Perusturva laski lastenhoitoaloitteen kustannukset

Julkaistu:

Kategoria:

,

Aihe:

Tilastokeskuksen vuodenvaihteessa julkaiseman tilaston mukaan Vimpelissä on 270 perhettä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsia näissä perheissä on yhteensä 554 lasta. Sosiaalipalvelujohtaja totesi lautakunnalle tekemässään esityksessä, että ilmaisen lastenhoitoviikonlopun myöntäminen kaikille alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmille kerran vuodessa muodostuisi vuositasolla huomattavaksi kustannuseräksi. Perusturvalla ei ole käytettävissä hoitopaikkoja eikä hoitajia perheisiin, vaan hoitajat jouduttaisiin palkkaamaan yksityisiltä palveluntuottajilta.  Yhden perheen osalta kustannuksiksi muodostuisi noin 2 217,30 euroa kahdelta vuorokaudelta ilta-, lauantai-, sunnuntai- ja yölisineen sekä kilometrikorvauksineen. Vuositasolla hinta olisi 594 644 euroa.

Perusturvalautakunta antoi lausunnon Vimpelin kunnanhallitukselle todeten, että asia on kuitenkin tärkeä perheiden hyvinvoinnin kannalta ja siihen kannattaa tarttua ensisijaisesti muilla ennaltaehkäisevillä toimintamuodoilla. Ehkäisevällä työllä ja perheiden hyvinvoinnin tukemisella on iso merkitys; ajoissa annetut ja hyvin kohdennetut ehkäisevät palvelut vähentävät kunnille koituvia kustannuksia ja säästävät rahaa. Ennaltaehkäiseviä palveluja tulee edelleen kehittää eri toimijoiden, kuten sivistystoimen, perusturvan, järjestöjen ja seurakuntien välisellä yhteistyöllä. Ehkäisevä työ tulee olla suunnitelmallista ja tarpeenmukaista; hyvinvointia edistäviä päätöksiä tulee tehdä kunnan kaikilla eri sektoreilla yhteistyössä kuunnellen kuntalaisia ja kansalaisjärjestöjä.

Jätä kommentti

Uutiset

Kirjaudu

Anna palautetta

Olemme uudistaneet nettisivumme, ja haluaisimme kovasti tietää mielipiteesi. Voit antaa tähän myös muuta palautetta, voit olla mukana kehittämässä sivuja eteenpäin. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, jos haluat yhteydenottomme asiaan. Lämmin kiitos! Voit myös vastata nimettömänä.