodisointilaitos lämpiää lämpöpumpuilla jalostetulla hukkalämmöllä, jota hyödynnetään myös prosessin lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Laitos on parin vuoden päästä kokonaan hiilineutraali.
Mäkelä Alun anodisointilaitos lämpiää lämpöpumpuilla jalostetulla hukkalämmöllä, jota hyödynnetään myös prosessin lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Laitos on parin vuoden päästä kokonaan hiilineutraali.

Tehokasta jäähdytystä ja hukkalämmöt hyödynnettäviksi

Kun päästöjä leikataan ja energiankäyttöä parannetaan, samalla avautuu mahdollisuus kehittää tuotantoprosesseja ja työskentelyolosuhteita.

Lämpötilat näyttelevät keskeistä roolia ja lämpöpumpuilla voidaan tuottaa lämmityksen lisäksi myös jäähdytys.

Ensimmäinen yhteisprojekti oli vuonna 2017 käyttöönotettu alumiinipuristuslinjan jäähdytyksen tehostaminen, johon sisältyi mahdollisuus hukkalämpöjen uusiokäyttöön. Lämpöpumpputeknologiaa hyödyntävä hybridijäähdytysjärjestelmä varmisti, että jäähdytystehot tuotantolinjassa riittävät vaativimmissakin tilanteissa.

Tämän jälkeen anodisointilaitoksen jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmää lähdettiin kehittämään. Jäähdytys oli aiemmin hoidettu runkovedellä ja vanha höyrykeskus oli hiilijalanjäljeltään valtava.

Nämä korvattiin lämmön talteenotolla varustetulla lämpöpumppujärjestelmällä, jota tehostaa tarvittaessa sähkökattila. Moderni jäähdytysjärjestelmä on tuonut huomattavaa parannusta.

–Meidän prosessitekniikkamme on parantunut merkittävästi. Esimerkiksi lipeäjäähdytykset on automatisoitu siten, että lipeä ei enää nykyään lämpene laisinkaan, prosessinhoitaja Sami Moilanen kertoo.

Aikaisemmin linjaa jouduttiin lämpötilojen nousun vuoksi pysäyttelemään, mutta tämän tyyppiset tuotantokatkokset ovat tehokkaan jäähdytyksen ansiosta jääneet historiaan.

Kun kohdeimuja on parannettu puhallintekniikalla, sisäilma on parantunut ja ilmanvaihdon tehoa on voitu vähentää 40 prosenttia. Paitsi että tämä säästää energiaa, myös aikaisemmin hallia vaivannut alipaine on tiessään.

–Hallin ilma on muuttunut paremmaksi ja ihmiset ovat tyytyväisempiä”, Moilanen kiteyttää.

–Calefan tulo ratkaisi aika paljon, jolloin asioita alettiin miettiä isolla mittakaavalla. Omalta osaltani voin todeta, että Calefa on ollut ihan kaiken A ja O – kumppani, jonka kanssa on voitu kehittää tällaista.

Alumiinin anodisoinnin CO2-päästöt putosivat dramaattisesti alle kymmenesosaan ja pian prosessi on kokonaan hiilineutraali. Mäkelä Alun EHSQ-päällikkö Päivi Venesoja ja prosessinhoitaja Sami Moilanen.
Alumiinin anodisoinnin CO2-päästöt putosivat dramaattisesti alle kymmenesosaan ja pian prosessi on kokonaan hiilineutraali. Mäkelä Alun EHSQ-päällikkö Päivi Venesoja ja prosessinhoitaja Sami Moilanen.

Yhteistyö jatkuu

Calefan kanssa tehty yhteistyö on pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista. Tälläkin hetkellä on menossa kaksi projektia, jotka vievät Mäkelä Alua kohti hiilineutraalisuustavoitetta.

–Näen energiatehokkuustyön sellaisena, että tässä jos jossain on hyvä olla pitkäaikainen kumppani eikä niin, että joka projektiin vaihtuu toimija ja tehdään osaoptimointeja, jolloin kokonaisuus ei ole järkevä, Mäkelä Alun laatu- ja ympäristöpäällikkö Päivi Venesoja sanoo.

Tämän kaltaisessa pioneerityössä kumppanilta vaaditaan kykyä vastata yhtiön kunnianhimoisiin tavoitteisiin niin toimivilla suunnitelmilla kuin konkreettisilla toteutuksilla. Se edellyttää maailman johtavaa tietotaitoa energiatehokkuudesta, ymmärrystä prosesseista sekä kykyä tarkastella tuotantolaitosta ympäristöineen kokonaisuutena.

Tuotantolaitoksissa on useampia liikkuvia osia ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kun prosessia kehitetään, kokonaisuus muuttuu. Ympäristöasiat ovat jatkuvasti tapetilla ja asioita pitää kyetä tekemään aina vain paremmin.

–Pyrimme löytämään sellaiset kumppanit, jotka ovat vakuuttavia ja joihin itse uskomme, että asioita oikeasti tapahtuu, kehitysjohtaja Tomi Pilbacka sanoo.

Kyse on muustakin kuin rahasta

–Kaikki nämä hankkeet myös säästävät energiaa ja energiakuluissa syntyy rahallista säästöä, mutta ensisijainen tarkoitus meillä on päästöjen vähentäminen, Tomi Pilbacka muistuttaa.

Yritys investoi hiilineutraalisuuden saavuttamiseen noin 10 prosenttia vuotuisesta liikevaihdostaan vuoteen 2025 mennessä.

–Se on aika iso panostus perheyritykseltä ja kertoo, että olemme tosissamme. Haluamme kantaa kortemme kekoon tämän planeetan kestävyydestä ja tehdä osamme ilmastonmuutoksen torjuntaan. Emme ajattele tässä pelkästään rahaa vaan myös jälkipolvia.

Vastuullisuusasiat ovat yhteiskunnassa jatkuvasti tärkeämpiä ja yrityksiltä peräänkuulutetaan konkreettisia toimia. Osalle asiakkaista mahdollisimman pienet päästöt ovat tuotteen valinnassa todella tärkeä valintakriteeri.

Eteläpohjalainen perheyritys on ottanut alumiiniprofiilien valmistajana selkeän roolin tien näyttäjänä, kuinka asioita kannattaa tehdä.

–Calefan näen hyvänä ja luotettavana, asiantuntevana kumppanina. Tyytyväisyydestä kertoo varmasti se, että on uskallusta aloittaa uusia projekteja heti perään, kun edellinen on päätynyt. Yhteistyötä jatketaan hymyssä suin, Pilbacka lisää.

Aiheesta lisää täällä

https://www.jarviseudunsanomat.fi/en/arkisto/2023/09/21/makela-alun-anodisointilaitos-on-ottanut-ison-harppauksen-kohti-hiilineutraaliutta/
Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.

ILMAINEN

ISOJAKO

JA