Vetelin Haapajärven kunnostustyöt jatkuvat ruoppauksilla

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa Vetelin Haapajärven kunnostukseen liittyvät ruoppaukset järven alueella. Kunnostushankkeella kompensoidaan Patanan tekojärven säännöstelyn aiheuttamia haittoja nostamalla umpeenkasvaneen Haapajärven keskiveden korkeutta ja kunnostamalla järveä.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa Vetelin Haapajärven kunnostukseen liittyvät ruoppaukset järven alueella. Kunnostushankkeella kompensoidaan Patanan tekojärven säännöstelyn aiheuttamia haittoja nostamalla umpeenkasvaneen Haapajärven keskiveden korkeutta ja kunnostamalla järveä.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa Vetelin Haapajärven kunnostukseen liittyvät ruoppaukset järven alueella. Kunnostushankkeella kompensoidaan Patanan tekojärven säännöstelyn aiheuttamia haittoja nostamalla umpeenkasvaneen Haapajärven keskiveden korkeutta ja kunnostamalla järveä.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa Vetelin Haapajärven kunnostukseen liittyvät ruoppaukset järven alueella. Kunnostushankkeella kompensoidaan Patanan tekojärven säännöstelyn aiheuttamia haittoja nostamalla umpeenkasvaneen Haapajärven keskiveden korkeutta ja kunnostamalla järveä.

NYT alkavassa ELY-keskuksen ruoppausurakassa järvestä poistetaan massoja, joita käytetään matalien rantapeltojen korotuksiin ja hankkeessa rakennettujen tulvasuojelupenkereiden viljeltäviin takaluiskiin ja luiskien maisemointiin. Ruoppauksella poistetaan liettymiä ja kasvillisuutta ennen hankkeen viimeistä vaihetta eli pohjapadon rakentamista ja vedenpinnan nostoa.

Ruoppausurakoitsijaksi on valittu R&R Frostdahl Ab Uudestakaarlepyystä ja urakka-aika on 1.12.2023–30.9.2024. Ruopattavan alueen pinta-ala on noin 11 hehtaaria ja arvioitu massamäärä noin 90 000 m3.

ELY-keskuksen ruoppausten jälkeen hanke jatkuu Vetelin kunnan osuudella. Kunta toteuttaa ruoppauksia alueelle tehdyn Haapajärven maiseman ja virkistyskäytön sekä riistatalouden parantamisen suunnitelman mukaisesti. Vetelin Haapajärven kunnostushankkeen toteuttamisen ensimmäinen vaihe eli tulvasuojelu- ja peruskuivatusrakenteiden rakentaminen on viimeistelytöitä lukuun ottamatta valmis. Toisessa vaiheessa tehdään ruoppauksia, pajukon poistoa ja peltojen korotuksia ja lisäksi ruoppausmassoista rakennetaan vesialueelle mm. lintujen pesimäsaarekkeita. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan pohjapato järven luusuaan, jonka jälkeen mahdollistuu Haapajärven vedenpinnan nosto järvessä noin metrillä.

Lue lisää

Muuta luettavaa

Jaa tämä juttu:

Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Sähköposti

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.