Kauhavalla alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista

Julkaistu:

ETELÄ-POHJANMAAN ely-keskuksen alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Nyt vuorossa ovat Kauhavalla sijaitsevat pohjavesialueet.

Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta.

Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Nyt vuorossa ovat sellaiset pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Kauhava. Rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

SUURIN osa Kauhavan pohjavesialueista kuuluu kolmeen harjujaksoon, joista yksi haarautuu Ylihärmän taajaman alueella koilliseen ja luoteeseen jatkuviin osiin.

Lisäksi Kauhavalla on runsaasti kallioporakaivoja, jotka on luokiteltu pistemäisinä pohjavesialueina, sekä muutamia pieniä vedenhankintakäytössä olleita tai olevia moreenimuodostumia.

Luokiteltuja pohjavesialueita on ollut ennen luokitustarkistusta 34, joista 28 oli tärkeitä, eli ensimmäisen luokan alueita, ja kuusi vedenhankintaan soveltuvia, eli toisen luokan alueita.

Esityksen mukaan pohjavesialueita olisi jatkossa 28, joista 18 olisi vedenhankintaa varten tärkeitä (1. luokka) ja kymmenen vedenhankintaan soveltuvia (2. luokka).

Mainos

Yhdeksän pohjavesialuetta ehdotetaan poistettavaksi luokituksesta.

Merkittävimpiä pohjavesialueiden rajausmuutoksia ehdotetaan Ylihärmään, Pöyhösenkankaan pohjavesialueelle, sekä Kortesjärvelle, missä Myllykankaan pohjavesialuetta ehdotetaan laajennettavaksi etelään Saarijärven ranta-alueelle.

LAIN mukaan ely-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

Ensimmäiseen luokkaan luokitellaan vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, joiden vettä käytetään tai joita on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin kymmenen kuutiometriä vuorokaudessa tai yli 50 ihmisen tarpeisiin.

Toiseen luokkaan luokitellaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuvat ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Ely-keskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

POHJAVESIALUEIDEN luokitus- ja rajausehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Kauhavan, Lapuan ja Uudenkaarlepyyn kaupunkien nettisivuilla ja virallisilla ilmoitustauluilla 5.2.–19.3.2021.

Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisesti: Pohjavesialueet – Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa (ymparisto.fi)

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.