Tasapainottamisohjelma käynnistyy

Vimpelin liikuntahallin remontointiin saatiin 100 000 euron avustus. Arkistokuva.

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

TALOUDEN tasapainottamisohjelman ensimmäisessä vaiheessa Vimpelin kunnanhallitus velvoittaa kaikki hallintokunnat laatimaan toukokuun loppuun mennessä koko henkilöstön kahden viikon lomautuksesta kertyvän summan kokoiset vähennykset talousarviostaan. Teknisen toimen säästön on oltava vähintään 56 673,36 euroa, vapaa-aikatoimen 2 572 euroa ja yleishallinnon 12 859 euroa. Suunnitelman tulee sisältää myös menon vähennyksen vaikutus tuotettavaan palveluun. Kunnanhallitus edellyttää myös, ettei lomapalkkavelka saa kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna, avoimeksi tulevien virkojen ja toimien täyttäminen hoidetaan mahdollisuuksien mukaan sisäisin järjestelyin ja ylitöitä tehdään vain esimiehen määräyksestä.

USEITA Vimpeliin suunniteltuja investointeja siirretään tuleville vuosille. Ulkoilukuntoliikuntapuisto –hanke ajoittuu ensi vuodelle, Vatpakka-Lakeaharjun latuverkoston valaistuksen uusiminen ja Pumptrack polkupyörärata vuodelle 2022 ja tekojääradan rakentaminen ja kattaminen vuodelle 2022 tai 2023. Ely-keskus on myöntänyt 64 000 euron tuen Nordic Baceball Diplomacy Program -kehittämishankkeelle. Liikuntahallin saneeraukselle on myönnetty 100 000 euron avustus.

VIMPELI on mukana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymässä ”Valtionavustus SOTE-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun 2020-2021” -hankkeessa, johon haetaan valtionavustusta. Rakenneuudistushankkeen kokonaistalousarvio on noin 4,1 miljoonaa, jonka kuntarahoitusosuus voidaan kattaa sairaanhoitopiirin, alueen SOTE-kuntayhtymien ja kuntien työpanoksella, jota siirretään hankkeelle ilman erillistä laskutusta.

Hanke muodostuu neljästä kokonaisuudesta. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio tähtää yhtenäisempiin palvelurakenteen ja ohjauksen toimintamalleihin. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen pyrkii sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon johtamiseen strategisesti alueen erityispiirteet huomioiden, tiedolla johtamisen keinoin. Toimintatapoja ja prosesseja uudistetaan ja yhtenäistetään digitaalisten välineiden avulla. Neljäntenä osa-alueena on maakuntien yhteinen kehittäminen, jossa tavoitellaan asiakas- ja potilastietojärjestelmästä riippumattoman alueellisen tuotannonohjauksen kehittämistä. Sen hallinnoijana on Kanta-Häme.

Kunnanhallitus edellyttää, että vaadittava kuntarahaosuus katetaan hankesuunnitelman mukaisesti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallinnon työpanoksen siirrolla, ja että hankkeen rekrytointi toteutetaan avoimella haulla pois lukien tietohallinnon työpanoksen siirron edellyttämät resurssit.

KUNTALAISALOITE Kurkijärven kunnostamisesta eteni kunnanhallitukselta tekniselle lautakunnalle. Toukokuussa tehdyssä aloitteessa esitetään, että mikäli kunta selvityksen jälkeen toteaa alueen olevan kunnostuskuntoinen, tulee tehdä suunnitelma alueen kunnostuksesta. Aloitteen tekijän mukaan järvestä tulisi tehdä myös kalastusjärvi, ja sinne voisi rakentaa lintutornin, pitkospuut, parkkitilaa sekä laavun. ”Hankkeelle voitaisiin mahdollisesti hakea rahoitusta Leader Aisapari ry:ltä. Uskon, että Vimpelistä löytyy myös ihmisiä, jotka haluavat tehdä alueen kunnostamiseksi myös talkootyötä.”

Kurkijärvi on noin 13 kilometriä keskustaajamasta pohjoiseen sijaitseva moreenimaastoinen, ruohottunut neva-alue, jonka suon kokonaispinta-ala on 45 hehtaaria, ja sen keskellä sijaitsee umpeenkasvanut Kurkijärvi. Kurkijärvennevan pohjoispäästä laskuoja, joka johtaa Kruunupyynjokeen. Alueella on useita eri omistajia. Vielä 1950-luvulla Kurkijärvi oli kalaisa järvi. Alueella on nykyäänkin eri lintuja paljon.

Kunnanhallitus evästi valmistelua talouden tasapainottamisohjelman huomioon ottamisella, jolloin hankkeen rahoituksen tulee olla kokonaan ulkopuolista rahoitusta.

ELISA OYJ:LLE myönnettiin poikkeuslupa rakentaa Patruunantien varrella lämpölaitoksen kanssa samassa pihapiirissä olevalle tontille uusi 40 metriä korkealla harukseton pylväsmasto sekä 8,5 neliön telerakennus. Ne korvaavat lämpövoimalaitoksen piipussa olevan matkaviestitukiaseman. Maanvuokrasopimus on tehty 30 vuodeksi.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.