• Anniina Heikkilä on kotoisin Vimpelistä, ja palaa kotiseudulleen työskenneltyään ulkomailla liiketoiminnan kehittämisen parissa.Kuva: Jpyp

Hankkeella eväitä yritysten kehittämiseen poikkeustilanteessa

JÄRVI-POHJANMAAN Yrityspalvelu Oy:n hallinnoima Yritystoiminnan kehittäminen poikkeustilanteessa -hanke on käynnistynyt, ja sen projektipäälliköksi on valittu Anniina Heikkilä.

Hanke on rahoitettu Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE)-määrärahojen avulla, jota hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Liitto. Hankkeen toteutusaika on huhtikuun loppuun asti, ja sen budjetti on 81 460 euroa.

Koronakriisin myötä yrityksille on myönnetty ja myönnetään erilaisia tukia kehityshankkeisiin ja kattamaan menetettyjen tulojen aiheuttamia kustannuksia. Poikkeustilanne on kasvavassa määrin siirtänyt asiakkaita verkkoon, jolloin digitaalisen markkinoinnin tärkeys korostuu yhä entisestään. Projekti pyrkiikin kehittämään alueen yritysten osaamista vastaamaan tulevaisuuden kysyntää, joka mahdollistaisi kasvun haastavan taloustilanteen jälkeen. Projektin aikaan tullaan viestimään tehokkaasti saatavilla olevista tuista, ohjaamaan yrittäjiä heille kuuluvien tukien pariin, sekä järjestämään koulutuksia ja sparrauksia liittyen digitaalisen osaamisen kehittämiseen. Teemoina tulevat olemaan esimerkiksi verkkokaupan rakentaminen, eri SoMe-kanavien haltuunotto, sekä muu digitaalinen markkinointi. Koulutukset rakennetaan yritysten tarpeiden mukaisesti, joita tullaan kartoittamaan projektin alkuvaiheessa. Lisäksi hankkeella edistetään vertaistuen saatavuutta, ja nostetaan esille positiivisia esimerkkejä.

Hankkeen etenemistä pääsee seuraamaan JPYP:n Facebook-sivuilta, sekä verkkosivuilta.

Jaa juttu: