Perusturvalle tulossa ylityksiä talousarvioon

Julkaistu:

Aihe:

Alajärven toteutuma oli 59,5, Lappajärven toteutuma oli 59,8 ja Vimpelin 61,7. Alajärvellä erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat ylittymään noin 500 000, Lappajärvellä 450 000 ja Vimpelissä 200 000 euroa.

Terveyspalveluissa vastaanottokäyntejä, laboratorio- ja röntgentutkimuksia on tehty arvioitua vähemmän. Kiirevastaanoton pikapolitoiminta on vaatinut yhden työntekijän lisäyksen. Lääkäripalvelut ovat kuitenkin painottuneet ostopalveluihin ja ylittävät varatut määrärahat.  

SUUN terveydenhuollossa työskentelee Järvi-Pohjanmaalla tällä hetkellä seitsemän virkahammaslääkäriä, joista osa on osa-aikaisia työntekijöitä. Toukokuun lopussa päättyi viimeisen ostopalveluhammaslääkärin sopimus. Lisäksi kolme hammaslääketieteen kandidaattia tekee niin kutsuttua syventävää käytännön harjoittelua. Alajärven hammashoitolan tiloissa on käynyt noin päivän kuukaudessa suu- ja leukakirurgi tekemässä erikoissairaanhoitotasoista hoitoa ostopalveluna, tavoitteena vähentää erikoissairaanhoidon menoja ja tuoda palveluja enemmän perusterveydenhuollon piiriin lähelle kuntalaisia. Alkuvuoden aikana potilaiden hoitoon pääsy koko Järvi-Pohjanmaan alueella on hieman parantunut ja asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella potilaat ovat olleet tyytyväisempiä hoitoon verrattuna viime vuoden tilanteeseen.

HOIVAN ja hoidon palvelujen toteutuminen on edennyt vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti. Kotihoidon yöaikainen hoito on aloitettu vuoden 2018 lopulla, mikä on osaltaan lisännyt kotihoidon palvelutasoa, mutta myös nostanut kustannuksia. Toiminnanohjauksen ansiosta kentällä työskenteleville hoitajille on vapautunut aikaa asiakastyöhön. Sijaisten saatavuus on ollut erittäin heikkoa, ja henkilökunta on joutunut joustamaan työvuorojen järjestelyissä sairauslomatapauksissa.

Akuuttiosaston paikkalukua on lisätty kuudella yhteensä 35 paikkaan. Myös henkilökuntamäärää on lisätty neljällä sairaanhoitajalla ja yhdellä lähihoitajalla. Intervalliosaston väistö jatkuu edelleen entisen Järviseudun Sairaalan tiloissa. Sinne on lisätty yksi yöhoitaja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

AIKUISTEN psykososiaalisissa palveluissa psykiatrisen palveluasumisen tarve ja päihdehuollon laitoskuntoutuksen tarve on ollut arviota suurempaa. Asiakassijoituksia on jouduttu tekemään haastavimpien asiakkaiden osalta muualle.

Perhepalveluissa ostopalvelut ovat ylittyneet johtuen uusista välttämättömistä sijoituksista.

Vammaispalveluissa erityisesti asumispalvelujen ja tilapäisen asumispalvelun tarve on ollut yksittäisten asiakastilanteiden selvittämisen vuoksi arviota suurempaa. 

ALAJÄRVELLÄ aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudessa työmarkkinatuen kuntaosuuteen eli niin kutsuttuun sakkolistaan ei ole vielä pystytty puuttumaan niin, että toimenpiteet näkyisivät kustannuksista. Valmistelussa on parhaillaan työllisyydenhoidon tehostamissuunnitelma ja työskentelynsä on aloittanut kaupungin työllisyyskoordinaattori, joiden myötä yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa kustannuksiin pyritään vaikuttamaan kustannustehokkaasti.

VIMPELISSÄ vaativan kuntoutuksen tarve on lisääntynyt. Kotikuntoutustiimi on tehostanut toimintaansa. Kotikuntoutusta on annettu asiakkaille enemmän kuin talousarvioon on arvioitu. Kotiin annettavien ilmaisjakelutuotteiden sekä asumisyksiköiden hoitotarvikkeiden määrän tarve on lisääntynyt. 

Vimpeliläisten tehostetun palveluasumisen tarve on lisääntynyt, minkä vuoksi asiakkaita on sijoitettu Alajärven ja Lappajärven asumispalveluyksiköihin.

Vammaispalveluissa joidenkin henkilökohtaista avustajaa tarvitsevien henkilöiden osalta on jouduttu käyttämään yksityistä palveluntuottajaa, joka on kalliimpaa kuin palkattu avustaja. Myös asunnon muutostöiden tarve on ollut alkukaudesta suurempaa. Kuljetuspalvelujen kustannukset ovat pienentyneet edellisestä vuodesta, mutta ylittäneet arvion.

LAPPAJÄRVEN osalta todetaan perhepalveluista, että taloudellisen tuen tarve perheillä on ollut odotettua suurempaa.

Vammaispalveluissa kustannusten kasvu johtuu muun muassa palvelutarpeiden kasvusta välineiden, koneiden ja laitteiden osalta sekä kuljetuspalveluista, joiden kustannukset ovat olleet arviota suuremmat. Talousarviota ei ole myöskään pystytty tekemään riittävällä tarkkuustasolla, koska kaikista siirtyvistä asiakkuuksista ei ole ollut tarkkaa tietoa talousarviovaiheessa.  Asumispalveluiden kustannuksissa näkyy neljän kuukauden osalta Lappajärven Joelinkodin Kuntayhtymä Kaksineuvoisen asiakkaiden kustannukset, noin 100 000 euroa, jotka laskutetaan Kaksineuvoiselta.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.