Evijärven tekninen lautakunta 19.4.

Julkaistu:

Kategoria:

,

EVIJÄRVEN tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa ely-keskukselle lausunnon kantatien 63 ja kantatien 68 liikenneympyrän tiesuunnitelmasta.

Sillankorvan yrttijuusto oy on toivonut, että liikenneympyrää suunniteltaessa huomioitaisiin kantateiden risteyksestä noin 250 metriä Kauhavan suuntaan sijaitseva liittymä. Yrityksellä on tarkoituksena kehittää liiketoimintaansa sinne. Tekninen lautakunta puoltaa ehdotusta.

ELY-KESKUS hakee lupaa vesilain mukaista lupaa lintuvesikunnostukseen liittyvien ruoppausten toteuttamiseksi Jokisuunlahdella. Teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa ruoppauksista.

Ruoppauksia tehdään sekä Jokisaaren länsi- ja pohjoispuolella Välijoen ja Pikkujoen välissä että Maaholman ruoppausmassasaaren länsipuolella. Ne kuuluvat Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -verkostoon ja yksityisiin luonnonsuojelualueisiin.

Tavoitteena on ehkäistä alueen linnustoa ja suojeluperusteita uhkaavaa vesistön umpeenkasvua. Ruoppaukset osaltaan parantavat veden virtausta Jokisuunlahden itäpuolelle, joka on voimakkaasti umpeenkasvanut. Lisäksi Maaholman saaren kunnostaminen ja ruoppaus saaren länsipuolella avartaa alueen maisemaa ja lisää todennäköisesti myös luonnon monimuotoisuutta.

KULUVAN vuoden talousarviossa on varattu 55 000 euroa tienhoitoavustuksiin. Niitä ovat tiekuntientien hoitoavustus, pihatien talvihoitoavustus ikääntyneille ja yksityisteiden perusparannusavustus.

Avustushakemuksia saatiin 32 kappaletta. Tekninen lautakunta päätti myöntää avustuksia yhteensä 28 918,30 euroa.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.