Lappajärvellä alkaa koulutus hoiva-avustajan ja lähihoitajan tehtäviin

Koulutuksiin haku on avoinna 8.2.2022 saakka. Koulutukset on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille. Lisäksi koulutuksiin voi hakeutua suorahakijana Sedun nettisivujen kautta, jos TE-toimiston hakukriteerit eivät täyty. Molempiin koulutuksiin valitaan vähintään 10 opiskelijaa. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen, jotka järjestetään 22.2.2022 Lappajärvellä.

Opiskelu on päätoimista opiskelua. Opetusta ei toteuteta 20 päivän jaksolla heinäkuussa, syys- ja talvilomaviikoilla tai joulun aikaan.

Hoiva-avustajan koulutus sisältää kaksi osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja), jotka yhteensä muodostavat 60 osaamispisteen laajuisen kokonaisuuden: kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp). –Lähihoitaja- ja hoiva-avustajakoulutukseen valitut suorittavat nämä tutkinnon osat yhdessä, samassa ryhmässä. Lähihoitajakoulutukseen valitut jatkavat tämän jälkeen opintoja kahden muun tutkinnon osan parissa saavuttaakseen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan pätevyyden, kertoo opettaja Kyllikki Anttila Sedusta.

Hoiva-avustaja työskentelee hoitajan työparina välittömän asiakastyön avustavissa työtehtävissä. Työtehtävät liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen ja niissä avustamiseen: peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Hoiva-avustajan ja lähihoitajan työtehtävissä toimivan on kyettävä työryhmän jäsenenä ohjaamaan ja avustamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtimaan hänen hyvinvoinnistaan, terveydestään ja turvallisuudestaan. Toiminta asiakkaiden ja muiden työntekijöiden kanssa edellyttää hyvää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoa. Työ edellyttää myös oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta. Lähihoitajan opinnot sisältävät lisäksi lääkehoidon osa-alueita.

Opintoihin sisältyy teoriatunteja, opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia, muun muassa ohjaustilanteiden suunnittelua ja toteutusta, sekä hoitotaitojen harjoittelua. Tutkinnon edellyttämä ammattitaito osoitetaan näytöillä, jotka suoritetaan työpaikoilla.

–Opiskelu on päätoimista. Hoiva-avustaja koulutus kestää keskimäärin tammikuuhun 2023. Lähihoitajakoulutuksen kesto on pidempi, valmistuminen on maaliskuussa 2024. Opintojen kesto on yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti opiskeluaika voi molemmissa koulutuksissa olla lyhyempi tai pidempi, toteaa koulutuspäällikkö Tuija Mattila.

–Koulutuksen suorittaneilla työllisyystilanne on hyvä. Monet hoiva-avustajaksi ja lähihoitajaksi opiskelevat pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojen ohessa. Lisäksi työnantajat solmivat opiskelijoiden kanssa oppisopimuksia kesäksi tai tutkinnon osaan tai opinnot loppuun. Hoiva-avustajan työhön tähtäävä koulutus antaa lisäksi hyvän pohjan jatkaa opintoja lähihoitajaksi.

Jätä kommentti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.