Kärnänsalmen kunnostus suunnitteilla

Kuva: Lauri Keskitalo

Julkaistu:

Aihe:

Paikalla oli toistakymmentä maanomistajaa ja asukasta, joita asia koskettaa. Lappajärven kunnan edustajana oli ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola ja suunnitelman laatinutta Maveplan Oy:tä edusti Lauri Keskitalo, vesistösuunnittelija. 

Hankkeen taustalla on tarkoitus ruoppauksella varmistaa riittävä kulkusyvyys Kärnänsalmella ja siten edistää veneliikennettä ja kalasataman toimintaa. Kärnänsalmea on nykytietojen mukaan ruopattu kahdesti aikaisemmin, Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellä 24.1.1974 sekä viimeisimpänä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston luvalla 27.8.2002. Tuolloin salmesta poistettiin maaperätutkimusten mukaan ruoppausmassaa, jotka koostuivat hienojakoisista aineksista, vaihdelleen siltistä liejuun. 

Lappajärven kunta on nyt valmistelemassa väylän kunnossapitoruoppausta ja toimii samalla hankkeen luvanhakijana. Lisäksi uutena alueena on tarkoitus ruopata Kärnäntien sillan alta sekä itäpuolelta noin 250 metrin matka. Hankkeeseen on hankittava vesilain 3. luvun 3. pykälän mukainen lupa, koska salmen sillan itäpuolelle tehtävän ruoppauksen massamäärä on yli 500 kuutiometriä. YVA-menettelyä hankkeeseen ei tarvita, koska hanke on vähäinen ja siitä ei aiheudu laaja-alaisia vaikutuksia. Alueella on tehty pohjan luotauksia veneestä sekä poikkileikkausmittauksia väylästä toukokuussa 2020. Ensisijainen ruoppausmenetelmä on kaivaminen jään päältä, mutta tapahtuu todennäköisimmin, lautalta talviaikaan.  

Hankkeen toteuttamiskustannukset ovat kelluvalla kaivinkoneella ja läjitysproomulla yhteensä noin 165 000 euroa verottomana. Itse työn osuus laitteiston kuljetuksineen ja jälkitöineen on noin 150 000 euroa, hinta massalle on noin 20 euroa kiintokuutiolta sekä yleis- ja yhteiskustannukset noin 15 000 euroa. Mahdollisia avustuksia hankkeen rahoittamiseen tutkitaan.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.