Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 29.9.2020: Kehitysvammaisten ateriapalvelumaksujen alentaminen rikkoisi yhdenvertaisuuslakia

Julkaistu:

Aihe:

Perusturvalautakunnan käsitellessä asiaa Terho Mäkelä (kesk.) esitti edelleen ateriamaksujen palauttamista valtuuston osoittaman 35 000 euron määrärahan turvin. Äänestyksessä hän ja Olli Ketola (vas.) jäivät kahdestaan esityksen taakse, ja päätösesitys valtuustoaloitteen hylkäämisestä tuli hyväksytyksi. He jättivät pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Ennen hintojen tarkistusta vammaisten asiakkaiden ateriamaksu oli 11–13 euroa. Tällä hetkellä kehitysvammaisten ateriamaksu on 14, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 16 ja ikäihmisten 18 euroa päivältä. Alajärven kaupunginvaltuutetuilla oli huoli siitä, että kehitysvammaisilla henkilöillä on vaikeuksia selviytyä maksuista ja heille jäävä käyttövara on liian alhainen. Lisäksi oli huoli siitä, että kehitysvammaiset asumisyksikön asukkaat ylivelkaantuvat asiakasmaksujen takia.

Perusturvajohtajan mukaan vammaispalvelujen asiakkaiden taloudellisesti heikko asema on otettu huomioon ateriamaksun suuruudessa. esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä osa ikäihmisistä ovat myös sosiaalihuollon asiakasryhmiä, joiden tulotaso on pieni, ja jotka elävät suurimmaksi osaksi samoilla tuloilla kuin vammaispalvelujen asiakkaat. Alemman ateriamaksun periminen kehitysvammaisilta on tiettyyn rajaan asti perusteltua, eikä se loukkaa tasapuolista kohtelua tai asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä kehitysvammaiset asiakkaat ovat ateriamaksujen osalta eri asemassa kuin muut sosiaalihuollon asiakkaat, koska heidän tulotasonsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa siihen ovat jonkin verran heikommat kuin muilla ryhmillä. Yhdenvertaisuuden ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti maksujen välistä eroa ei olisi perusteltua suurentaa, koska erotus muihin sosiaalihuollon asiakasryhmiin kasvaisi kohtuuttoman suureksi.

Perusturvajohtaja toteaa, ettei ole tiedossa mitään lakiin perustuvaa seikkaa tai asiaa, jonka perusteella voitaisiin tulkita, että Alajärven kehitysvammaiset asiakkaat olisivat ryhmänä huonommassa asemassa suhteessa Lappajärven ja Vimpelin kehitysvammaisiin. Vammaispalveluissa on kartoitettu mahdollisuuksia   kompensoida ateriamaksun korotuksia Alajärven kunnan kehitysvammaisille asukkaille. Nämä toimenpiteet ovat osoittautuneet yhdenvertaisuuslain ja hallintolain vastaisiksi, ne asettaisivat Vimpelin ja Lappajärven kunnan kehitysvammaiset asiakkaat huonompaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella ja syrjisi heitä.

Lain mukaisena toimenpiteenä on huolehtia asiakkaiden asiakasmaksupäätöksiä tarkistettaessa siitä, että kenenkään toimeentulo ei vaarannu ateriamaksujen korotuksen johdosta. Tarkistamisen yhteydessä voidaan yksilöllisesti arvioida, onko käsillä sellaisia asiakasmaksulain mukaisia perusteita, joilla voidaan poistaa tai alentaa asiakasmaksuja. Tällöin tilannetta arvioidaan kunkin yksittäisen henkilön yksilöllisen tilanteen perusteella.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.