Kaavamuutoksilla tähdätään tulevaisuuden tarpeisiin

Kirsi Haapa-aho kokosi kaavoituskatsauksen, jossa kerrotaan kaavoituksen ajankohtaisista asioista muun muassa keskustan alueen osalta.

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ Kirsi Haapa-aho kertoo, että Alajärvellä on vireillä kaksi yleiskaavaa: Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava sekä Höykkylän osayleiskaava. –Keskustan yleiskaavat ovat 1980-luvulta, joten ne kaipaavat päivittämistä. Tähtäämme vuoteen 2035 asti.

Keskustan alueen kaavassa otetaan huomioon uudet omakotitalorakentamiseen soveltuvat alueet, muu asuminen ja kaupalliset toiminnot, teollisuusalueen laajentaminen ja liikenteen osalta erityisesti uuden, raskaalle kalustolle tarvittavan liittymän saaminen valtatieltä teollisuusalueelle. Asiaa on valmisteltu jo pidempään, ja neuvotteluja on käyty muun muassa Elyn kanssa. –Raskasta kalustoa on sisääntulotiellä enemmän kuin useimmilla paikkakunnilla. Liittymän saaminen mahdollistaisi myös uusien yritysten tulon alueelle.

Kaava-alueen ulkopuolisilla Alajärven ranta-alueilla Hoiskosta Pynttäriin laaditaan osayleiskaava niin, että sitä voidaan käyttää rantavyöhykkeen rakennuslupien myöntämisen perusteena. Kaavasta on ollut kyselyt eri hallintokunnille. –Kuntalaisille on tulossa aiheesta tilaisuus ja sen jälkeen kysely.

Höykkylässä osayleiskaavaa tarvitaan kylärakenteen selkeyttämiseen ja tiivistämiseen sekä sen kehittämiseen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi maisema- ja luontoarvot huomioiden. Kaavalla on tarkoitus ohjata alueen maankäyttöä vuoteen 2040 saakka. Se valmistunee 2022.

Viime vuonna valmistuneesta Mustaniemi-Suninniemen osayleiskaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Kaavahanke aloitettiin jo Lehtimäen kunnan aikana.

ASEMAKAAVOISTA Kullanmutkan asemakaavan laajennus on saanut lainvoiman. Keskusta-alueen kaikki asemakaavat siirretään uudelle pohjakartalle kaavayhdistelmän päivittämiseksi. 111 skannattua kaavaa liitetään yhteen, mikä helpottaa kaavojen kanssa työskentelyä. –Samalla rakennusalueita yhdenmukaistetaan.

Mainos

Luoma-aholla on käynnissä teollisuusalueen asemakaavalaajennus, jolla muutetaan maankäyttötarkoituksia ja osoitetaan lisäaluetta teollisuustoiminnalle sekä huolehditaan teollisuuden ja asumisen yhteensovittamisesta 48 hehtaarin alueella. Kaava valmistuu 2021.

Teollisuusalueella kortteleiden 613 ja 614 sekä VL-alueen muutos teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi käynnistyy ensi vuonna.

Koulukeskuksen asemakaavamuutoksessa laaditaan alueelle ensin yleissuunnitelma, jossa vertaillaan eri vaihtoehtoja maan käytölle sekä liikenteen turvallisuuden että mahdollisen ranta-alueen asumisen osalta. Koulukeskuksen takaa on purettu entisiä asuntoloita, mikä avaa mahdollisuuksia 12 hehtaarin alueen käyttötarkoituksen muuttamiseen. Kaavoitus pyritään aloittamaan ensi vuonna.

Keskustassa Halpa-Hallin läheisyydessä sijaitseva 3,2 hehtaarin loma-asuntojen korttelialue on pyydetty muuttamaan asuinalueeksi jo vuonna 2009. Kaavoitus pyritään aloittamaan ensi vuonna. Samoin Kitron stadionia vastapäätä sijaitsevan, huoltoasemakäyttöön tarkoitetun Pöllömännikkö-korttelin muutos rivi- ja kerrostalorakentamiseen käynnistyy jo tänä vuonna.

RANTA-ASEMAKAAVOISTA käynnissä on Kaartusjärven ja Iso-Räyringin kaavoittaminen.

Vireille ovat tulossa mahdollisesti myös Kinaporintien ja Kauppakadun tiealueen uudelleen määrittely, Sairaalatien vanhan varikon muuntaminen rivitaloasumiseen, jos maaperätutkimuksen tulokset sen sallivat, Simeonintien entisten vuokratalokäytössä olleiden tonttien hyödyntäminen täydennysrakentamisessa, paloaseman ja koulun alueen kehittäminen sekä vanhan linja-autoaseman alueen kehittäminen.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.