Turvallisen tapahtuman suunnittelu

Turvallisuussuunnitelmaa vaativa tapahtuma tai tilaisuus voi olla opastus, vaellus, retki, kyläjuhla, puuhapäivä tai muu asiakkaille järjestettävä maksullinen tai maksuton tilaisuus, jonka järjestäjänä toimit.

Mitä asioita tulee huomioida tapahtuman turvallisuuden näkökulmasta ja milloin tapahtumasta tulee tehdä turvallisuussuunnitelma? Näihin kysymyksiin saa vastauksia Turvallinen tapahtuma –työpajassa torstaina 30.8. klo 17 Alajärvellä.

Työpajassa tehdään ensin reilun kilometrin mittainen retki JAMI Kurejoen luontopolulle ja mietitään mahdollisia retken vaaroja ja niiden aiheuttamia riskejä yhdessä. Retken jälkeen verrataan erilaisia malleja tapahtumien turvallisuussuunnitelmista, harjoitellaan riskiluokitusta ja tehdään yksi malli turvallisuussuunnitelmasta esimerkkitapahtuman avulla tai vaihtoehtoisesti yhdestä omasta tapahtumastasi. Turvallisuussuunnitelmaa vaativa tapahtuma tai tilaisuus voi olla opastus, vaellus, retki, kyläjuhla, puuhapäivä tai muu asiakkaille järjestettävä maksullinen tai maksuton tilaisuus, jonka järjestäjänä toimit.

Lisäksi työpajassa käydään läpi eri tyyppisiä turvallisuusasiakirjoja: pelastussuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, turvallisuusasiakirja, omavalvontasuunnitelmat. Illan aikana perehdytään myös tapahtumien viranomaisyhteistyöhön eli järjestämisen lupa- ja ilmoitusmenettelyihin.

Paikallistuntijat-hankkeen järjestämän maksuttoman työpajan vetäjänä toimii turvallisuuskouluttaja Aana Vainio.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 27.8. mennessä marjo.vistiaho@seamk.fi tai 040 830 2127

Jaa juttu: