Seinäjoki-Alavus-tien pääsuuntaselvitys on valmistunut

Seinäjoen ja Alavuden väliset linjausvaihtoehdot valtatiellä 18.
Seinäjoen ja Alavuden väliset linjausvaihtoehdot valtatiellä 18.
Parhaat hyödyt suhteessa kustannuksiin saadaan vaihtoehdosta VE1A (kuvassa).

ETELÄ-POHJANMAAN ely-keskus laati yhdessä Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa pääsuuntaselvityksen valtatielle 18 Seinäjoen ja Alavuden välillä. Sen tavoitteena oli löytää keskeiset toimenpiteet, joilla valtatietä kehitetään pitkällä aikavälillä.

Pääsuuntaselvityksen aikana tunnistettiin erilaisia linjausvaihtoehtoja sekä toimenpiteitä, joiden toteuttamisen vaikutuksia on verrattu valtatielle asetettuihin tavoitteisiin.

Selvityksen suunnittelua ohjasivat tilaajien lisäksi edustajat Seinäjoen ja Alavuden kaupungeilta, Kuortaneen kunnalta sekä Väylävirastosta. Suunnittelukonsulttina toimi Destia oy.

Linjausvaihtoehtojen osalta tutkittiin lukuisia vaihtoehtoja, joista lopulta muodostettiin kaksi päävaihtoehtoa. Näistä ensimmäinen nojautuu valtatien 18 nykyiseen linjaukseen (kuvassa VE1) ja toinen vaihtoehto Kuortaneen Mäyryn kautta kulkevaan linjaukseen (VE2).

Nykyistä valtatien 18 linjausta noudattelevat vaihtoehdot VE1A ja VE1B vähentävät yhteysvälin matka-aikaa ja pienentävät ajoneuvokustannuksia sekä parantavat liikenneturvallisuutta. Valtatien matka-ajan ja pituuden lyhentyessä liikennettä siirtyy käyttämään parannettua valtatieyhteyttä muilta reiteiltä.

Mäyryn kautta kulkeva linjausvaihtoehto VE2 parantaa Seinäjoen ja Hakojärven välisen liikenteen sujuvuutta lyhentämällä matka-aikaa, vaikka kuljettu matka nykytilaan verrattuna pitenee. Lisäksi VE2 parantaa liikenneturvallisuutta.

Hanke ei merkittävästi muuta liikenteen sijoittumista liikenneverkolla.

Nykyiseen valtatielinjaukseen tukeutuvat linjausvaihtoehdot VE1A ja VE1B ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattavampia kuin vaihtoehto VE2. Parhaat hyödyt suhteessa kustannuksiin saadaan vaihtoehdosta VE1A. Investointikustannuksiltaan VE2 on halvin vaihtoehto, mutta sen hyöty-kustannussuhde jää pienimmäksi.

Selvityksen perusteella tienpitäjä, Etelä-Pohjanmaan ely-keskus, onkin päättänyt edetä valtatien 18 jatkosuunnittelussa ensisijaisesti nykylinjaan tukeutuvan päävaihtoehdon VE1 mukaisesti.

Koko pääsuuntaselvitykseen voi tutustua ely-keskuksen julkaisuarkistossa.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.