Alajärven kaupunginvaltuusto 27.4. Anttila peruspalvelujohtajaksi

Julkaistu:

Kategoria:

,

HAMMASLÄÄKETIETEEN tohtori Jaakko Anttila valittiin Alajärven kaupunginvaltuustossa Järvi-Pohjanmaan peruspalvelujohtajaksi. Virkavaali kaikkien virkaa hakeneiden kesken suoritettiin lippuäänestyksellä. Anttila sai 26 ääntä ja Anna-Maija Kääriäinen yhdeksän ääntä.

Virkaa haki 10 henkilöä, joista viisi kutsuttiin haastatteluun ja neljä lähetettiin psykologisiin testeihin. Tuomo Paavola (kok.) ihmetteli, ettei 20-päinen valintatyöryhmä saanut aikaan esitystä valittavasta henkilöstä ja hänen varahenkilöstään. Kaupunginhallitus esitti virkaan Anttilaa. Kokoomus esitti, että viran hakuaikaa jatketaan ja asia palautetaan käsittelyyn. Äänestyksessä käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 28–7.

HOISKON kyläyhdistykselle myönnettiin 8 518,37 euroa Kaartuspuron kosteikkohankkeen takaisinperinnän kattamiseksi. ELY-keskus peri takaisin hankkeelle myöntämäänsä tukea, koska kosteikon pinta-alassa ei päästy alkueräisen suunnitelman mukaiseen pinta-alaan.

KAUPUNGIN organisaatiomuutos vahvistettiin. Suunnitelmalla pyritään säästämään henkilöstökuluissa, keskittämään liikuntapaikkojen hoito yhteen paikkaan ja vahvistamaan sekä monipuolistamaan kansalaisopiston roolia ja organivoimaan liikunta ja vapaa sivistys uudelleen. Eri toimialojen taloushallinto keskitetään taloushallinnon toimialan alle. Kokoomus teki asiasta kolme muutosesitystä, mutta äänestyksissä kaupunginhallituksen esitys jäi voimaan.

KOTONA koko elämä -suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi Järvi-Pohjanmaan alueella hyväksyttiin. Asiakirjasta poistettiin maininta yli 75-vuotiaiden tehostetun asumispalvelupaikkojen vähentämisestä 11 prosentista kuuteen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Pasi Siirilällä (ps.) oli huoli hoitajien jaksamisesta ja omaishoitajien tilanteesta. Hän peräsi koulutettujen perhehoitajien hyödyntämistä omaishoitajien vapaiden järjestämisessä.

KOKOUKSESSA jätettiin useita valtuustoaloitteita. Kauko Ukonmäki (kesk.) ehdotti ikääntyville miehille säännöllisiä verikokeita PSA-arvojen tarkistamiseksi. Sari Palmu luki Keskustan esityksen, että sivistystoimi selvittää, onko mahdollista tukea 3.–4.-luokkalaisten yli kolmen kilometrin koulumatkaa talviaikana. Markku Sillanpää esitti Keskustan aloitteen Kaiku-kortin käyttöönotosta vähävaraisten tukemiseksi. Jukka Joensuu esitti aloitteen, että valtuuston asialistalle lisätään pykäläkohdat Ilmoitusasiat ja muut asiat. Raimo Vistbacka (sin.) toivoi, että kaupunki käyttäisi EU:n rakennerahaston avustuksia erilaisten pilottihankkeiden ja projektien toteuttamiseen. Jos osaamista hakemusten tekemiseen ei ole, sitä voitaisiin ostaa tietyin ehdoin ulkopuolisilta tahoilta.

Jukka Pekka Matintupa toivoi, että kaupunginhallitus laatisi asiantuntijoiden avulla elylle kannanoton, jossa Alajärven liiallisen säännöstelyn haittoja järven ekologiseen tasoon, kalastoon, lintujen pesintään ja järven virkistyskäyttöön nostetaan esille.  –Alajärven tila on monista toimenpiteistä huolimatta pysynyt kohtalaisen huonona. Yhtenä syynä pidetään järven voimakasta säännöstelyä. Alajärven kalastuskunta on jättänyt kaupungille vetoomuksen, jossa pyytää reagoimaan asiaan. Vuosittaisella liikatyhjentämisellä on haittoja, jotka ovat muuttumassa kohtalokkaiksi.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.