Kortesjärven koulussa isoja mikrobivaurioita

Kortesjärven koulukeskuksen tiloissa on tehty rakennusteknisiä tutkimuksia. Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennuksen eri rakenteet sekä niiden kosteustekninen ja mikrobiologinen kunto. Tutkimusalueena oli koko rakennus. Tutkimus toteutettiin tekemällä riskiarvio olemassa olevien suunnitelmien perusteella, aistinvaraisesti paikan päällä sekä rakenneavauksin ja erilaisin mittaus- ja näytteenottomenetelmin.

Tutkimuksen kohteena oli Kortesjärven koulukeskus, joka koostuu kolmella eri aikakautena rakennetusta osasta. Rakennus on rakennettu vuonna 1962, saneerattu 2009 ja laajennettu 2017. Lisäksi liikuntahalli koulun viereen on rakennettu 1980-luvulla ja liitetty osaksi kokonaisuutta vuoden 2017 laajennuksen yhteydessä. Koulutilat ovat kahdessa kerroksessa. Alkuperäisen A-osan ja liikuntahallin yhteydessä on myös kellaritila. 

1960-luvulla rakennetun ja 2009 peruskorjatun ns. vanhan osan rakenteista löydettiin tutkimuksissa useasta eri rakennetyypistä selvää mikrobikasvua rakenteissa. Nämä rakenteet ovat alkuperäisiä 60-luvun rakenteita, joita ei ole huomioitu vuonna 2009 tehdyn peruskorjauksen yhteydessä. Rakenteissa olevat tojalevyt ja alkuperäiset mineraalivillaeristeet ovat monin paikoin mikrobivaurioituneita.

A-osan kellarin välipohjan betoniholvissa on useita kymmeniä läpivientejä ensimmäiseen kerrokseen. Läpivientien tiiveydet todettiin puutteelliseksi. Myös kellarin rakenteissa on vaurioituneita tojalevyeristeitä. Lisäksi kosteustilanne vanhassa lämmönjakohuoneessa on huono.

Vuonna 2017 alkuperäisen rakennuksen molempiin päihin on tehty laajennusosat. Tällöin alkuperäisen rakennuksen vanhat päätyseinät ovat jäänet väliseinärakenteiksi. Päätyseinissä on alkuperäiset mineraalivillaeristeet, jotka todettiin mikrobivaurioituneiksi. Rakenteista havaittiin selvät ilmayhteydet sisätiloihin mm. useiden läpivientien kautta.

A-osan kellarin betoniholvin päällä on pintabetonilaatan alla eristeenä tojalevy, joka todettiin mikrobivaurioituneeksi. Lisäksi A-osan opettajienhuoneen puukorokelattian mineraalivillaeriste on mikrobivaurioitunut. Myös ruokalan puukorokelattian alla olevissa epäpuhtauksissa (pölyä, roskia yms.) todettiin mikrobikasvua. Nämä näytteet ovat otettu läheltä ulkoseinärakenteita. Ne ovat mahdollisesti kastuneet vuoden 2009 peruskorjauksen aikana, jolloin alkuperäiset julkisivurakenteet on purettu sisäkuorta (tiiliseinä) lukuun ottamatta. Myös B-osan maanvastaisen kaksoisbetonilattian eristeenä on tojalevy, joka sekin on mikrobivaurioitunut.

Mikrobivaurioita todettiin myös B-osan alkuperäisten valesokkelirakenteiden eristeissä sekä B-osan alla kulkevien vanhojen putkikanaalien täytössä käytetyssä leca-sorassa. Vanhoista putkikanaaleista ja valesokkelirakenteista todettiin ilmayhteys sisätiloihin merkkiainekokeiden avulla.

Myös vuonna 2017 rakennettujen lisäosien maanvastaisen lattiarakenteen linoleum-maton alapuolisessa liimassa ja tasoitteessa todettiin mikrobikasvua. Matot on todennäköisesti liimattu liian kostean betonilaatan päälle.

80-luvulla rakennetun liikuntahallin puukorokelattioiden eristeissä (sekä epäpuhtauksissa) todettiin mikrobikasvua. Lisäksi kosteustilanne liikuntahallin kellarissa on huono.

Ilmanvaihto rakennuksessa on monin paikoin reilusti ylipaineinen. Ilmanvaihtokanavista otetuisssa pintapyyhintäpölynäytteissä havaittiin epäpuhtauksia. Vuonna 2017 rakennetussa lisäosassa havaittiin lisäksi yhden tuloilmakanavan olevan kokonaan kiinnittämättä tuloilmaelimeen. Teollisia mineraalikuituja havaittiin sekä IV-tulokanavissa, että tasopinnoilla.

Kauhavan kaupunki järjestää aiheesta tiedotustilaisuuden 15.4. koulun henkilökunnalle ja oppilaiden vanhemmille. Kellonajasta tullaan tiedottamaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Jaa juttu: