Vimpeli kattanee alijäämänsä

Julkaistu:

Kategoria:

,

Vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelma osoittaa 414 131 euron ylijäämää 993 812 euron poistojen jälkeen. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 10 560 000 euroa, mikä olisi 6,1 prosenttia tämän vuoden ennustetta enemmän. Valtionosuuksia kertyy Kuntaliiton arvion mukaan noin yhdeksän miljoonaa euroa, joka olisi noin 167 143 euroa tämänvuotista enemmän. Toimintatuotot kasvavat 3,66 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna, mikä johtuu EU-hankerahoituksen tuloista, ollen yhteensä 3,9 miljoonaa. Toimintakulut kasvavat 2,65 prosentilla, 22,1 miljoonaan euroon.

Talousarviossa on varauduttu kahden prosentin palkankorotuksiin kesäkuun 2021 palkoista laskettuna. Henkilöstökulut ovat talousarviossa yhteensä 2,3 miljoonaa.

Vuosikate on ensi vuoden talousarviossa laskettu 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, kun se vuoden 2021 talousarviossa muutoksen jälkeen on 1 495 623 ja oli 2020 2 221 487 euroa ylijäämäinen. Kunnan taseessa on tilinpäätöksen 2020 jälkeen alijäämää 165 830,07 euroa. Vuoden 2021 tilinpäätösennusteen mukaan kunnan vuoden 2021 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. Lisäksi kunta sai hakemuksesta harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 510 000 euroa.

Kunnan talous on tasapainottumassa valtuuston tasapainottamistoimenpiteiden seurauksena. Suunnitelmavuosiin sisältyy epävarmuustekijöitä, joita ovat muun muassa hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokratulot, virka- ja työehtosopimusten neuvottelutuloksen vaikutus palkkoihin sekä kiinteistöjen sisäilmaongelmat.

KUNNANVALTUUSTOLLE tuodaan tiedoksi perusturvalautakunnan, sivistystoimen ja maaseutulautakunnan talousarvion toteutumat vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta esittää Vimpelin osalta talousarvioonsa muutosta niin, että terveyspalveluihin lisätään 50 000 euroa, hoito- ja hoivapalveluihin lisätään 500 000 ja sosiaalipalveluista vähennetään 300 000 euroa.

Sivistystoimessa Vimpelin kunnan talousarvio ylittyy päiväkotihoidon osalta. Valtuustolle esitetään 100 000 euron määrärahalisäystä. Varhaiskasvatuksen lakimuutoksista, koronaviruksesta johtuvista matalan kynnyksen sairauspoissaoloista sekä asiakkaiden palvelutarpeen muutoksista johtuen henkilöstöä on tarvittu ennakoitua enemmän, eikä talousarvioon suunniteltua henkilöstövähennystä ole voitu tehdä. Kotihoidon tuen ja perhepäivähoidon tuotteet alittuvat kumpikin arviolta noin 10 000 euroa.

Maaseutupalveluiden toteutuman osalta ennustetaan 41 515 euron alitusta.

ALAJÄRVEN kaupungin ja Vimpelin kunnan välisen ympäristöpalvelun viranomaistehtävistä tehdyn yhteistoimintasopimuksen päättämistä esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi. Sopimus päättyisi toimijoiden yhteisellä päätöksellä 31.3.2022.

KIUTTUKANKAAN vesijohtoyhtymää Ilolan kylällä esitetään myytäväksi Vimpelin kunnalle 1.1.2022 alkaen. Yhtymällä on 59 osakasta. Vesijohtoyhtymän vesihuolto-omaisuus sisältäen vesijohtoverkostot laitteineen sekä niihin liittyvä käyttöomaisuus tonttijohtoja lukuun ottamatta siirtyy kunnan omistukseen yhden euron kauppasummalla, mikäli kauppakirja tulee hyväksytyksi. Vesijohtoyhtymän jäsenet siirtyvät Vimpelin kunnan vesilaitoksen kuluttajiksi kunnanvaltuuston hyväksymien liittymisehtojen mukaisin ehdoin, ilman liittymismaksua. Muiden kunnan alueella toimineiden vesiosuuskuntien tai vastaavien kanssa on tehty jo aiemmin päätökset, joilla ne ovat siirtyneet kunnalle.

ALUEVAALIEN ulkomainonta voidaan aloittaa kunnan omistamalla alueella Nuorisotalon edustalla, kunnan omistamassa mainostelineessä viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli keskiviikkona 5.1.2022. Mainostelineestä varataan kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle kaksi mainospaikkaa ja niiden sijainti määräytyy vasemmalta oikealle samassa järjestyksessä kuin ehdokkaan asettaneiden ryhmien numerot ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainospaikat ovat maksuttomia ja vaalimainokset tulee poistaa kolmen päivän kuluessa vaaleista.

VAPAA-AIKASIHTEERI Ari Takala toimii työsuojelupäällikkönä ympäristösihteeri Kirsi Syynimaan vuorotteluvapaan ajan, puoli vuotta 15.12.2021 alkaen.  

VIMPELIN kunta ja Kuortane solmivat markkinointiyhteistyösopimuksen keihäänheittäjä Toni Kuuselan kanssa. Sen perusmaksu on kunnalle 2 000 euroa.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.