Vimpelin ja Alajärven etäopetus sai hyvän palautteen vanhemmilta

Julkaistu:

Aihe:

Kyselyn tarkoituksena oli kehittää etäopetuksen käytäntöjä ja toteutustapoja. Kysely toteutettiin 24.–30.4.2020. Alajärven ja Vimpelin esi- ja perusopetuksessa sekä lukio-opetuksessa on 1 499 opiskelijaa.  Huoltajien tuli vastata erikseen jokaisesta perheen oppilaasta.  Vastauksia saapui 949 ja ne kattoivat  noin 63 prosenttia koko oppilasmäärästä,  joten saatujen vastausten tuloksia voidaan pitää erittäin kattavina, Kaunisto totesi.   

79 prosenttia huoltajista oli sitä mieltä, että koulu onnistui etäopetuksesta tiedottamisessa hyvin ja 19,7 prosenttia vastasi tiedottamisen sujuneen melko hyvin.

Mainos

Suurimmaksi osaksi yhteydenpito kodin ja koulun välillä hoidettiin Wilmassa, keskusteluryhmissä ja WhatsAppissa, videokeskusteluiden välityksellä, sähköisessä oppimisympäristössä ja henkilökohtaisesti soittamalla. ClassRoomin kautta viestittiin muutaman oppilaan kanssa. Laitteet ja tekniikka olivat toimineet 72,8 prosentilla oppilaista ilman ongelmia ja 27,2 prosentilla oli ollut joitakin teknisiä ongelmia. 92,8 prosenttia oli sitä mieltä, että oli saanut tarpeeksi tukea ja ohjausta tekniseen puoleen koulun taholta.

83,2 prosenttia vanhemmista koki, että lapsi oli saanut riittävästi kontaktia opettajaan. 11 prosenttia vastasi, ettei osaa sanoa, oliko kontaktia saatu tarpeeksi. Etäopiskelu oli sujunut vanhempien arvion mukaan hyvin 69,6 prosentilla oppilaista, kohtalaisesti 25,3 prosentilla ja joten kuten 5,1 prosentilla. Suurin osa vastaajista (44,8 prosenttia) oli sitä mieltä, että lapsi oli tarvinnut suhteellisen vähän tukea etäopiskeluun, 28,8 prosenttia jonkin verran, 15,5 prosenttia ei ollenkaan ja 10,9 prosenttia hyvin paljon. Tehtäviä ja tekemistä oli sopivasti 85 prosentin arvion mukaan, liian paljon 10,7 ja liian vähän 4,3 prosentin mukaan. Tehtävät olivat sopivan tasoisia 95,5 prosentille oppilaista, liian vaikeita 2,7 ja liian helppoja 1,8 prosentille vastaajista. 74,3 prosenttia antoi arvion, että etäopetus on toteutettu hyvin, 24,3 prosenttia melko hyvin ja 1,4 prosenttia oli sitä mieltä, että toteutus onnistui heikosti.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.