Kaupunki evästää tasapuolisuuteen hyvinvointialueen vuokrien määräytymisessä

Julkaistu:

Kategoria:

,

Kaupunki kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ylläpitovuokran tulee kattaa tosiasialliset kustannukset, jotka saattavat vaihdella alueittain ja kunnittain ja esimerkiksi sääolosuhteista ja energiahinnoista riippuen.

Ministeriö pyysi kaupungilta lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana.

–Siirtyvien sopimusten ja asetuksen mukaisten sopimusten voimassaoloaika ja muut ehdot voivat poiketa toisistaan runsaasti. Tämä hankaloittaa hyvinvointialueen sopimusten hallintaa, eikä kohtele kuntia tasapuolisesti, todetaan Alajärven lausunnossa.

Asetuksessa on huomioitava myös yksittäisten tilojen vuokraaminen (esimerkiksi kouluterveydenhuollon käyttöön), ja että tästä ei pidä aiheutua kunnille velvoitetta yhtiöittää koulujen tiloja.

RÄNEENNEVAN turvetuotannon ympäristöhakemuksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aville tekninen lautakunta vastasi, että lupamääräyksin tulee varmistua siitä, että vesistön tila ei heikkene, ja että tuotannossa tulee huomioida jätelain vaatimukset.

Autosähkö Arvo Männikkö Oy hakee toistaiseksi olevaa ympäristölupaa Räneennevan noin 9,6 hehtaarin turvetuotannolle. Räneennevan turvetuotantoalue on ollut toiminnassa aiemmin ja tarkoituksena on jatkaa turvetuotantoa, sekä hakea ympäristölupaa. Räneennevan turvetuotantoalue on luvan hakijan omistuksessa ja tuotannossa oleva alue. Vuosittainen tuotantomäärä on arviolta noin 4 000–6 000 kuutiota sääolosuhteiden salliessa.

Räneenneva sijaitsee Ähtävänjoen vesistöalueen Kurejoen ja Vähäjoen valuma-alueella. Arvo Männikkö tuottaa hankkeelta turpeita ympäristön hoitoon, lähiseudun maatiloille sekä kasvihuoneille. Heikoimmin maatuneet turpeet sopivat mm. eläinten kuivikkeiksi, kasvuturpeeksi, lietteiden imeytykseen ja maanparannukseen. Alueelta tuotetaan ympäristöturvetta ja myöhemmin palaturvetta.

TEKNISEN lautakunnan edustajiksi Paavolan koulun suunnittelutyöryhmään nimettiin Jukka Pekka Finnilä ja Jukka Kangastie

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.